Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η μετονομασία του ΤΕΙ Πειραιά σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά TT). Επίσης στο ΦΕΚ δημοσιεύονται και οι νέοι τύποι των χορηγούμενων Πτυχίων, των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται το Συμβούλιο του ΤΕΙ Πειραιά εγκρίνει την τροποποίηση του «Εσωτερικού Κανονισμού του ΤΕΙ Πειραιά» (ΦΕΚ 3257/τ.Β΄), όσον αφορά τον Τίτλο του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, όπου στον Εσωτερικό Κανονισμό αναφέρεται ο τίτλος: «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά», ή η συντομογραφία: «ΤΕΙ Πειραιά», να αντικατασταθεί από τον τίτλο: «Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» ή την συντομογραφία: «ΑΕΙ Πειραιά TT».

Επιπλέον τροποποιούνται, όπως φαίνεται κατωτέρω τα αναγραφόμενα στους τύπους των χορηγούμενων Πτυχίων, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, των άρθρων άρθρων 24 και 48, του ισχύοντα «Εσωτερικού Κανονισμού» του Ιδρύματος.

Για να ανοίξετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr