Η ανακοίνωση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τις κάρτες σίτισης: "Όσοι φοιτητές
είχαν περσινή κάρτα σίτισης να προσέλθουν για την ανανέωση της. Όσοι είναι δικαιούχοι σίτισης νέας κάρτας, να προσέλθουν στο γραφείο σίτισης για την παραλαβή της από Δευτέρα 16/12/13 έως Παρασκευή 20/12/13."