υπουργείο, υποχώρησε, ΤΕΙ αντέδρασαν

Το υπουργείο υποχώρησε όταν τα ΤΕΙ αντέδρασαν

Από 36 σε 43 αυξάνονται τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου νια την Παιδεία. Και αυτό διότι στην Επιτρο­πή θα προστεθούν επτά ακόμη μέλη από την πλευρά των ΤΕΙ, τα οποία στην αρχική 36μελή Επιτροπή εκ­προσωπούνταν μόνον με δύο καθη­γητές. Μετά τις αντιδράσεις των ΤΕΙ, η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, αρμόδια για την τριτοβάθμια εκπαί­δευση, Σία Αναγνωστοπούλου, έκα­νε δεκτό το αίτημα των ΤΕΙ. Να ση­μειωθεί ότι, από τα συνολικό 36 μέ­λη της Επιτροπής, τα 29 είναι (εν ενεργεία, ομότιμοι ή σε αναστολή καθηκόντων) καθηγητές πανεπιστη­μίου, ενώ πρόεδρος της είναι ο Αν­τώνης Λιάκος, ομότιμος καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το βασικό ζητούμενο των ΤΕΙ στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου είναι η θέση πολλών περιφερειακών ιδρυ­μάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν οξύ­τατα προβλήματα λόγω της υποχρηματοδότησης. Οι επτά καθηγητές των ΤΕΙ που θα προστεθούν στην 36μελή Επιτροπή θα συμμετέχουν άτυπα στις συνεδριάσεις της, μέχρι την υπογραφή της σχετικής συμπληρω­ματικής υπουργικής απόφασης.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr