Όλη η αποφάση της συνόδου προέδρων των ΤΕΙ

Όλη η αποφάση της συνόδου προέδρων ΤΕΙ 

Επείγουσα συνάντηση με το Πρωθυπουργό  Αλέξη Τσίπρα ζητούν οι πρυτάνεις των ΑΕΙ για το θέμα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) που αφορά τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων τους. 

Μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνόδου τους που ολοκληρώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πρυτάνεις αποφάσισαν να στείλουν και επιστολή στον Πρωθυπουργό για να επισπεύσουν το ραντεβού τους μαζί του.

Στο ψήφισμά τους οι πρυτάνεις αναφέρουν ότι «τα ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται σε οικτρή οικονομική κατάσταση λόγω των μειώσεων των προϋπολογισμών και τη μη καταβολή δόσεων επιχορήγησης για το 2015. Η Πολιτεία θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τα Πανεπιστήμια όπως τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και να τα εξαιρέσει από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ). Ως εκ τούτου, η Σύνοδος των Πρυτάνεων ζητά συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας».

Οι πρυτάνεις των ΑΕΙ εκφράζουν διαφωνίες και για διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την λειτουργία των ιδρυμάτων τους.

Συγκεκριμένα: 

Για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)

Οι προϋπολογισμοί των ΤΕΙ είναι πενιχροί, κάθε χρόνο βαίνουν συνεχώς μειούμενοι και τα διαθέσιμα κονδύλιά τους μετά βίας μπορούν να εξασφαλίσουν την υποτυπώδη λειτουργία των Ιδρυμάτων για την επιτέλεση της αποστολής τους. Ειδικότερα:

Οι τακτικοί προϋπολογισμοί για το 2015 δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί και δεν είναι μέχρι σήμερα ορατή η προοπτική εκταμίευσής τους.

Τα άμεσα διαθέσιμα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών σε πολλά ιδρύματα είναι πρακτικά μηδενικά, σε κάποια επαρκούν για μέρος των ανελαστικών δαπανών μέχρι το τέλος Απριλίου. Ιδιαίτερο ζήτημα αποτελούν οι δαπάνες έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, σίτισης των φοιτητών και οι ρήτρες ανεξόφλητων δαπανών προμηθευτών.

Τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων έχουν επίσης ελαχιστοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Η δέσμευση κονδυλίων που είτε πρόκειται να εκταμιευθούν το επόμενο σύντομο διάστημα, είτε προορίζονται για κάποιες ελάχιστες συντηρήσεις επικίνδυνων εγκαταστάσεων, θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες.

Θεωρούμε δεδομένη τη δέσμευση του Υπουργού στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, ότι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Παρ' όλα αυτά, θέλοντας να συμβάλουμε στην κοινή εθνική προσπάθεια, η Σύνοδος των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων ΤΕΙ συμφωνεί να εφαρμόσουν τα Ιδρύματα την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αρκούμενοι στις εγγυήσεις της Πολιτείας περί απρόσκοπτης ροής αξιοποίησης των διαθεσίμων των Ιδρυμάτων, και με δεδομένο ότι θα ενεργοποιηθούν άμεσα οι επιχορηγήσεις των ΤΕΙ για το τρέχον έτος.

Για το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΠΑΙΘ

Με το πολυνομοσχέδιο θεσμοθετούνται αλλαγές σε σημαντικά ζητήματα του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΑΕΙ, οι οποίες μάλιστα συνδέονται με άλλες που δεν ρυθμίζονται, με εμφανή τον κίνδυνο της αποσπασματικής, μη ενιαίας και συνεπώς πρόχειρης αντιμετώπισής τους. Θα πρέπει με το υπό συζήτηση πολυνομοσχέδιο να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά τα θέματα των ΑΕΙ που χρήζουν άμεσης ρύθμισης, όπως είχε δεσμευτεί ο κ. Υπουργός, ενώ τα θεσμικά και δομικά θέματα να αντιμετωπιστούν με ένα νέο νόμο, μετά από ουσιαστική διαβούλευση με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους. Επί των ειδικών ρυθμίσεων θεωρούμε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν ακολουθούν τις διεθνείς αποδεδειγμένες λειτουργικές πρακτικές, ενώ οι σχετικές μεταβατικές ρυθμίσεις δημιουργούν σοβαρά θέματα δυσλειτουργίας από την επομένη της ψήφισής τους.

Θα πρέπει, συν τοις άλλοις, ο στόχος των ρυθμίσεων αυτών όσο και των επόμενων νομοθετημάτων να οδηγούν προς:

Την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με δυνατότητα απονομής διδακτορικών διπλωμάτων.

Την ενοποίηση της ορολογίας για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, με σκοπό την αποφυγή σύγχυσης.

Την ισότιμη αντιμετώπιση, εκπροσώπηση και διαλογική συζήτηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων και τις δομές χάραξης στρατηγικής του ΥΠΟΠΑΙΘ.

Η τριμελής Γραμματεία της Συνόδου

Ευριπίδης Γλαβάς, Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Λάζαρος Βρυζίδης, Πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά

Παναγιώτης Γούλας, Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr