Σχετικά με την μετεξέλιξη τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μετεξέλιξη τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Ηπείρου» κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Στύλιος.  

'Οπως γνωρίζετε, η επιτροπή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., του ΤΕΙ Ηπείρου έχει υποβάλλει πρόταση σχετικά με τη συνένωση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με αυτή, προτείνεται η μετεξέλιξη του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (με έδρα την Αρτα), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. 

Η πρόταση είναι πλήρως τεκμηριωμένη διότι λαμβάνει υπόιμιν: α} τη συνάφεια και επάρκεια του υπάρχοντος διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, και β) την επάρκεια των εργαστηριακών και λοιπών υποδομών στο campυs του ΤΕΙ. Επιπλέον, η εν λόγω πρόταση ακολουθεί το μοντέλο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Πατρών, όπου λειτουργούν από το 1980 δύο τμήματα, ένα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και ένα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. 

Με την προτεινόμενη μετεξέλιξη το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Θα διαθέτει το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής στα Ιωάννινα και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην Αρτα. Θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί τη βέλτιστη λύση που μπορεί να δοθεί όσον αφορά τα Τμήματα Πληροφορικής κατά τη συνένωση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ερωτάστε κύριε Υπουργέ: 

  • Σκοπεύετε να στηρίξετε την Αρτα και να προτείνετε την αναβάθμιση των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου σε πανεπιστημιακά τμήματα;
  • Σκοπεύετε να υποστηρίξετε τη μετεξέλιξη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου, σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων με έδρα την Αρτα;

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το ΤΕΙ Ηπείρου

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr