Παρακαλούνται οι φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση από 1/4/2014 έως 30/9/2014 στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Καβάλας» ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος για την επικύρωση της λήξης της πρακτικής τους από 20 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα έως και 30 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη.

Υπενθυμίζουμε πως οι φοιτητές σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

  • Δύο πρωτότυπες Βεβαιώσεις Υλοποίησης-Ολοκλήρωσης Πρακτικής Ασκησης από το φορέα απασχόλησης σύμφωνα με υπόδειγμα που έχει δοθεί.
  • Το Βιβλιάριο Πρακτικής Ασκησης, συμπληρωμένο για όλη τη διάρκεια της εργασίας του φοιτητή και υπογεγραμμένο από τον ίδιο το φοιτητή, από τον επόπτη του φορέα απασχόλησης από τον επόπτη καθηγητή του ΤΕΙ και σφραγισμένο όπου χρειάζεται, καθώς επίσης και φωτοτυπίες: του εξωφύλλου, της πρώτης σελίδας με τα στοιχεία του φοιτητή, των μηνιαίων εκθέσεων του Βιβλιαρίου Πρακτικής Άσκησης (Εντυπο 2), της Έκθεσης Πεπραγμένων -Γενικότερες Σημειώσεις/Παρατηρήσεις του Ασκούμενου Σπουδαστή (Εντυπο 3) και της Συνοπτικής Έκθεσης Επίδοσής του από τον Φορέα Απασχόλησης (τελευταία σελίδα).
  • Συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Υπηρεσιών Συμβουλευτικής από τοφοιτητή.
  • Μόνο σε περίπτωση θεσμοθετημένης θέσης πρακτικής του Δημόσιου τομέα Βεβαίωση Ενσήμων από τον εκάστοτε φορέα.

 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr