Εξ αποστάσεως Προγράμματα Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών

Το Εργαστήριο Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (ΑΕΤΜΑ Lab) διοργανώνει τα παρακάτω e-learning σεμινάρια:

1. “Γνωριμία & Εξοικείωση με την Java”

2. “Web Radio Production”

3. “Γνωριμία & Εξοικείωση με την Python”

4. “Σχεδιασμός ηλεκτρονικών μαθημάτων στο Μοοdle”

5. “Ανάπτυξη Εφαρμογών Android”

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 12/2/2017

Πιο συγκεκριμένα: 

“Γνωριµία & Εξοικείωση µε την Java”

To Εργαστήριο AETMA (Αdvanced Εducational Τechnologies & Μobile

Αpplications Lab) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει ένα

σεµιναριακό κύκλο επιµόρφωσης µε θέµα:

“Γνωριµία & Εξοικείωση µε την Java”

Η γλώσσα προγραµµατισµού Java είναι ένα σύγχρονο και ισχυρό εργαλείο αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Παρέχει υψηλού επιπέδου δυνατότητες για τη δηµιουργία εφαρµογών σε πολλούς τοµείς, όπως είναι η δηµιουργία πολυµεσικών, δικτυακών (network) και διαδικτυακών (web) εφαρµογών και την υποστήριξη σύνδεσης µε βάσεις δεδοµένων (database connectivity).

Το σεµινάριο απευθύνεται σε άτοµα που έχουν βασικές γνώσεις σε προγραµµατισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών και κυρίως επιθυµούν να διευρύνουν και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους µε µία σύγχρονη και ισχυρή γλώσσα προγραµµατισµού, όπως είναι η Java.

Σκοπός του συγκεκριµένου σεµιναρίου είναι οι συµµετέχοντες να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον ανάπτυξης, τις δυνατότητες που προσφέρει και την υλοποίηση εφαρµογών σε αυτό.

Το σεµινάριο υλοποιείται µε τη µέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαρθρώνεται σε 7 διδακτικές ενότητες. Με τη λήξη των µαθηµάτων οι επιµορφούµενοι θα λαµβάνουν σχετική βεβαίωση επιµόρφωσης.

Κόστος συµµετοχής ανά εκπαιδευόµενο: 100€

Διάρκεια σεµιναρίου: 6 εβδοµάδες

Για κάθε µία από τις 6 εβδοµάδες θα παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό για µελέτη, εξάσκηση και εκπόνηση εργασιών µε αξιοποίηση της πλατφόρµας Moodle.

Εισηγήτρια του σεµιναρίου είναι η κ. Παπαδοπούλου Ευγενία, καθηγήτρια Πληροφορικής.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Δηλώσεις συµµετοχής στο https://goo.gl/forms/M7rd81w5rIJgkTxB2

Εκτιµώµενη έναρξη: 27 Φεβρουαρίου 2017.

Διδακτικές ενότητες:

1. Βασικά στοιχεία της Java

2. Εισαγωγή στις Κλάσεις, στα Αντικείµενα και στις Μεθόδους

3. Κληρονοµικότητα, Υπερφόρτωση και Πολυµορφισµός

4. Βασικά στοιχεία για Είσοδο/Έξοδο δεδοµένων

5. Βάσεις Δεδοµένων

6. Δικτυακός προγραµµατισµός

7. Μία ολοκληρωµένη απλή εφαρµογή

“Web Radio Production” (2ος κύκλος)

To Εργαστήριο AETMA (Αdvanced Εducational Τechnologies & Μobile

Αpplications Lab) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει για δεύτερη φορά σεµιναριακό κύκλο επιµόρφωσης µε θέµα: “Web Radio Production”

Στόχος του σεµιναρίου είναι οι επιµορφούµενοι να γνωρίσουν τον βασικό εξοπλισµό µιας ραδιοφωνικής εκποµπής, να αναγνωρίζουν προγράµµατα µετάδοσης και επεξεργασίας ήχου, τις απαιτούµενες εφαρµογές που υποστηρίζουν ένα web radio, καθώς και την πλήρη δοµή µιας ραδιοφωνικής εκποµπής.

Με τη λήξη των µαθηµάτων οι επιµορφούµενοι θα έχουν την δυνατότητα να δηµιουργήσουν την πρώτη τους ραδιοφωνική εκποµπή.

Η όλη εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στο µοντέλο της Εκπαίδευσης από

Απόσταση συνδυάζοντας Ασύγχρονη και Σύγχρονη επικοινωνία κάνοντας χρήση του συνεργατικού µοντέλου µάθησης.

Εισηγητής του σεµιναρίου είναι ο κ. Δηµήτριος Χατζιόγλου (http://xatzo.com/index.html), Πληροφορικός και Ραδιοφωνικός παραγωγός µε εξειδίκευση στο συγκεκριµένο αντικείµενο, Υπεύθυνος του σταθµού Χ-Radio (http://www.x-radio.info/).

Διάρκεια µαθηµάτων: 60 ώρες

Κόστος συµµετοχής ανά εκπαιδευόµενο: 60€

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Δηλώσεις συµµετοχής στο https://goo.gl/forms/KuCkZxiIKkW22L443

Εκτιµώµενη έναρξη: 20 Φεβρουαρίου 2017.

Με το πέρας του σεµιναρίου οι επιµορφούµενοι:

- θα λαµβάνουν σχετική βεβαίωση επιµόρφωσης

Εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΑµεΑ, θα µπορούν να κάνουν χρήση του

προγράµµατος επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση web radio. Περισσότερες πληροφορίες στο www.oaed.gr

Διδακτικές ενότητες:

1. Εισαγωγή (5 ώρες)

1.1 Η εξέλιξη του ραδιοφώνου

1.2 Μετάδοση On Demand και Live Streaming

1.3 Συσκευές και εφαρµογές που υποστηρίζουν web radio

1.4 Πνευµατικά δικαιώµατα

2. Εξοπλισµός (5 ώρες)

2.1 Βασικός εξοπλισµός web radio

2.2 Επαγγελµατικός εξοπλισµός

3. Μετάδοση (20 ώρες)

3.1 Radio Server

3.2 Προγράµµατα µετάδοσης

3.3 Προγράµµατα διαχείρισης audio server

 3.4 Προγράµµατα επεξεργασίας ήχου

4. Ραδιοφωνική εκποµπή (30 ώρες)

4.1 Παραγωγή ζωντανής εκποµπής 1 (πρακτική)

4.2 Είδη - θεµατολογία ραδιοφωνικής εκποµπής

4.3 Δοµή ραδιοφωνικής εκποµπής

4.4 Παρεµβάσεις ραδιοφωνικών παραγωγών - δηµοσιογράφων (On Demand ή µέσω Live Streaming)

4.5 Παραγωγή ζωντανής εκποµπής 2 (πρακτική)

* Καθ όλη τη διάρκεια των ενοτήτων οι επιµορφούµενοι θα δοµήσουν την πρώτη τους εκποµπή που θα πραγµατοποιηθεί στην τελευταία ενότητα.

* Μετά το πέρας κάθε κεφαλαίου ή κάθε ενότητας (ανάλογα µε τον βαθµό δυσκολίας) θα δίνεται η δυνατότητα συζήτησης µε τους επιµορφούµενους, χωρισµένους σε οµάδες (ποσοστό ανάλογο µε τον αριθµό των ενδιαφερόµενων) µέσω big blue button (1 ή 2 ώρες)

* Για την ενότητα 4.1 και 4.5 θα χρειαστεί ένα µικρόφωνο και σταθερή σύνδεση στο internet 

“Γνωριµία & Εξοικείωση µε την Python”

To Εργαστήριο AETMA (Αdvanced Εducational Τechnologies & Μobile Αpplications Lab) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει ένα σεµιναριακό κύκλο επιµόρφωσης µε θέµα:

“Γνωριµία & Εξοικείωση µε την Python”

Η γλώσσα προγραµµατισµού Python είναι ένα σύγχρονο και ισχυρό εργαλείο µε υψηλού επιπέδου δυνατότητες για τη δηµιουργία εφαρµογών σε πολλούς τοµείς.

Παράλληλα, είναι εύκολο στην εκµάθηση και προσφέρει µία απλή αλλά και αποτελεσµατική προσέγγιση στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό.

Το σεµινάριο απευθύνεται σε άτοµα που έχουν στοιχειώδεις γνώσεις σε προγραµµατισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών και κυρίως επιθυµούν να διευρύνουν και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους µε µία σύγχρονη και ευέλικτη γλώσσα προγραµµατισµού, όπως είναι η Python.

Σκοπός του συγκεκριµένου σεµιναρίου είναι οι συµµετέχοντες να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον ανάπτυξης, τις δυνατότητες που προσφέρει και την υλοποίηση εφαρµογών σε αυτό.

Το σεµινάριο υλοποιείται µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως (σύγχρονης και ασύγχρονης) εκπαίδευσης και διαρθρώνεται σε 8 διδακτικές ενότητες. Με τη λήξη των µαθηµάτων οι επιµορφούµενοι θα λαµβάνουν σχετική βεβαίωση επιµόρφωσης.

Θα αξιοποιηθούν η πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης Moodle και η πλατφόρµα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton (BBB).

Κόστος συµµετοχής ανά εκπαιδευόµενο: 120€

Διάρκεια σεµιναρίου: 7 εβδοµάδες

Για κάθε µία από τις 7 εβδοµάδες θα παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό για µελέτη, εξάσκηση και εκπόνηση εργασιών και τη συµµετοχή τους σε τρεις σύγχρονες συνεδρίες.

Εισηγήτρια του σεµιναρίου είναι η κ. Παπαδοπούλου Ευγενία, καθηγήτρια Πληροφορικής.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Δηλώσεις συµµετοχής στο https://goo.gl/forms/xBCPEpkUxtKfbSPH3

Εκτιµώµενη έναρξη: 20 Φεβρουαρίου 2017.

Διδακτικές ενότητες:

1. Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραµµατισµού Python

2. Αλγοριθµικές δοµές

3. Δοµές Δεδοµένων

4. Διαχείριση αρχείων

5. Γνωριµία µε τις βιβλιοθήκες Python

6. Εφαρµογές µε χρήση API

7. Βάσεις Δεδοµένων

8. Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός

“Σχεδιασµός ηλεκτρονικών µαθηµάτων στο Μοοdle”

To Εργαστήριο AETMA (Αdvanced Εducational Τechnologies & Μobile Αpplications Lab) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει ένα σεµιναριακό κύκλο επιµόρφωσης µε θέµα:

“Σχεδιασµός ηλεκτρονικών µαθηµάτων στο Μοοdle”

Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτές ή µη, οι οποίοι ενδιαφέρονται να µάθουν πώς µπορούν να σχεδιάσουν ένα ηλεκτρονικό µάθηµα, ανεξαρτήτως θεµατικού περιεχοµένου, χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα Moodle.

Στόχος του σεµιναρίου είναι οι εκπαιδευόµενοι να εξοικειωθούν µε τα δοµικά στοιχεία ενός µαθήµατος στο Moodle και να εκπαιδευτούν στο πώς να αξιοποιούν όλα τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρµα για την πλήρη υποστήριξη των διδακτικών τους στόχων ή υπηρεσιών που θέλουν να παρέχουν.

Το σεµινάριο υλοποιείται µε τη µέθοδο της ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης Moodle.

Με τη λήξη των µαθηµάτων οι επιµορφούµενοι θα λαµβάνουν σχετική βεβαίωση επιµόρφωσης.

Κόστος συµµετοχής ανά εκπαιδευόµενο: 65€

Διάρκεια σεµιναρίου: 5 εβδοµάδες

Εισηγήτρια του σεµιναρίου είναι η κ. Βασιλειάδου Θάλεια, καθηγήτρια Πληροφορικής.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Δηλώσεις συµµετοχής στο https://goo.gl/forms/cT346Zk8w4sc7lDf1

Εκτιµώµενη έναρξη: 20 Φεβρουαρίου 2017

“Ανάπτυξη Εφαρµογών Android”

To Εργαστήριο AETMA (Αdvanced Εducational Τechnologies & Μobile Αpplications Lab) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει ένα σεµιναριακό κύκλο επιµόρφωσης µε θέµα:

“Ανάπτυξη Εφαρµογών Android”.

Το σεµινάριο στοχεύει σε άτοµα µε υπόβαθρο σε προγραµµατισµό, και ειδικότερα σε αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό. Το σεµινάριο αποτελείται από οκτώ ενότητες και καλύπτει ένα µεγάλο εύρος θεµάτων σχετικών µε την ανάπτυξη εφαρµογών σε περιβάλλον Android Studio, ξεκινώντας από την εγκατάσταση του λογισµικού και την εξοικείωση µε το περιβάλλον ανάπτυξης, µέχρι την ανάλυση τεχνικών για την υλοποίηση συνηθισµένων λειτουργιών, µέσω πρακτικών παραδειγµάτων εφαρµογών.

Στόχος του σεµιναρίου είναι να επιτρέψει στους εκπαιδευόµενους να εξοικειωθούν µε τις βασικές έννοιες προγραµµατισµού για κινητές συσκευές, να γνωρίσουν την εκµετάλλευση των διάφορων υπηρεσιών που προσφέρει το λειτουργικό σύστηµα Android και να είναι άµεσα σε θέση να υλοποιήσουν εφαρµογές Android.

Το σεµινάριο θα υλοποιηθεί µε εξ αποστάσεως διδασκαλία χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης Moodle. Με τη λήξη των µαθηµάτων οι επιµορφούµενοι θα λαµβάνουν σχετική βεβαίωση επιµόρφωσης.

Κόστος συµµετοχής ανά εκπαιδευόµενο: 100€

Διάρκεια σεµιναρίου: 6 εβδοµάδες

Εισηγητής του σεµιναρίου είναι ο κ. Λυτρίδης Χριστόδουλος (http://cie.teiemt.gr/cie/member/christos-litridis/), Επιστηµονικός Συνεργάτης του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Δηλώσεις συµµετοχής στο https://goo.gl/forms/mlVd72HUFSdQFaS63

Εκτιµώµενη έναρξη: 20 Φεβρουαρίου 2017.

Καταληκτική ηµεροµηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στα σεµινάρια: 12 Φεβρουαρίου 2017

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr