Προχωρούν τα έργα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας προϋπολογισμού 140.528,62 ευρώ - Τι αφορούν

Προχωρούν τα έργα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας προϋπολογισμού 140.528,62 ευρώ - Τι αφορούν

Με κανονικούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα υποδομής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ΤΕΙ Θεσσαλίας καθώς υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η προέγκριση δημοπράτησης του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ – ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ – ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ)' του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», προϋπολογισμού 140.528,62 ευρώ.

Κύριος του έργου είναι το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ενώ το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το thessalianews.gr, το έργο αφορά την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τα έργα αποχέτευσης – ηλεκτροδότησης του έργου «Νέα Κτίρια Κτηνοτροφικών Μονάδων (Ποιμνιοστάσιο-Βουστάσιο-Πτηνοτροφείο). Συγκεκριμένα οι οικοδομικές εργασίες αφορούν την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των τριών κτιρίων, εμβαδού 6.800 m2 η οποία περιλαμβάνει: γενικές εκσκαφές, κατασκευή σηπτικών και απορροφητικών βόθρων, κατασκευή της τάφρου και της δεξαμενής ωρίμανσης των λυμάτων του βουστασίου. Τέλος περιλαμβάνει αντίστοιχες επιχώσεις και εξυγιαντικές στρώσεις του χώρου. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αφορούν την αντλία λυμάτων ειδικών προδιαγραφών για τη δεξαμενή ωρίμανσης του βουστασίου, την κεντρική ηλεκτροδότηση των κτηρίων και τα μεταλλικά κανάλια όδευσης των ηλεκτρικών γραμμών (εντός των μεταλλικών κτιρίων).

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση εξασφαλίζεται η άρτια και ομαλή λειτουργία του έργου «Νέα Κτίρια Κτηνοτροφικών Μονάδων (Ποιμνιοστάσιο-Βουστάσιο-Πτηνοτροφείο).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr