Υπο κατάληψη Τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης - Τα αιτήματα των φοιτητών

Καταλήψεις: Υπο κατάληψη τελεί το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης που εδρεύει στο Ρέθυμνο ύστερα από Γενική Συνέλευση των φοιτητών/τριών.

Τα αιτήματα των φοιτητών σύμφωνα με το Συντονιστικό Κατάληψης ΤΕΙ Ρεθύμνου (30/10):

Το ΤΕΙ παραμένει υπό κατάληψη μέχρι και την Δευτέρα.

Γιατί Κατάληψη;

Όπως σε πολλά Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα, έτσι και στο Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και ακουστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τα προβλήματα είναι έντονα και διαχρονικά. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην χωρά αντικατοπτρίζει την σημερινή κοινωνία εγγενή, της οποία την παρακμή βιώνουμε καθημερινά. Η σύνδεση των κοινωνικών προβλημάτων και των προβλημάτων του φοιτητικού συνόλου είναι αποτέλεσμα λογικής αλληλουχίας και σκέψης, αν οποιοσδήποτε αναλογιστή ότι το κράτος και κατ’ επέκταση και η εκπαίδευση της χώρας, νοσούν τόσο για οικονομικούς λόγους, όσο και για λόγους διοικητικής αδιαφορίας. Με αποτέλεσμα να παραβιάζονται τα ατομικά δικαιώματα κάθε φοιτητή. Έτσι την Τετάρτη 24/10/18 ύστερα από Γενική Συνέλευση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, που εδρεύει στο Ρέθυμνο αποφασίστηκε κατόπιν ψηφοφορίας να τεθεί το τμήμα υπό κατάληψη.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

• ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Θεωρούμε ότι η μετακίνηση είναι μια κοινωνική ανάγκη και όχι αντικείμενο εμπορευματοποίησης, ειδικότερα όταν ο φοιτητής δεν είναι κάτοικος του νομού πού εδρεύει η Σχολή. Επιβαρύνεται ήδη οικονομικά με τα θέματα της σίτισης, στέγασης και τον υπόλοιπο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του ιδρύματος.

Απαιτούμε δωρεάν μετακινήσεις για όλους/ες τους φοιτητές/τριες εντός και εκτός της πόλης.

• ΣΙΤΗΣΗ

Δικαιούμαστε και απαιτούμε δωρεάν ποιοτικές και επαρκείς μερίδες προς όλους/ες τους φοιτητές/τριες . Όπως ,επίσης απαιτούμε την αντικατάσταση της ιδιωτικής εταιρίας σίτισης του τμήματος με δημόσια.

• ΣΤΕΓΑΣΗ

Γνωρίζουμε ότι πολλοί συμφοιτητές μας αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα ,λόγω των οποίων δεν μπορούν να καλύψουν τις βιοποριστικές τους ανάγκες .Το θέμα της στέγασης όπως και της σίτισης είναι διαχρονικά και έτσι τα αντιμετωπίζουμε.

Δικαιούμαστε και απαιτούμε την ανέγερση νέων εστιών , μέχρι τότε απαιτούμε την άμεση επινοικίαση δωματίων για όλο τον χρόνο .Επίσης ,απαιτούμε την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εκάστοτε σπιτονοικοκύρη ( π.χ. 300€ τον μήνα για μια γκαρσονιέρα ). Καθώς και την μείωση των κριτηρίων παροχής του στεγαστικού επιδόματος, την στιγμή μάλιστα που το ίδιο το τμήμα καθιστά αδύνατη, με την προβληματική του λειτουργία, την εκπλήρωση τους ακόμα και για έναν άριστο φοιτητή.

• SECURITY

Έχουν διαδραματιστεί στον χώρο του τμήματος διάφορα περιστατικά τα οποία βρίσκονται στα πλαίσια του παραλογισμού και έχουν φέρει τους φοιτητές στα όρια τους. Κάποια από αυτά είναι η στοχοποίηση των φοιτητών και η παρακολούθηση τους που συνεπάγεται με τη παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους. Επίσης η παρενόχληση μαθημάτων κατά την παράδοση τους. Το υπονομευτικό και αδιάκριτο βλέμμα. Η κατάχρηση εξουσίας (π.χ. με τον έλεγχο των προσωπικών στοιχείων μελών της θεατρικής ομάδας κατά την είσοδο τους στον χώρο του αμφιθέατρου).

Τα παραπάνω δεν αποτελούν μόνο προσωπική επίθεση προς ένα συγκεκριμένο άτομο αλλά και προς το ίδιο το επάγγελμα.

Απαιτούμε την αντικατάσταση της ιδιωτικής εταιρίας security με δημόσιο υπάλληλο στον ρόλο του επιστάτη, που η αρμοδιότητα του θα είναι να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει. Να επιδεικνύετε ο ανάλογος σεβασμός προς τους φοιτητές και να είναι συνεννοήσιμος.

Επιθυμούμε μόνο την γενικότερη επίβλεψη του κτιρίου για τυχόν ατυχήματα και όχι την αστυνόμευση των φοιτητών.

• ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ

Κάθε χρόνο έτσι και φέτος, χρειάζεται να τεθεί στο συμβούλιο του τμήματος και στη Φ.Γ.Σ. ένα θέμα. Η δυσαναλογία μεταξύ του αριθμού των φοιτητών σε σχέση με το διαθέσιμο προσωπικό και τις ώρες που του αναλογούν, με αποτέλεσμα το ακαδημαϊκό εξάμηνο να συμπιέζεται.

Είμαστε κατά των κυρώσεων στα εργαστηριακά μαθήματα.

Απαιτούμε την άμεση και μόνιμη πρόσληψη προσωπικού σε συγκεκριμένες και σταθερές θέσεις για τα μαθήματα. Επίσης, ένα ουσιαστικό και εξυπηρετικό τρόπο δήλωσης μαθημάτων καθώς και ο φετινός ήταν αποτυχημένος.

Απαιτούμε την άμεση ανακοίνωση θέσεων βοηθών και πρακτικάριων. Καθώς και την ανανέωση του οδηγού σπουδών τόσο στα μαθήματα όσο και στην έντυπη μορφή του, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο σε κανέναν και καμία το ποια μαθήματα όντως πραγματοποιούνται και ποια τα προαπαιτούμενα αυτών. Τέλος απαιτούμε όλα τα μαθήματα να διδάσκονται και τα δυο εξάμηνα όπως και τα εργαστηριακά μαθήματα να επανεξετάζονται και στην εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη. 

• ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΙ

Θεωρούμε ότι τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται βάζουν μεγάλους περιορισμούς στην διεξαγωγή των ελεύθερων εργαστηριών και στην αξιοποίηση των χώρων του ΤΕΙ. Επίσης η διαδικασία αδειοδότησης για χρήση των χώρων του ΤΕΙ αποτελεί ένα ζήτημα ως προς την πρόσβαση στις άδειες αυτές κάθε αυτές.

Ζητάμε την μείωση της γραφειοκρατίας με σκοπό αμεσότητα στην πρόσβαση καθώς και τη διεύρυνση του χρονικού ορίου που πραγματοποιούνται τα ελεύθερα εργαστήρια.

Έχει παρατηρηθεί μια άτυπη διάκριση στην χρήση των εργαστηριακών χώρων (Στούντιο), μεταξύ διδασκόντων και διδασκόμενων.

Απαιτούμε ισότιμη αντιμετώπιση στην διαχείριση των χώρων.

Δεν ζητάμε από το ίδρυμα μόνο να κατανοεί την ανάγκη για πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και την έμπρακτη συνδρομή του στην διεξαγωγή τους.

Ζητάμε την παραχώρηση μια αίθουσας για τέσσερις ώρες εβδομαδιαία εντός του ωρολογίου προγράμματος , για τη πραγματοποίηση Γ.Σ. και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ούτε σκέψη για την κατάργηση του ασύλου στους εκπαιδευτικούς χώρους που με τόσους αγώνες κατακτήθηκε.

• ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απαιτούμε κονδύλι για την αναβάθμιση, την συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού του τμήματος, καθώς καθίσταται αδύνατη κατά καιρούς η σωστή λειτουργιά εργαστηρίων.

Το σύνηθες φαινόμενο είναι οι εργαστηριακές μετρήσεις να πραγματοποιούνται «εικονικά» αφού ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και οι χώροι δεν πληρούν τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές.

Με τα παραπάνω αιτήματα διεκδικούμε τα αυτονόητα για την σωστή λειτουργεία του τμήματος και την βελτίωση του επιπέδου τόσο των σπουδών μας, όσο και της ποιότητας ζωής ενός φοιτητή και επιθυμούμε την θετική ανταπόκριση και στήριξή σας.

Συντονιστικό Κατάληψης ΤΕΙ Ρεθύμνου 30/10/2018

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr