Η μελέτη με τίτλο «Προοπτική Ανάπτυξης της Ελαιοκομίας της Ηπείρου στο πλαίσιο της ανοικτής αγοράς της Ελλάδας και του Κόσμου» έχει ως βασικό σκοπό να εμπνεύσει του νέους, κυρίως, αγρότες τόσο της Ηπείρου όσο και των γειτονικών περιοχών, όπως της Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με την αειφόρο και αποδοτική αξιοποίηση της ελιάς και των προϊόντων της.

Η μελέτη βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του έργου “AGROQUALITY” στη διεύθυνση: http://www.agroquality.org/events-and-publicity/leaflets-etc 

Το έργο “AGROQUALITY” χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 (συγχρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους) και συμμετέχουν το ΤΕΙ Ηπείρου και ο Δήμος Lecce της Ιταλίας.

Συντονιστής του έργου είναι ο καθηγητής του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων  του ΤΕΙ Ηπείρου Γεώργιος Μάνος.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr