υπουργείο, υποχώρησε, ΤΕΙ αντέδρασαν Το υπουργείο υποχώρησε όταν τα ΤΕΙ αντέδρασαν

Το υπουργείο υποχώρησε όταν τα ΤΕΙ αντέδρασαν

Από 36 σε 43 αυξάνονται τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου νια την Παιδεία. Και αυτό διότι στην Επιτρο­πή θα προστεθούν επτά ακόμη μέλη από την πλευρά των ΤΕΙ, τα οποία στην αρχική 36μελή Επιτροπή εκ­προσωπούνταν μόνον με δύο καθη­γητές. Μετά τις αντιδράσεις των ΤΕΙ, η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, αρμόδια για την τριτοβάθμια εκπαί­δευση, Σία Αναγνωστοπούλου, έκα­νε δεκτό το αίτημα των ΤΕΙ. Να ση­μειωθεί ότι, από τα συνολικό 36 μέ­λη της Επιτροπής, τα 29 είναι (εν ενεργεία, ομότιμοι ή σε αναστολή καθηκόντων) καθηγητές πανεπιστη­μίου, ενώ πρόεδρος της είναι ο Αν­τώνης Λιάκος, ομότιμος καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το βασικό ζητούμενο των ΤΕΙ στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου είναι η θέση πολλών περιφερειακών ιδρυ­μάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν οξύ­τατα προβλήματα λόγω της υποχρηματοδότησης. Οι επτά καθηγητές των ΤΕΙ που θα προστεθούν στην 36μελή Επιτροπή θα συμμετέχουν άτυπα στις συνεδριάσεις της, μέχρι την υπογραφή της σχετικής συμπληρω­ματικής υπουργικής απόφασης.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr