Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε ανακοίνωση που συγκεκριμενοποιεί ποιοι Φοιτητές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα ανεξαρτήτως εξαμήνου στην εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ποιοι Φοιτητές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 σε όλα τα μαθήματα (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου).

Σύμφωνα με το άρθρο 9  του Νόμου 4283/2014 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄) και την περίπτωση α΄ της παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄)  διευκρινίζεται ότι:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων (θεωρητικών και εργαστηριακών) του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου έχουν όσοι Φοιτητές συμπλήρωσαν το 18ο τυπικό εξάμηνο στις 31.08.2012 και σήμερα βρίσκονται στο 23ο τυπικό εξάμηνο και άνω. Αυτοί και μόνο οι Φοιτητές έχουν δικαίωμα για δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου (για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015). Ειδικά για το εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, επισημαίνεται η υποχρέωση των Φοιτητών να έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο και να έχουν ανταποκριθεί επιτυχώς στις όποιες υποχρεώσεις προβλέπονται κατά περίπτωση.

2. Όλοι οι υπόλοιποι Φοιτητές, που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, θα δηλώσουν και θα εξεταστούν μόνο στα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις των Γραμματειών των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr