Ο νέος πρύτανης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Δημήτριος Δ. Χασάπης αναδείχθηκε νέος πρύτανης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην εκλογική διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Οκτωβρίου.

Ο κ. Χασάπης, είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών. Στην ίδια διαδικασία αναδείχθηκαν και τέσσερις αντιπρυτάνεις. Νέα καθήκοντα αναλαμβάνουν οι:

1. Δαυϊδ Κωνσταντίνος του Νικολάου, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος.

2. Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Μυροφόρα Ευαγγελία του Παντελή, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος.

3. Στρουθόπουλος Χαράλαμπος του Παναγιώτη, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος.

4. Μωυσιάδης Αναστάσιος του Θωμά, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr