Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 η υποβολή της αίτησης για δωρεάν ΣΙΤΙΣΗ θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-students.teipat.gr

Όσοι από τους σπουδαστές έχουν παραλάβει κάρτα σίτισης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 έχουν την δυνατότητα να την χρησιμοποιούν μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015.

Εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση για το τρέχον έτος ή δεν γίνει η παραλαβή της νέας κάρτας τότε από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων χάνεται το δικαίωμα σίτισης.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση [Εδώ...].

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr