Αδειάζουν τα ταμεία ΤΕΙ και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αδειάζουν τα ταμεία ΤΕΙ και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Χέρι» στα ταμεία του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Θεσσαλίας, βάζει το Υπουργείο Παιδείας, …σηκώνοντας εκατομμύρια ευρώ και μεταφέροντάς τα στην Τράπεζα της Ελλάδος, προς επένδυση.

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι δύο φορείς, που βλέπουν τα διαθέσιμα αποθεματικά τους να δεσμεύονται, με τη νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου, της κατεπείγουσας ρύθμισης για μεταφορά τους και να «αδειάζουν» τα ταμεία τους, με κίνδυνο να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.Η είδηση, έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, σε όλη τη χώρα καθώς βέβαια η εν λόγω ρύθμιση αφορά όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας.

Οι πρυτάνεις των Πανεπιστημίων έχουν ήδη συνεδριάσει εκτάκτως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου διαπιστώθηκε μεγάλη ανησυχία για τη συνέχιση λειτουργίας των Πανεπιστημίων και συγκαλούν έκτακτη σύνοδο, αύριο Σάββατο στην Αθήνα, ενώ έκτακτη σύνοδο προγραμμάτισαν και οι πρόεδροι των ΤΕΙ τη Δευτέρα 27 Απριλίου, προκειμένου να συζητήσουν το φλέγον θέμα και τα προγραμματίσουν τη δράση τους.

«Μας βρίσκει αντίθετους», δηλώνει στην «Ε», ο πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Παναγιώτης Γούλας, εκφράζοντας την ανησυχία του για την ομαλή λειτουργία του ΤΕΙ, όσον αφορά στη δυνατότητα που θα έχει να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, όταν το αποθεματικό του ταμείου του, που ανέρχεται περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ, θα βρίσκεται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εξέφρασε τις επιφυλάξεις του, για το αν θα υπάρχει ομαλή ροή χρημάτων, στην κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται διευκρινίσεις για τη διαδικασία που θα ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις και τόνισε: «Πώς θα καλύπτονται οι τρέχουσες οικονομικές ανάγκες; Θα ζητάμε τα χρήματα απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, ή θα πρέπει να στέλνουμε σχετικό έγγραφο – αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών, να τις εγκρίνει, κι αυτό με τη σειρά του να δίνει εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδος για διάθεσή τους;»Αναμφίβολα η δεύτερη διαδικασία θα είναι αρκετά χρονοβόρα, θα γιγαντώσει τη γραφειοκρατία και θα δημιουργήσει έναν ακόμη δυσκίνητο κρατικό μηχανισμό, με ό,τι προβλήματα μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χρημάτων. Να ξεκαθαρίσει άμεσα η διαδικασία της λήψης τους… Υπογράφηκε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση», επισήμανε ο κ. Γούλας.Παράλληλα ο πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εξέφρασε τις αντιρρήσεις του, για το κατά πόσο είναι επιτρεπτό, να πάρει το κράτος χρήματα ιδιωτών επιχειρηματιών, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του ΤΕΙ, καθώς και χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία υπάρχουν στο αποθεματικό του ΤΕΙ. «Θα πρέπει να τα εξαιρέσουν…» υποστήριξε ο ίδιος.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΡΑΞΗΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με την «κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», αναφέρεται στο άρθρο 1:

«Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εξαιρούνται επίσης οι Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό».

ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΟΥΝΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Οι πρυτάνεις των Πανεπιστημίων της χώρας, στην πρώτη συνεδρίασή τους, αποφάσισαν να διερευνήσουν το θέμα, απευθύνοντας σχετικό ερώτημα στις Νομικές Υπηρεσίες των Ιδρυμάτων και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να καθορίσουν τη στάση τους στην έκτακτη συνεδρίαση του Σαββάτου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες στη λειτουργία των Ιδρυμάτων και τις νομικές πτυχές του θέματος.

Στο ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι πρυτάνεις , αμέσως μετά τη συνεδρίαση, σημειώνουν τα εξής: «Τα Πανεπιστήμια είναι σε οικτρή οικονομική κατάσταση λόγω των συνεχών μειώσεων των προϋπολογισμών και της μη καταβολής δόσεων επιχορήγησης το 2015.

Αυτή τη στιγμή τα Πανεπιστήμια παραμένουν με δυσκολία ανοικτά, καλύπτοντας τις βασικές τους ανάγκες από τα ταμειακά υπόλοιπα των τακτικών προϋπολογισμών των προηγουμένων ετών.

Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), οι Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) των Πανεπιστημίων δεν επιχορηγούνται από το Δημόσιο και διαχειρίζονται πόρους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κληροδοτήματα και ιδιωτικούς φορείς.

Οι πόροι αυτοί τους έχουν διατεθεί για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στα οποία απασχολούνται δεκάδες χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες - μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί υπότροφοι.

Παράλληλα, οι πόροι αυτοί ενισχύουν τα Πανεπιστήμια συμπληρώνοντας τις ελλιπείς κρατικές επιχορηγήσεις.Τυχόν απώλεια αυτών των πόρων θα οδηγήσει στην ανεργία αυτούς τους χιλιάδες νέους ερευνητές, θα εξαφανίσει τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια από τον ευρωπαϊκό ερευνητικό χάρτη, θα τα οδηγήσει σε αδυναμία λειτουργίας, ενώ θα προκύψουν καταλογισμοί καθώς οι φορείς χρηματοδότησης απαγορεύουν την κατάθεση των ερευνητικών κονδυλίων σε επενδυτικούς λογαριασμούς.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων θεωρεί ότι τα Πανεπιστήμια και ιδιαίτερα οι ΕΛΚΕ, οι Εταιρείες Διαχείρισης και τα ΕΠΙ των Πανεπιστημίων, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη συγκεκριμένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου».

Συλλαλητήριογια την ΠράξηΝομοθετικούΠεριεχομένουΣτο σημερινό συλλαλητήριο στις 19:00 στην Ομόνοια, στην Αθήνα, που θα γίνει για την κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ανακοινώνουν ότι θα συμμετάσχουν, μαζί με τα σωματεία των εργαζομένων και τους αυτοαπασχολούμενους, οι φοιτητικοί σύλλογοι Νοσηλευτικής, Ιστορικού - Αρχαιολογικού, Χημικού, Νηπιαγωγών Οικονομικών Επιστημών, Μαθηματικού, Φυσικού, Βιολογικού, Πολιτικών Επιστημών, Τούρκικων Σπουδών, Οδοντιατρικής ΣΕΜΦΕ, Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί και Ναυπηγοί και οι σπουδαστικοί σύλλογοι ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας, ΣΓΤΚΣ και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά. Στην ανακοίνωσή τους καλούν να: «απειθαρχήσουν όλες οι πρυτανείες και οι διοικήσεις των σχολών.

Να μην δώσουν ούτε ένα ευρώ όπως ήδη δήμοι δήλωσαν ότι θα κάνουν».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr