Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ανακοίνωσε το Τ.Ε.Ι. Κρήτης.


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Πολυμέσα»έχει διάρκεια 18 μήνες (3 εξάμηνα) και στοχεύει στην παροχή των υποψηφίων με υψηλή ποιότητας θεωρητική και πρακτική γνώση σε καθιερωμένα και αναδυόμενα θέματα Πληροφορικής και Πολυμέσων. Στο τέλος του μεταπτυχιακού προγράμματος οι επιτυχόντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τις γνώσεις τους σε επιλεγμένους τομείς, καθώς και ικανότητα για τον καθορισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή της έρευνας.


Διατμηματικό Μεταπτυχιακό (ΔΠΜΣ): «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»
Το ΔΠΜΣ με αντικείμενο «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» αποσκοπεί να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες τεχνολογίες και προσεγγίσεις για την αυτοματοποίηση και την προώθηση της καινοτομίας σε παραγωγικές και άλλες διαδικασίες, σχετικές με βιομηχανία, ενέργεια, αγροτική παραγωγή, διαχείριση περιβάλλοντος και κατοικία.


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) στη «Λογιστική και Ελεγκτική»
Το ΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική» αποβλέπει στην προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση οικονομικών διευθύνσεων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, παράλληλα με την κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων που θα βοηθήσουν τη διαδικασία προσαρμογής της Ελληνικής οικονομίας στις νέες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού και την έξοδο από τη κρίση χρέους της χώρας.


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ): «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι–Master in Geoenvironmental Resources & Risks»
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι» στοχεύει στην παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου εφαρμοσμένων επιστημών που απαιτεί συνδυασμό μαθηματικών, φυσικής, γεωλογίας, χημείας και πληροφορικής για την άρτια κατάρτιση μηχανικών γεωπεριβάλλοντος.
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα»
Στρατηγικός στόχος του ΔΠΜΣ «Ενεργειακά συστήματα» είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες και τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις για την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr