Τροπολογία με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να χορηγούνται διδακτορικοί τίτλοι από τα ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα (πρώην ΤΕΙ) υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ζητούν να συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που καταρτίζεται από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας οι πρόεδροι των ΤΕΙ.

Η τριμελής γραμματεία της συνόδου προέδρων ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα (Λ. Βρυζίδης, Ευ. Γλαβάς, Π. Γούλας) αναφέρει ότι τα τμήματα των ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα θα μπορούν να διοργανώνουν τρίτο κύκλο σπουδών, όταν πληρούνται πέντε βασικά κριτήρια:

• Διαθέτουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν αξιολογηθεί θετικά από τους εξωτερικούς αξιολογητές ή έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την ΑΔΙΠ διαδικασίες.

Ειδικά για τμήματα που έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις ή καταργήσεις τμημάτων, ή μετονομάστηκαν, τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τους θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την ΑΔΙΠ, αρκεί το Ιδρυμα στο οποίο ανήκουν να έχει υποβάλει στην ΑΔΙΠ Ιδρυματική Εκθεση εσωτερικής αξιολόγησης.

• Λειτουργούν αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με συνδιοργάνωση, με την προϋπόθεση ότι χορηγείται κοινός τίτλος υπογεγραμμένος από τα όλα τα ΑΕΙ που μετέχουν στη συνδιοργάνωση του ΠΜΣ.

• Διαθέτουν ικανό αριθμό καθηγητών, ως επί το πλείστον υψηλών βαθμίδων, με τουλάχιστον εννέα (9) κατόχους διδακτορικού διπλώματος.

• Παρουσιάζουν υψηλό ερευνητικό έργο που πιστοποιείται από τις ερευνητικές υποδομές και το συνολικό δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του τμήματος, τη συμμετοχή ή τον συντονισμό εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, τα θετικά σχόλια στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης.

• Η επίβλεψη των διδακτορικών διατριβών θα γίνεται αποκλειστικά από καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές, ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού άλλου Ιδρύματος.

Ακόμη, η τριμελής γραμματεία της συνόδου προέδρων ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα ζητά να ληφθεί μέριμνα για συγκεκριμένες ομάδες φοιτητών όσον αφορά το θέμα της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Εν τω μεταξύ, την προώθηση δύο νομοθετικών παρεμβάσεων για το θέμα της διαγραφής των «αιώνιων» φοιτητών σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα προωθήσει το προσεχές διάστημα η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια συνάντησης με αντιπροσωπεία φοιτητών.

Το υπουργείο διαβεβαίωσε τους φοιτητές ότι θέμα διαγραφών χωρίς τη βούληση των ενδιαφερομένων δεν υφίσταται. «Για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου θα υπάρξουν δύο παρεμβάσεις: Για τους φοιτητές για τους οποίους προβλέπεται ότι χάνουν τη φοιτητική ιδιότητα στις 30/4/2015 θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την ακύρωση της συγκεκριμένης διάταξης στο πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου, που αφορά τoν αθλητισμό, ενώ η συνολική ρύθμιση για όλες τις κατηγορίες φοιτητών θα επιλυθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου, που θα κατατεθεί στο άμεσο μέλλον».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr