Οι στόχοι των 4 αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Μια νέα εποχή ανατέλλει από την 1η Δεκεμβρίου 2017, για το ΤΕΙ Θεσσαλίας. Ιστορική θα λέγαμε, όσον αφορά στη θεσμική και διοικητική του λειτουργία αλλά και στις νέες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μέσα σε ένα περιβάλλον μεγάλων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.

Την 1η Δεκεμβρίου, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, για πρώτη φορά στην ιστορία του θα διοικείται από έναν πρύτανη και τέσσερις αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με τις αλλαγές που προώθησε το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό την αναβάθμιση των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου τους.

Η διοίκηση του ΤΕΙ γίνεται πιο ευέλικτη και στα πρώτα βήματα αυτών των ριζικών αλλαγών, η θέση του πρύτανη και των τεσσάρων αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αν μη τι άλλο αποτελεί μεγάλη πρόκληση και δοκιμασία, με έντονο το βάρος της ευθύνης για το μέλλον του ιδρύματος.

Ο πρύτανης κ. Ξενοφών Σπηλιώτης ανακοίνωσε πρόσφατα την πρότασή του για τις αρμοδιότητες των τεσσάρων νέων αντιπρυτάνεων, που θα «σηκώσουν» το βάρος των μεταρρυθμίσεων, με αποστολή να διασφαλίσουν μαζί του, το καλύτερο δυνατό παρόν και μέλλον του ιδρύματος.

Οι αντιπρυτάνεις, κ. Παναγιώτης Πλαγεράς καθηγητής Βιοχημείας του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, κ. Μιχάλης Βραχνάκης καθηγητής του Τμήματος Δασοπονίας και Περιβάλλοντος, κ. Στέφανος Ζαούτσος καθηγητής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Προηγμένων Υλικών και Κατασκευών και κ. Λάμπρος Σδρόλιας καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, μιλούν στην «Ε», για τους πρώτους στόχους που θέτουν στη νέα τους θέση.

- Μιχάλης Βραχνάκης, αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας

Για τη νέα του θέση ο κ. Βραχνάκης δήλωσε: «Η ξεχωριστή εκλογή πρύτανη και αντιπρυτάνεων σηματοδοτεί για τα ΑΕΙ μία νέα αντίληψη και δημιουργεί δυναμική συνεργασιών, διαφέροντας έτσι σημαντικά από παλαιότερα εκλογικά συστήματα. Έτσι, τα πέντε νέα μέλη των Πρυτανικών Αρχών που εκλέχτηκαν στο ΤΕΙ Θεσσαλίας αποτελούν τον κορμό του Πρυτανικού Συμβουλίου, ενός νέου θεσμού για τα ΤΕΙ της χώρας, με αυξημένες ευθύνες όσον αφορά στη διοίκηση των Ιδρυμάτων. Εξ ορισμού λοιπόν καλούμαστε εμείς οι πέντε, σε μία καινοτόμο σύμπραξη ιδεών και ικανοτήτων με κοινό έργο την εκπλήρωση των ακαδημαϊκών στόχων και σκοπών του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Από τη θέση του αντιπρύτανη, αρμόδιου επί των Ακαδημαϊκών Θεμάτων και της Φοιτητικής Μέριμνας, και αναλογιζόμενος την τιμή που μου έκαναν οι συνάδερφοί μου καθηγητές και διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος να με εκλέξουν πρώτο σε σταυρούς αντιπρύτανη, δηλώνω απερίφραστα ότι θα υπηρετήσω τους ακαδημαϊκούς στόχους και σκοπούς, που θα θέσουν τα συλλογικά όργανα και θεσμοί του Ιδρύματος σε πλήρη αρμονία με τα άλλα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Καθώς τυγχάνει να είμαι ο μοναδικός από τους πέντε νεοεκλεγέντες, που για δύο έτη υπηρέτησα στη διοίκηση του Ιδρύματος από τη θέση του αναπληρωτή προέδρου, θα συμβάλλω με τις δυνάμεις και την όποια εμπειρία μου στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και εξωστρεφούς Ιδρύματος που θα αποτελεί σημαντικό ακαδημαϊκό πόλο για την περιφέρεια, τη χώρα και διεθνώς».

Όσο αφορά στον πρώτο στόχο που θέτει αναφέρει: «Ο νέος πρύτανης με τίμησε με την ανάθεση των πιο σημαντικών ίσως αρμοδιοτήτων σε επίπεδο αντιπρυτανείας – αυτών των ακαδημαϊκών θεμάτων και της φοιτητικής μέριμνας. Θα προσπαθήσω να αναδείξω όλα τα σημαντικά αξιακά ακαδημαϊκά στοιχεία και χαρακτηριστικά του ΤΕΙ Θεσσαλίας, να βελτιώσω τις ατέλειες και εκκρεμότητες που αναγκαστικά διακρίνονται σε κάθε εξελισσόμενο οργανισμό και να προασπίσω την ελεύθερη σκέψη, τη μάθηση και την έρευνα. Η αύξηση της έντασης της διεθνούς κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, το άνοιγμα του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσώπου του ΤΕΙ στην κοινωνία, η ενίσχυση της εμπειρικής μάθησης, η ακαδημαϊκή ενίσχυση των Τμημάτων του ΤΕΙ, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα Τμήματα να αποκτήσουν τη δυνατότητα επίβλεψης διδακτορικών σπουδών και η ολοκλήρωση/επικαιροποίηση θεσμικών κειμένων (Οργανισμός, Εσωτερικός Κανονισμός) φαντάζουν σαν προκλήσεις της αυριανής μέρας για μένα προσωπικά αλλά και για τη νέα διοίκηση.

Αυτές οι προκλήσεις αποκτούν νέα διάσταση αν αναλογιστούμε τις πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις, που αφορούν στο εγχείρημα συνένωσης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Ένα εγχείρημα που στην ολοκλήρωσή του θα δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν ο πρώτος και αδιαπραγμάτευτος στόχος που θέτω από τη διττή θέση του αντιπρύτανη επί των Ακαδημαϊκών και του μέλους της 9μελούς επιτροπής που θέσπισε το Υπουργείο για τη συνένωση των 3 Ιδρυμάτων, είναι η ανάδειξη των ακαδημαϊκών πλεονεκτημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και η διοχέτευσή τους σε ένα ανθηρό και ισχυρό Νέο Πανεπιστήμιο, ώστε να απαντηθούν οι παραπάνω προκλήσεις.

Η Πολιτεία μας δίνει την ευκαιρία. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν εμείς, οι ακαδημαϊκοί των τριών Ιδρυμάτων, το στολίδι που οραματιζόμαστε στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι της χώρας, αποφεύγοντας υστερόβουλες και ιδιοτελείς πρωτοβουλίες και έχοντας ως γνώμονα μόνο το πώς θα δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό ακαδημαϊκό περιβάλλον για τη νέα γενιά της χώρας μας».

- Παναγιώτης Πλαγεράς, αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης

Ο κ. Πλαγεράς, αναφερόμενος στις προτεραιότητές του, στη θέση του αντιπρύτανη, δηλώνει: «Προτεραιότητά μου είναι η ενίσχυση της παραγωγής νέας επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, μέσω αναγνωρισμένου από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα ερευνητικού έργου, η οποία θα δικαιώνει εκ του αποτελέσματος την υψηλή ποιότητα των σπουδών που προσφέρονται από το Ίδρυμα.

Σημαντική επιλογή αποτελεί επίσης, η συστηματική υποστήριξη των δραστηριοτήτων όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας, με χρηστή και διαφανή διαχείριση των πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος». Όπως τόνισε ο ίδιος για την αποτελεσματικότητα των στόχων απαιτούνται από τη μια η αναδιοργάνωση και η ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε. και από την άλλη η διεκδίκηση νέων ανταγωνιστικών ή μη προγραμμάτων, είτε από εθνικές, ευρωπαϊκές κ.α. πηγές, είτε από φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

- Στέφανος Ζαούτσος, αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης.

O κ. Ζαούτσος δήλωσε ότι η κύρια στόχευσή του, στη θέση ευθύνης που αναλαμβάνει, αφορά τη διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας και των πόρων του Ιδρύματος, οι οποίοι σε συνέργεια με το αξιόλογο πάγιο και άυλο επιστημονικό κεφάλαιο (εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, διεθνείς συνεργασίες) μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες του ΤΕΙ Θεσσαλίας και τη διασύνδεσή του με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς του τόπου.

- Λάμπρος Σδρόλιας, αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

Για τις προτεραιότητές του, ο κ. Σδρόλιας, δηλώνει: «Ο βασικός στόχος και μάλιστα επείγουσας προτεραιότητας, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του νέου νόμου, είναι η μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2018, ανάπτυξη του Οργανισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος και κατά συνέπεια του νέου Εσωτερικού Κανονισμού.

Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει μια ξεκάθαρη οργανωτική κατεύθυνση και λειτουργική προοπτική, ώστε το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας να συνεχίσει να δημιουργεί και να παράγει εκπαιδευτικό και όχι μόνο έργο. Και μάλιστα έργο με μια μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία που θα ενισχύσει το ίδιο το ίδρυμα στα δύσκολα μονοπάτια του εγχώριου και διεθνούς εκπαιδευτικού ανταγωνισμού.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει και η επαναλειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων, που μαζί με την αντιπρυτανεία και τη διεύθυνση διοικητικού προσωπικού, θα αποτελούν την καθοδηγητική ομάδα στην τελική εισήγηση προς τον πρύτανη και τη συνέλευση του Ιδρύματος για την ιεραρχική εξέλιξη του διοικητικού προσωπικού, και σίγουρα πάντως πάνω σε πιο αξιοκρατικές βάσεις και καινοτόμες αντιλήψεις που θα ενδυναμώσουν την παραγωγική του διάθεση μέσα σε ένα κλίμα δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών.

Τέλος, μέσω της αυτονόητης δημιουργίας του οργανογράμματος που θα προκύψει από τον παραπάνω Οργανισμό Λειτουργίας, θα διευκολυνθεί η διαδικασία της κινητικότητας προσώπων με αυξημένα τυπικά προσόντα, εμπειρίες και δεξιότητες, που θα συμβάλουν αφενός στην ελάφρυνση του πιεστικού έργου του διοικητικού προσωπικού και αφετέρου στην κάλυψη ανενεργών, αλλά σημαντικών για το ίδρυμα θέσεων εργασίας».

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο της νέας του θέσης, ο αντιπρύτανης ανάφερε: «Τα τελευταία δύσκολα για την πατρίδα μας χρόνια, υπάρχει αναμφισβήτητα μια γενικευμένη ανησυχία αναφορικά με τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στα επόμενα χρόνια τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας, και κυρίως τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματά της.

Ο νέος νόμος που εκδόθηκε τον Αύγουστο, ο Ν. 4485/2017 (Α’ 114), αναγνώρισε και αποκατέστησε σε μεγάλο βαθμό τη σημαντική και πολύπλευρη συμβολή των Τ.Ε.Ι στους εκάστοτε τοπικούς, περιφερειακούς, αλλά και εθνικούς κοινωνικοοικονομικούς αναπτυξιακούς στόχους, αντικρούοντας έτσι την αναχρονιστική αντίληψη ότι αυτά περιορίζονται μόνο σε ευκαιριακές και πιο απτές πτυχές της τοπικής αναπτυξιακής διαδικασίας.

Απόρροια όλων αυτών ήταν η μερική μεν, αλλά σαφώς έμπρακτη και με διαφαινόμενη συνέχεια, αναβάθμιση των Τ.Ε.Ι. σε σχέση με τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία, εισάγοντας το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε αυτά δομικά και λειτουργικά στοιχεία όμοια με εκείνα των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων. Έτσι π.χ. η αλλαγή της ονοματολογίας του εκπαιδευτικού προσωπικού από μέλη ΕΠ σε μέλη ΔΕΠ, η τυπική και ουσιαστική μετονομασία των ακαδημαϊκών θέσεων που ενέχουν και διοικητικό ρόλο σε Πρυτανεία, Αντιπρυτανεία, Κοσμητεία, και Προεδρία, το δικαίωμα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, κλπ, σηματοδοτούν κάποια από τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης.

Έτσι, στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας προέκυψε και η δημιουργία μιας νέας σημαντικής θέσης, αυτής της Αντιπρυτανείας Διοικητικών Υποθέσεων, της οποίας με τις τελευταίες πρυτανικές και αντιπρυτανικές εκλογές έχω την τιμή να κατέχω.

Τα βασικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο της θέσης αυτής έχουν να κάνουν κυρίως με τρείς βασικούς άξονες. Συγκεκριμένα, με:

* Την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που αφορούν τα διοικητικά θέματα του προσωπικού του Ιδρύματος.

* Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών και της υποχρέωσης της αναδιάρθρωσης αυτών με βάση την κείμενη νομοθεσία, αλλά και τη διακριτική συνεισφορά των αρμοδίων στελεχών, εάν και εφόσον αυτή καταστεί συμπληρωματικά αναγκαία.

* Την προσαρμογή και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στις συνεχείς και σύνθετες διαφοροποιήσεις του εκπαιδευτικού και λειτουργικού περιβάλλοντος του Ιδρύματος.

Το διοικητικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας προσφέρει καθημερινά ένα σημαντικό έργο, και μάλιστα σε δύσκολες όσο και αβέβαιες συνθήκες. Η μέχρι σήμερα προσφορά του δεν έχει δυστυχώς εκτιμηθεί επαρκώς, ενώ η λέξη “κίνητρο” αποτελεί για αυτούς μια αφηρημένη και όχι διακεκριμένη-υλική οντότητα.

 Το προσωπικό αυτό έχει την ανάγκη μιας συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης, και υποχρέωση της Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων είναι η δημιουργία προϋποθέσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της δουλειάς του. Άλλωστε τα σύγχρονα εργασιακά αντικείμενα απαιτούν εργαλεία δύσκολα στον χειρισμό τους, όπως π.χ. η εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, οι ηλεκτρονικές εγγραφές, η εξειδικευμένη γνώση της μεγάλης και πολύπλοκης εκπαιδευτικής και διοικητικής νομοθεσίας, οι ειδικές γνωμοδοτήσεις, κλπ., γεγονός που επιβεβαιώνει την αντίληψη αυτή.

Έχει όμως και το δικαίωμα της ενεργούς συμμετοχής του σε κάθε νέο οργανωτικό ξεκίνημα, στην ανάπτυξη του οράματος της αλλαγής, στη δημιουργία των τελικών επιτευγμάτων της, και στην αναγνώριση του μεγέθους της συνεισφοράς του σε αυτή».

Της Λένας Κισσάβου - εφημερίδα "Ελευθερία"

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr