Η Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας αποφάσισε ομόφωνα να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό διδακτικών εξαμήνων και στην διάρκεια των οποίων έχουν δηλώσει τα μαθήματα με τα οποία συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό διδακτικών μονάδων ή μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου, να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου (πρόσθετη εξεταστική) σε όλα τα μαθήματα , ανεξάρτητα αν διδάσκονται σε χειμερινό η εαρινό εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι τα Τμήματα κρίνουν ότι έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης των εξετάσεων αυτών.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : « ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ »

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη συνεδρίαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας την 4 - 12 - 2014 (αριθμός πρακτικού 35 ) λήφθηκε η κάτωθι απόφαση: Στο εικοστό τρίτο θέμα: Φοιτητικά θέματα.

Η Συνέλευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας μετά από προφορική εισήγηση του Αναπληρωτή Προέδρου ακαδημαϊκών Υποθέσεων, κ. Χ. Χαρτώνα αποφασίζει ομόφωνα σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 37 του Π.Δ. 160 (ΦΕΚ 220/Α ́/2008) να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό διδακτικών εξαμήνων και στην διάρκεια των οποίων έχουν δηλώσει τα μαθήματα με τα οποία συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό διδακτικών μονάδων ή μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου, να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου (πρόσθετη εξεταστική) σε όλα τα μαθήματα , ανεξάρτητα αν διδάσκονται σε χειμερινό η εαρινό εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι τα Τμήματα κρίνουν ότι έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης των εξετάσεων αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠAΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr