Κατάργηση της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας μετά από την επικείμενη πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Αθήνας

Σύμφωνα με το από 26-08-2017 δημοσίευμα του Βήματος, παρατηρείται πως θέλουν να μετατρέψουν το τμήμα μας σε κατεύθυνση τελευταίου εξαμήνου της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ την ίδια στιγμή αφήνουν ως αυτοδύναμα πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται σε κανένα επιστημονικό πεδίο, ενώ το γνωστικό τους περιεχόμενο  είναι άκρως περιορισμένο και χωρίς καμία ερευνητική εμπειρία και ακαδημαϊκή συνεισφορά. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 (περί ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας, κατάργησης και μεταβολής έδρας Α.Ε.Ι.)  του νέου νόμου 4485/2017 για τα Α.Ε.Ι., «Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυμάτων, εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι. και γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1». Από αυτό συνάγεται, πως την ίδια ώρα που στη σχολή Δημόσιας Υγείας του πανεπιστήμιου του Χάρβαρντ λειτουργεί αυτόνομο τμήμα ίδιο με το δικό μας (Department of Health Policy and Management), αλλά και σε άλλα τριτοβάθμια ιδρύματα του εξωτερικού, η σημερινή διοίκηση του Τ.Ε.Ι. και ο Υπουργός Παιδείας δεν δέχονται ότι το γνωστικό μας αντικείμενο αποτελεί αυτόνομο επιστημονικό αντικείμενο και πως δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται έστω ως εισαγωγική κατεύθυνση. Αυτό δεν συνάδει ούτε με την φιλοσοφία της δημιουργίας του νέου πανεπιστημίου (δηλαδή ότι η λειτουργία του θα βασίζεται σε διεθνείς προδιαγραφές), ούτε με το ιδεολογικό υπόβαθρο της ίδιας της κυβέρνησης, αλλά ούτε και με τις ανάγκες της κοινωνίας μας! Διότι το τμήμα μας, μετατρέπεται σε τμήμα το οποίο θα δημιουργεί εφεξής επιστήμονες με προσανατολισμό στο εμπορικό και βιομηχανικό management με γνώμονα το κέρδος και όχι στον κοινωνικό σχεδιασμό που έχει ως κέντρο τον ίδιο τον άνθρωπο! Πως είναι δυνατόν τέτοια σύγχυση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών αγαθών και υπηρεσιών; Πως είναι δυνατόν στην Ελλάδα της κρίσης, στην Ελλάδα της φτώχειας και των αυξημένων ανισοτήτων, αλλά κυρίως στην Ελλάδα των αυξημένων κοινωνικών αναγκών να μένει μόνο το πρόσωπο της βελτιστοποίησης του πλούτου χωρίς την κοινωνική ευημερία που όλοι υποστηρίζουμε ότι γι’ αυτήν παλεύουμε;

Κατόπιν, στο άρθρο 4 του ως άνω νόμου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή: «να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, να προωθούν τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη των τεχνών, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, καθώς και να συμβάλουν στο εθνικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στην κατεύθυνση της αειφορίας».

Σας επισημαίνουμε με την πιο καλοπροαίρετη διάθεση και ευθύνη εκ μέρους των χιλιάδων πτυχιούχων και στελεχών των υπηρεσιών κοινωνικής διοίκησης που βοήθησαν -χάριν των υψηλότατων επιστημονικών γνώσεων που έλαβαν κατά τη διάρκεια των σπουδών μας από πρωτοπόρους ακαδημαϊκούς δασκάλους στο επιστημονικό πεδίο της κοινωνικής διοίκησης και της διοίκησης υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας- στην ανάπτυξη του συστήματος κοινωνικής προστασίας ότι, το τμήμα μας/εισαγωγική κατεύθυνση είναι από τα ελάχιστα τμήματα στην Ελλάδα που τίμησαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες την ανωτέρω αποστολή.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές πως ο σχεδιασμός της δομής του νέου Α.Ε.Ι. γίνεται με σκοπό την διατήρηση των συμφερόντων και των προνομίων ορισμένων και όχι με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας. Επομένως, είναι υποχρέωση όλων να αντιδράσουμε έντονα και μαζικά απέναντι στην επικείμενη αυτή εξέλιξη, όχι μόνο για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ως επιστήμονες ενός συγκεκριμένου κλάδου, αλλά και ως μέλη της κοινωνίας που ζούμε!

Υ.Γ. Με τα δεδομένα αυτά, η μόνη καινοτομία από το εγχείρημα της εν λόγω πανεπιστημιοποίησης, θα είναι να θεμελιωθούν ως επιστήμη ή επιστημονικά πεδία κάποια κεφάλαια ενός μόνου επιστημονικού αντικειμένου. Οι ακαδημαϊκοί μας δάσκαλοι, μας έμαθαν να ξεχωρίζουμε τις επιστήμες, τα επιστημονικά πεδία, τους κλάδους, τα γνωστικά αντικείμενα και τα κεφάλαια αυτών. 

Πολύ φοβούμαστε ότι η ακαδημαϊκή επιτυχία του τμήματός μας, η επιστημονική του αυτάρκεια, το εξαιρετικό επίπεδο γνώσεων των πτυχιούχων και κυρίως η διαμόρφωση μας σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες με ήθος και πολιτισμό που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα στη χώρα μας, έχει ενοχλήσει αφάνταστα και συμφέροντα άλλων ακαδημαϊκών μονάδων εκτός του δικού μας ιδρύματος. Δυστυχώς, απέναντι σε αυτήν τη κατεστημένη και ξεπερασμένη τακτική των συμφερόντων, θα μας βρείτε όχι μόνο αντίθετους αλλά πολέμιους. Θα μας βρείτε όμως συμπαραστάτες στο σεβασμό της ιστορίας μας, της λογικής και της επιστήμης και φυσικά συμπαραστάτες στο δύσκολο αλλά αναγκαίο εγχείρημά σας.

Ας επιχειρήσουμε να αποτρέψουμε μαζί τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες που δεν θεμελιώνονται επιστημονικά, που δεν θεμελιώνονται σε ακαδημαϊκή υπόσταση και ιστορία, που δεν θεμελιώνονται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας μας, που δεν θεμελιώνονται στην ακαδημαϊκή αξιοπιστία της εκπαίδευσης και τούτο, για ένα και μοναδικό στόχο. Για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για το καλύτερο εκπαιδευτικό επίπεδο των στελεχών του τομέα υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης του γιγαντιαίου αυτού τομέα της οικονομίας.

Σε πια λογική εκπαιδευτικού σχεδιασμού, θα έχουμε για το ίδιο επιστημονικό πεδίο διαφορετικά καθεστώτα στα πανεπιστήμια της χώρας μας;

Για τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr