Υπογραφή πρωτοκόλλου, ΤΕΙ Ηπείρου, Επιμελητήριο Άρτας

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας ΤΕΙ Ηπείρου με το Επιμελητήριο Άρτας

Η τοπική επιχειρηματικότητα, η οικονομία, η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος, βρίσκονται στο επίκεντρο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπέγραψαν, οι Διοικήσεις του Επιμελητηρίου 'Αρτας και του ΤΕΙ Ηπείρου.

Η συνεργασία των δύο φορέων, στοχεύει σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης, μέσα από πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν, το οποίο περιλαμβάνει: 

- Διάχυση των στρατηγικών και μορφών δράσεων που έχουν ενσωματωθεί ή είναι σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται, με στόχο την επιχειρηματική, πολιτιστική, εκπαιδευτική, τουριστική, ανάπτυξη της περιοχής. 

- Προβολή των τοπικών προϊόντων, των επιχειρήσεων, της παράδοσης, του πολιτισμού. 

- Ενίσχυση των πολιτικών που προάγουν την επιχειρηματικότητα, καθώς επίσης και τους τομείς που σχετίζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. 

- Συνεργασία σε έργα και δράσεις, βάσει ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων, χωρίς να αποκλείεται και η πέραν των μνημονευομένων συνεργασία με τρίτους φορείς, προς εκπλήρωση ειδικών σκοπών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr