Ο Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας

Ο Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus οριοθετεί το είδος και την διάσταση των συνεργασιών που μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Ο Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus απονέμεται μετά από επιτυχή διαδικασία υποψηφιότητας και υπογράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προαπαιτούμενο, προκειμένου το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο οποίο έχει απονεμηθεί, να οργανώσει την κινητικότητα των φοιτητών, του διδακτικού και διοικητικού του προσωπικού, να υλοποιήσει εντατικά μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών (EILCs) και προγραμμάτων (IPs), να προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις, να υποβάλει αίτηση για πολυμερή σχέδια, δίκτυα, συνοδευτικά μέτρα κλπ.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2013, τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus, μετά από επιτυχή διαδικασία του Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, το οποίο επωμίζεται και την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ για τα έτη 2014 έως 2020. Ως εκ τούτου, το ΤΕΙ ΑΜΘ θα εξακολουθεί να ασκεί ενεργό ρόλο στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας και Κατάρτισης προς όφελος των διδασκομένων, των διδασκόντων και των διοικητικών του στελεχών, αναβαθμίζοντας μέσω εξωστρέφειας, ολοένα και περισσότερο το ποιόν των προσφερόμενων παροχών στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ν.Κιούρτης, Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr