Επιστολή απέστειλε η Επαγγελματική – Επιστημονική Ενωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) με αίτημα την μη κατάργηση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο ΤΕΙ της Πάτρας.

Στην επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Διοικούσα Επιτροπή του Νομαρχιακού Τμήματος  της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας, στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τον αγώνα υπεράσπισης της εκπαίδευσης τον κοινωνικών λειτουργών και την προσπάθεια διάσωσης του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Πάτρας από το καταστροφικό σχέδιο "ΑΘΗΝΑ 1". Με τις ρυθμίσεις αυτές καταργούνται οι μια από τις τρεις σχολές Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα, το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Πάτρας. Με τον τρόπο αυτό κλιμακώνεται η πολιτική των οριζόντιων περικοπών και της λογιστικής αντίληψης που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας με άμεση συνέπεια την αδυναμία του Κράτους Πρόνοιας να παίξει τον ιδιαίτερο ρόλο του σε μία περίοδο με έντονα τα χαρακτηριστικά της ανθρωπιστικής κρίσης, σε μια εποχή όξυνσης των κοινωνικών προβλημάτων και δραματικής αύξησης των πολιτών που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Κοινωνική Εργασία είναι σύγχρονη κοινωνική επιστήμη και επάγγελμα που επιδιώκει την κοινωνική αλλαγή, κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική πρόνοια. Η κοινωνική εργασία διαφοροποιήθηκε από τις άλλες κοινωνικές επιστήμες όπως η κοινωνιολογία τόσο λόγω του εφαρμοσμένου χαρακτήρα της όσο και της συνεχούς εξειδίκευσης των κοινωνικών επιστημών. 

Οι κοινωνικοί λειτουργοί ασχολούνται με τη φύση, την αιτιολογία και την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικά αποκλεισμένες ή καταπιεζόμενες ομάδες του πληθυσμού, ανεξάρτητα από την/τις κοινότητα/ες που ανήκουν. Ενδιαφέρονται για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων και την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών αποβλέποντας στην κοινωνική ευημερία και δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου η κοινωνική εργασία σχετίζεται καθαρά με την πολιτική πράξη ως προς την εφαρμογή της. Μάλιστα μπορεί να αποσκοπεί πολλές φορές σε ριζικές, ριζοσπαστικές ή ακόμα και ανατρεπτικές αλλαγές προς όφελος των ανίσχυρων.  Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως οι κοινωνικοί λειτουργοί παρέχουν εξατομικευμένη συμβουλευτική και παρέμβαση σε άτομα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες, οργανισμούς/επιτροπές και κοινότητες. Ενώ βασιζόμενοι σε ενδείξεις (χρησιμοποιώντας την κοινωνική έρευνα αλλά και την εμπειρία τους από την πρακτική τους) συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής και στη βελτίωση των κοινωνικών παρεμβάσεων τους.

Σε μία περίοδο που οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», κλπ.) συρρικνώνονται  η κατάργηση ενός Τμήματος, που έμπρακτα  έχει υποστηρίξει διαχρονικά σε Αχαΐα και Δυτική Ελλάδα,  τις Δομές πολλών κοινωνικών και δημοτικών φορέων και οργανισμών με προσωπικό (φοιτητές/καθηγητές),  την διεξαγωγή ερευνών,   την συμμετοχή σε προγράμματα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας,  την ατομική συμβουλευτική υποστήριξη στα άτομα και τις οικογένειες τους,  θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους  η κατάργηση του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας προκαλεί σοβαρές συνέπειες σε ολόκληρη την κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας και την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας:

Α. Στερεί από την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα  τις αναγκαίες παρεμβάσεις και υπηρεσίες μιας κοινωνικής επιστήμης που προάγει την κοινωνική ενδυνάμωση, ευημερία και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονται με τα κομμάτια της κοινωνίας που υποφέρουν και το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας έχει άμεση σύνδεση με τους φορείς και οργανισμούς στην κοινωνία. Τώρα με την κατάργηση του τμήματος ακυρώνονται προγράμματα στην κοινότητα καθώς και οποιεσδήποτε προσπάθειες παρεμβάσεων στα κοινωνικά προβλήματα.

Β. Λόγω των περικοπών προσλήψεων που αποδυνάμωσαν το τμήμα και το ενέταξαν στα μη αυτοδύναμα, αφού λόγο συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων (2011-2014) έφυγαν αρκετοί μόνιμοι καθηγητές, προσχωρούμε ακάθεκτοι σε απαξίωση των πτυχίων και στην μαζικοποίηση των σπουδών στην κοινωνική εργασία (πολυπληθή τμήματα και μειωμένο προσωπικό στα τμήματα Αθήνας και Ηρακλείου). Με το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ 1" η επιδείνωση των σπουδών στην κοινωνική εργασία είναι δεδομένη και γενικότερα επιχειρείται η ολοκληρωτική διάλυση της τριτοβάθμιας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και σταδιακή αντικατάστασή της με την ιδιωτική.

Γ. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργείου δεν εισέρχονται νέοι φοιτητές στο τμήμα (το τμήμα καταργείται και συγχωνεύεται) και οι εναπομείναντες θεωρητικά θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν έως το 2018 τις σπουδές τους. Επισημαίνουμε πως αυτό θα γίνει στο αντίστοιχο τμήμα της υδροκέφαλης Αθήνας, δηλαδή αντί για αποκέντρωση και οικονομία  επιτυγχάνουμε συγκέντρωση αλλά και διπλασιασμό των εξόδων των οικογενειών της Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου που τα παιδιά τους θα φοιτούν στην Αθήνα.

Δ. Στο ΑΤΕΙ της Πάτρας καταργείται μια εκ των τριών σχολών Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα  λόγω πολιτικών μη πρόσληψης μονίμου προσωπικού ή μετακίνησης καθηγητών από άλλες σχολές  και  σηματοδοτείται η απόλυση του υπόλοιπου επιστημονικού και διδακτικού (με 10ετη και πλέον έργο στην κοινωνία και στην σχολή) αφού ουσιαστικά το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ2" τους ωθεί στην ανεργία.

Ε. Στο ΑΤΕΙ της Πάτρας καταργείται η αρχαιότερη και με πολύ καλή υλικοτεχνική υποδομή σχολή Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα για να μεταφερθεί στην υδροκέφαλη Αθήνα, αφήνοντας εργαζομένους, φοιτητές και τοπική κοινωνία σε πλήρη απόγνωση και απογοήτευση.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας συμπαραστεκόμαστε στην Ομάδα  Πρωτοβουλίας  Εκπαιδευτικών, Φοιτητών, Αποφοίτων και Γονέων  της σχολής Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ της Πάτρας και ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ενωμένοι  φοιτητές–καθηγητές–απόφοιτοι-κοινωνία ενάντια:

Στη στέρηση υποστηρικτικού δικτύου από τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

Στην πλήρη διάλυση του εναπομείναντος Κοινωνικού Κράτους

Στην απαξίωση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού

Στην αποπομπή της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας.

και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Να μην καταργηθεί ούτε να συγχωνευθεί το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Πάτρας

Να συμπεριληφθεί το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Πάτρας στο μηχανογραφικό δελτίο του 2015.

Να ενισχυθεί το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο ΑΤΕΙ Πάτρας με την πρόσληψη ή μεταφορά μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να υπερπηδηθεί το πλαφόν του οκτώ.

Την ανάσχεση όλων αυτών των μέτρων που οδηγούν στην διάλυση όλων των δομών πρόνοιας.

Τη στέρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νέων.

Την απόσυρση του σχεδίου "ΑΘΗΝΑ 1+2".

Τη μη απαξίωση των ΤΕΙ και των αποφοίτων του.

Τη γενναία χρηματοδότηση της παιδείας.

Την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στην σχολή ΣΤΕΦ (Μηχανικών).»

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr