Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με τα Τμήματα του ΤΕΙ ΔΜ, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ.

Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή από 10.12.2014 έως 15.01.2015 και καλεί όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές που διανύουν το 7ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το τμήμα τους.

  • Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 10.12.2014 έως 15.01.2015
  • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές
  • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.02.2015 Λήξη Πρακτικής Άσκησης: 31/07/2015

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα https://dasta.teiwm.gr/ ή στο σχετικό αρχείο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr