Θεσπίστηκε στο ΤΕΙ Αθήνας ο Συνήγορος του Φοιτητή ένας νέος θεσμός που προβλέπετε από την νομοθεσία , αφού δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το αντικείμενο του αυτοτελούς γραφείου του «Συνηγόρου του Φοιτητή» είναι η αδιάβλητη θεσμική διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, η τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η αντιμετώπιση ενδεχόμενων φαινομένων κακοδιοίκησης και η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. 

Ως Συνήγορος του Φοιτητή για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ορίσθηκε ο κ. Κων/νος Κόγιας.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr