Τι αναφέρει η Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ

Έγινε στην Αθήνα έκτακτη Σύνοδος Προέδρων - Αναπληρωτών Προέδρων ΤΕΙ με την παρουσία του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου και του ΓΓ κ. Παντή. Σε θετικό κλίμα έγινε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών για πολλά θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ο Υπουργός κ. Γαβρόγλου παρουσίασε στη Σύνοδο Εισήγηση για τα θέματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως αυτή έχει δημοσιοποιηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, και με έγγραφο του ΓΓ κ. Παντή ζητήθηκε από τη Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ καθώς και τις Συνόδους Πρυτάνεων και Ερευνητικών Κέντρων, η σύσταση Επιτροπών για Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Κέντρων για τα παρακάτω θέματα:

  • Απλοποίηση των διαδικασιών -  Ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των ιδρυμάτων
  • Ρυθμίσεις για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
  • Νομικό Πλαίσιο για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
  • Ανάπτυξη ιδίων εσόδων των ιδρυμάτων.

Η Σύνοδος ανταποκρίθηκε θετικά στη σύσταση των επιτροπών και θα στείλει στο Υπουργείο τους εκπροσώπους της για κάθε επιτροπή.

Για την εισήγηση του υπουργού έγινε διεξοδική συζήτηση και εκφράστηκαν ερωτήματα, επιφυλάξεις και αντιρρήσεις από τα μέλη της Συνόδου για πολλά από τα θέματα αυτά (όπως για τα Μεταπτυχιακά, τα Περιφερειακά Συμβούλια, την εκλογή αντιπροέδρων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο κ.α.). Η Σύνοδος επιφυλάχθηκε να μελετήσει τα επί μέρους θέματα της εισήγησης και να καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις οι οποίες θα αποτελέσουν και το πλαίσιο λειτουργίας των εκπροσώπων της στις παραπάνω επιτροπές.

Η Σύνοδος θεωρεί πολύ θετικό ότι ο Υπουργός επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να λύσει το θέμα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων με νομοθετική ρύθμιση. Διατύπωσε προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου την έντονη αντίθεσή της στο θέμα της ένταξης των πιστοποιητικών αποφοίτησης των κολλεγίων στην κατηγορία ΠΕ, όταν οι απόφοιτοι των ΤΕΙ εντάσσονται στην κατηγορία ΤΕ και ο Υπουργός συμφώνησε ότι κάτι τέτοιο το θεωρεί απάράδεκτο  

Για το θέμα των μεταβατικών Τμημάτων του σχεδίου «Αθηνά» ο υπουργός εξέφρασε την πρόθεση να δοθεί παράταση της μεταβατικότητας για ένα ακόμη χρόνο έως το 2019. Η Σύνοδος ζήτησε την άμεση επίλυση του θέματος και την ένταξη στο μηχανογραφικό όσων Τμημάτων κριθεί ότι κακώς τέθηκαν σε μεταβατικότητα από το σχέδιο  «Αθηνά». Η παράταση της μεταβατικότητας παρατείνει την εκκρεμότητα στα Ιδρύματα που επιθυμούν να επαναλειτουργήσουν ορισμένα από αυτά τα Τμήματα και αναστέλει τον ακαδημαϊκό τους σχεδιασμό (π.χ. την κατανομή θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού).

Στο Υπουργείο έχουν από καιρό κατατεθεί ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις από τα Ιδρύματα που έχουν Τμήματα σε καθεστώς μετάβασης ενώ η Γραμματεία της Συνόδου έχει προτείνει να κληθούν οι διοικήσεις των Ιδρυμάτων, κάθε μια ξεχωριστά, για διεξοδική και λυσιτελή συζήτηση των τεκμηριωμένων αυτών προτάσεων των Ιδρυμάτων, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση από το Υπουργείο. Πέραν αυτού, η Σύνοδος αποφάσισε, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, να συγκεντρώσει τις προτάσεις των ενδιαφερομένων Ιδρυμάτων και να υποβάλει στον Υπουργό μία συνολική πρόταση.    

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr