Οι πρόεδροι των ΤΕΙ συντάσσονται με τους Πρυτάνεις για τη διαχείριση των Μεταπτυχιακών

H Τριμελής Γραμματεία της Συνόδου των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των ΤΕΙ, μετά από συνεννόηση με τους Προέδρους των ΤΕΙ, σχετικά με το θέμα διαχείρισης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και τις ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το esos.gr εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

Συντάσσεται απόλυτα με το περιεχόμενο του πρόσφατου ψηφίσματος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων της χώρας για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που διοργανώνονται από τα ελληνικά ΑΕΙ. Επισημαίνει, ότι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του ακαδημαϊκού έργου, αλλά και της αυτοδιοίκησης των Ιδρυμάτων, η ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση των αυτοχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επίσης, θεωρεί ότι η ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παρέχεται από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, διασφαλίζεται από τις υφιστάμενες δομές εσωτερικής αξιολόγησης του κάθε Ιδρύματος, καθώς και από τη θεσμική δραστηριοποίηση του μηχανισμού εξωτερικής αξιολόγησης μέσω της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Αναφορικά με το ύψος των διδάκτρων, επισημαίνει ότι αυτά πρέπει να είναι λελογισμένα και να προσδιορίζονται στη βάση της αρχής της ανταποδοτικότητας, εξυπηρετώντας τόσο τους ακαδημαϊκούς, όσο και τους στρατηγικούς στόχους κάθε Ιδρύματος.

Η Τριμελής Γραμματεία της Συνόδου Προέδρων &Αναπληρωτών Προέδρων ΤΕΙ

Μπρατάκος Μιχαήλ

Καπετανάκης Ευάγγελος

Πασχαλούδης Δημήτριος

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr