Η αρχή των αντιδράσεων μετά την απόφαση του υπουργείου Παιδείας για οριστική διαγραφή των αιώνιων φοιτητών από τον Σεπτέμβριο, έγινε από το ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο καταλογίζει εμμονή στο υπουργείο. Συγκεκριμένα η διοίκηση του ΤΕΙ ανακοίνωσε ότι στη βάση της χρονικά εφαρμοζόμενης χρηστής διοίκησης αποφάσισε να διευρύνει την εξεταστική Σεπτεμβρίου, όχι μόνο με θεωρητικά αλλά και με εργαστηριακά μαθήματα, ώστε να διευκολύνει τους «λιμνάζοντες» φοιτητές και ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν υποστήριξης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας, σχετικά με το θέμα για τους «λιμνάζοντες φοιτητές» και τις από 10-08-2014 δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφέρει τα ακόλουθα:

Συμφωνεί ότι η έννοια των κύκλων σπουδών πρέπει να εφαρμόζεται, γεγονός που επί τρεις τουλάχιστον δεκαετίες υποδειγματικά και με κατάλληλο επίπεδο ποιότητας σπουδών ακολουθείται στο ΤΕΙ Αθήνας. Άλλωστε, πρόσφατη έρευνα σε αποφοίτους του Ιδρύματος (Φεβρουάριος 2014), δείχνει ότι περίπου το 75% ολοκληρώνει τις σπουδές του πριν τα έξι χρόνια, ενώ περίπου το 60% εργάζεται, πλήρως ή μερικά, παράλληλα με τις σπουδές του. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από τους 180.000 «λιμνάζοντες φοιτητές», που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι υπάρχουν, μόνο το 2% περίπου αφορά το ΤΕΙ Αθήνας.

Η Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας, αξιολογώντας τα προαναφερθέντα και στη βάση της διαχρονικά εφαρμοζόμενης χρηστής διοίκησης, αποφάσισε να διευρύνει την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβριο, όχι μόνο με θεωρητικά αλλά και εργαστηριακά μαθήματα προκειμένου να διευκολύνει και τους «λιμνάζοντες φοιτητές», όπου επισημαίνονται και ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν υποστήριξης. Κατόπιν αυτών, διαπιστώνει ότι είναι απορίας άξιον η εμμονή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διαγραφή «λιμναζόντων φοιτητών» μέχρι 31-08-2014, χωρίς να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2014. Ακόμη, διαπιστώνει την κατάφωρη παραβίαση του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ, καθώς και το πνεύμα και το γράμμα του ιδίου του ν. 4009/11 όπως ισχύει, που προβλέπει ότι διαδικασία αυτή είναι πρόνοια ενός εκάστου Ιδρύματος και ρυθμίζεται από τον Οργανισμό του, ο οποίος για το ΤΕΙ Αθήνας βρίσκεται σε τελική έγκριση από το Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Η Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας διαμαρτύρεται για τον ανορθολογισμό που επικρατεί, την αναίτια αναστάτωση που επιχειρείται στο φοιτητικό πληθυσμό και ανακοινώνει ότι την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου προτίθεται να συγκαλέσει όλους τους φορείς του Ιδρύματος σε έκτακτη Συνέλευση, ώστε να αποφασισθούν τρόποι αντίδρασης για τη συμμετοχή «λιμναζόντων φοιτητών» στη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Την ύστατη στιγμή, καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να αντιληφθεί το άτοπο της εμμονής του, τις επιπτώσεις της και να προβεί άμεσα σε σχετική ρύθμιση.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr