Τμήματα ΤΕΙ θα αναβαθμιστούν σε Πανεπιστημιακά - Πλήρη αναμόρφωση του χώρου των ΤΕΙ

Τμήματα ΤΕΙ θα αναβαθμιστούν σε Πανεπιστημιακά - Πλήρη αναμόρφωση του χώρου των ΤΕΙ

Το σχέδιο του ενιαίου χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, μετά τις τελευταίες και οριστικές παρεμβάσεις.

Η παρουσίασή του σήμερα θα σηματοδοτήσει τη συζήτηση που θα οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές του χάρτη της εκπαίδευσης και της έρευνας στη χώρα μας, αφού προτείνει την πλήρη αναμόρφωση του χώρου των ΤΕΙ, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, την αναδιοργάνωση της έρευνας με θεσμικές παρεμβάσεις και τη δημιουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομίας.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Συγκεκριμένα, προτείνονται:

  • Επανασχεδιασμός του χώρου των ΤΕΙ ύστερα από αξιολόγηση. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο στη νέα φάση. Τα πολύ καλά και δημοφιλή τμήματα θα αναβαθμιστούν σε πανεπιστημιακά, τα αδύναμα θα ενταχθούν μεν στα Πανεπιστήμια, αλλά ως τμήματα Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, ενώ όσα παραμείνουν στον χώρο των ΤΕΙ θα παρέχουν αμιγώς τεχνολογική εκπαίδευση.
  • Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των μεταπτυχιακών σπουδών με τη δημιουργία δωρεάν μεταπτυχιακών, περιοδική αξιολόγηση, περιορισμούς στις αμοιβές των διδασκόντων κ.ά.
  • Δημιουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομίας που θα συμβάλει στη χάραξη και κυρίως την άσκηση εθνικής στρατηγικής.
  • Οριζόντια κινητικότητα μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων (Ε.Κ.).
  • Θεσμοθέτηση ενιαίου διοικητικού καθεστώτος των Ε.Κ. κατ’ αντιστοιχία προς το καθεστώς των ΑΕΙ. Βασικό βήμα, η θεσμοθέτηση της Γενικής Συνέλευσης.
  • Συγκρότηση Εικονικών Ινστιτούτων (virtual institutes).

Αναλυτικότερα:

Για τα ΤΕΙ

Σύμφωνα με την τελική πρόταση που επεξεργάστηκε επιτροπή ακαδημαϊκών και μόλις χθες απέστειλε στον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής, Αντώνη Λιάκο:

Προτείνεται η διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης για την πιστοποίηση του κάθε Τμήματος ως προς την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ερευνητική δραστηριότητα του προσωπικού, τον αριθμό του προσωπικού, τις υποδομές και τις αναλογίες μελών ΔΕΠ προς φοιτητές.

Μία ολιγομελής επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα παραπάνω στοιχεία και εντός προθεσμίας που θα θέσει στα Τμήματα των ΤΕΙ να διαβουλευθεί μαζί τους για το ενδεχόμενο ένταξής τους σε μία από τις εξής κατηγορίες:

α) Αυτά που είναι ήδη (ακαδημαϊκώς) ισοδύναμα με αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα ή καλύπτουν επιστημονικά πεδία που δεν θεραπεύονται στα Πανεπιστήμια.

β) Αυτά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά θα μπορούσαν να τις καλύψουν στη διάρκεια μιας τριετίας (όχι απαραίτητα στο τέλος της).

γ) Αυτά που θα μπορούσαν να συνεχίσουν να υπάρχουν σε ΤΕΙ ως Τμήματα που παρέχουν τεχνολογική εκπαίδευση, περισσότερο συμβατή με τον αρχικό σκοπό ίδρυσης των ΤΕΙ.

δ) Αυτά που λόγω του επιστημονικού αντικειμένου που υπηρετούν αντιστοιχούν κατ’ ουσίαν σε Τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα Τμήματα που εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία (και αυτά της δεύτερης που θα ενταχθούν στη διάρκεια της τριετίας στην πρώτη) θα έχουν άμεσα το δικαίωμα να οργανώσουν σπουδές 3ου κύκλου και να ενταχθούν σε ένα «ομόλογο» πανεπιστημιακό τμήμα ή να αποτελέσουν ένα αυτοτελές Τμήμα σε ένα Πανεπιστήμιο.

Τα Τμήματα της τέταρτης κατηγορίας θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τον ρόλο τους, εντασσόμενα στο γεωγραφικά πλησιέστερο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο μιας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα πρέπει να ιδρυθεί σε κάθε πανεπιστημιακό Ιδρυμα.

Τέλος, τα Τμήματα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες θα παραμείνουν στο πλαίσιο των «κλασικών» ΤΕΙ, τα οποία όμως θα πρέπει συνολικά να αναμορφωθούν ανάλογα με το τοπίο που θα προκύψει σε εύρος μιας τριετίας.

Σημειώνεται ότι «ρυθμίσεις ανάλογες με αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω θα μπορούσαν να ισχύσουν προκειμένου περί πανεπιστημιακών τμημάτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάλογα με εκείνα που καταγράφονται στα ΤΕΙ».

Με πληροφορίες από «Εφ.Συν.»

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr