Ο μικρός αριθμός επιτηρητών αναγκάζει τους υπεύθυνους να είναι πολύ πιο αυστηροί απ' ότι συνήθως στην εξεταστική Λόγω των δυσκολιών επιτήρησης, αναγκάζει τους υπεύθυνους να είναι πολύ πιο αυστηροί απ' ότι συνήθως στην εξεταστική του ΤΕΙ Ηπείρου. Δείτε σε ποιες περιπτώσεις ένας φοιτητής μπορεί να μηδενιστεί κατά τη διάρκεια εξέτασης.

 

Λόγω των δυσκολιών επιτήρησης, οι προσερχόμενοι στην εξέταση πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω, τα οποία θα εφαρμοσθούν χωρίς καμία παρέκκλιση:

Οι εξεταζόμενοι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν στο τμήμα στο οποίο έχουν κατανεμηθεί με αυτή την ανακοίνωση. Για κανένα λόγο δεν πρόκειται να γίνει κάποιος δεκτός σε διαφορετικό τμήμα εξέτασης.

Οι εξεταζόμενοι φοιτητές μπορούν να φέρουν μέσα στην αίθουσα μόνο στυλό. Δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο σχετικό ή άσχετο με το εξεταζόμενο μάθημα. Προσωπικά αντικείμενα πρέπει να αφήνονται στους διαδρόμους της αίθουσας, μακριά από τους εξεταζόμενους.

Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή tablets. Οποιαδήποτε εμφάνιση τέτοιας συσκευής ισοδυναμεί με προσπάθεια αντιγραφής.

Ο φοιτητής πρέπει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (όχι δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου). Το γραπτό δεν πρόκειται να παραληφθεί εάν δεν επιδειχθεί κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα.

Οποιαδήποτε προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ εξεταζομένων ισοδυναμεί με προσπάθεια αντιγραφής.

Οποιαδήποτε προσπάθεια αντιγραφής (συμπεριλαμβανομένων όλων όσων αναφέρονται παραπάνω) συνεπάγεται τον άμεσο μηδενισμό του γραπτού χωρίς άλλη προειδοποίηση και την αποχώρηση του φοιτητή από την αίθουσα. Οι φοιτητές αυτοί θα παραπεμφθούν σε Συνέλευση του Τμήματος μετά τις εξετάσεις για τη λήψη πειθαρχικών μέτρων ανάλογα με τη βαρύτητα του συμβάντος(επίπληξη, απαγόρευση συμμετοχής στις εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων εξαμήνων, προσωρινή διαγραφή, κτλ.).του ΤΕΙ Ηπείρου. Δείτε σε ποιες περιπτώσεις ένας φοιτητής μπορεί να μηδενιστεί κατά τη διάρκεια εξέτασης.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr