Ενημέρωση Φοιτητών ΤΕΙ Αθήνας για την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος

Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας πως στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ υπάρχουν και χώροι όπως το αναγνωστήριο και η αίθουσα υπολογιστών.

Οι χρήστες μπορούν να επισκέφτονται την Βιβλιοθήκη από Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 9:00 το πρωϊ έως τις 7:00 το απόγευμα και την Παρασκευής από τις 9:00 το πρωϊ έως τις 15:30.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι Φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας για την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος:

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ιδρύθηκε το 1977 και έκτοτε ανήκει στην κατηγορία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Δεν ήταν λίγες οι φορές κατά τις οποίες στεγάστηκε σε διαφορετικούς χώρους και κτήρια μέχρι να καταλήξει σε ένα νέο και πλήρως εξοπλισμένο κτήριο το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2002, εντός του γενικότερου χώρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η μελέτη ανέγερσης του χώρου έγινε με σκοπό να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες μίας σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης η οποία να είναι προσβάσιμη και από άτομα με ειδικές ανάγκες, αφού διαθέτει ράμπες μετακίνησης αλλά και χώρους ειδικά διαμορφωμένους. Το κτήριο έχει 2 ορόφους με τη συνολική επιφάνειά του να αγγίζει τα 2.520 τετραγωνικά μέτρα. Διαθέτει: βιβλιοστάσιο, αναγνωστήριο (κλασικό και ηλεκτρονικό), αίθουσες συσκέψεων, χώρο αρχειακής συλλογής, γραφεία προσωπικού καθώς και αρκετούς βοηθητικούς χώρους. Πρέπει να σημειωθεί επιπλέον ότι λειτουργεί Παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο κτήριο ΕΡΓΑΣ (ακριβώς απέναντι από τις εγκαταστάσεις Σαρακάκη, στην οδό Μητροδώρου 24 και Λεωφ. Καβάλας στην Αθήνα).

Βάσει του οργανισμού λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι επιφορτισμένη με ορισμένες αρμοδιότητες. Σκοπός της, είναι η διαχείριση έντυπου και μη υλικού του ιδρύματος καθώς και η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών προσανατολισμένων στην κάλυψη των γνωστικών και διδακτικών αναγκών των χρηστών της. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών η Βιβλιοθήκη διαθέτει μία εκτεταμένη συλλογή βιβλίων και έντυπων επιστημονικών περιοδικών, οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων που διατίθενται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link). 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη έχει αρκετές χιλιάδες χρήστες εβδομαδιαίως, ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και της φιλικότητας του χώρου. Χρήστες της Βιβλιοθήκης αποτελούν όλοι ανεξαιρέτως (καθηγητές, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι διοικητικοί υπάλληλοι καθώς και εξωτερικοί χρήστες) εκτός και αν η ίδια η Βιβλιοθήκη τους έχει αποκλείσει από αυτό το δικαίωμα εξαιτίας της μη συμμόρφωσής τους με τον κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που ζητούν ανά πάσα στιγμή μέσω του παρόντος ιστότοπου που λειτουργεί σε 24ωρη βάση από τον Απρίλιο του 1998 και ύστερα.

Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας υποστηρίχθηκε οικονομικά από τα ευρωπαϊκά προγράμματα του Β' και Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Αρμοδιότητες

Βάσει του Οργανισμού Λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας το Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης έχει στην αρμοδιότητά του όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

- Την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης καθώς και τον συντονισμό λειτουργίας των βιβλιοθηκών κάθε τμήματος σπουδών.

- Την οργάνωση και λειτουργία του κεντρικού αναγνωστηρίου και δανειστικού τμήματος για τους σπουδαστές και τους εργαζόμενους του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

- Τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με βιβλία, περιοδικά, μελέτες, επιστημονικές επετηρίδες και κάθε μορφής υλικό, οπτικο-ακουστικά συστήματα και γενικότερα όλων των ειδών τον εξοπλισμό που επιβάλλεται από διεθνή πρότυπα.

- Τη μέριμνα για την ταξινόμηση και τεκμηρίωση του υλικού των βιβλιοθηκών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σύμφωνα με τα διεθνώς καθιερωμένα συστήματα.

- Την αξιολόγηση, κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος προμήθειας των βιβλίων και άλλου υλικού για τον εμπλουτισμό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών των τμημάτων σπουδών.

- Τη μέριμνα για την ηλεκτρονική διασύνδεση της βιβλιοθήκης με άλλες βιβλιοθήκες της χώρας αλλά και άλλων χωρών. 

- Τη μορφοποίηση, εκτύπωση, αποθήκευση και διακίνηση των διδακτικών συγγραμμάτων και σημειώσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

- Τη μορφοποίηση και έκδοση του πάσης φύσεως έντυπου υλικού του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ήτοι οδηγού σπουδών, υλικού διαφήμισης των διαφόρων εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, επιστημονικών διαλέξεων, προσκλήσεων καθώς και των πορισμάτων των εκδηλώσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι για την πραγματοποίηση τους θα υπάρχει έγκριση από το συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

- Τη μαζική αναπαραγωγή εγγράφων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και την εκτύπωση των εντύπων που είναι αναγκαία για την λειτουργία τους, την εκτύπωση των εντύπων των χορηγούμενων πτυχίων και κάθε άλλο θέμα που από τη φύση του ανάγεται στην αρμοδιότητα του Τμήματος.

Ωράριο λειτουργίας

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δευτέρα έως Πέμπτη

9:00 – 19:00

Παρασκευή

9:00 – 15:30 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣ

Τρίτη έως Παρασκευή

9:00 – 17:00

Κανονισμός

Ακολούθως βρίσκεται ο κανονισμός λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Όλοι οι χρήστες της, είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται και να υιοθετούν αυτόν τον κανονισμό δείχνοντας πως σέβονται τη Βιβλιοθήκη αλλά και το ίδιο το Τ.Ε.Ι. ως ανώτατο ίδρυμα που είναι. Υπενθυμίζουμε πως χρήστες του χώρου της Βιβλιοθήκης αποτελούν όλοι ανεξαιρέτως (καθηγητές, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικού, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι διοικητικοί υπάλληλοι καθώς και εξωτερικοί χρήστες) εκτός και αν η ίδια η Βιβλιοθήκη τους έχει αποκλείσει από αυτό το δικαίωμα εξαιτίας μη αποδοχής του εν λόγω κανονισμού.

- Όλοι οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να διαβάζουν και να υπογράφουν τον κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, ως ένδειξη ότι τον αποδέχονται

- Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν απόλυτη ησυχία και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους για όσο χρόνο παραμένουν στη Βιβλιοθήκη. Πρέπει να σέβονται τον χώρο καθώς και τους συναδέλφους τους που έχουν ανάγκη από ένα περιβάλλον, το οποίο να τους διευκολύνει στη μελέτη και στην εργασία τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο βιβλιοθηκονόμος έχει το δικαίωμα να τους απομακρύνει από το χώρο της Βιβλιοθήκης και να τους στερήσει το δικαίωμα χρήσης της.

-  Δεν επιτρέπεται η κακομεταχείριση και οι σημειώσεις πάνω στο υλικό της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικού αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται από τον χρήστη που την προκάλεσε.

-  Χρήστες που αποχωρούν από τη Βιβλιοθήκη έχοντας μαζί τους σημειώσεις ή βιβλία οφείλουν να τα παρουσιάζουν στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.

- Εάν διαπιστωθεί κλοπή υλικού η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να στερήσει μόνιμα τις υπηρεσίες της στο συγκεκριμένο χρήστη.

- Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων, το κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πλήρη αποδοχή του κανονισμού και για τη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή να συμμορφωθείτε με αυτόν.

E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Για ανανεώσεις, κρατήσεις, αναζητήσεις υλικού στον κατάλογο και λοιπές πληροφορίες οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία δανεισμού μέσω του e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (OPAC)

Στα πλαίσια του νέου συνεργατικού μοντέλου των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με το όνομα ILSaS (Integrated Library System as a Service) ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί ο νέος Δημόσιος Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC).

Όπως και στον παλιό μας κατάλογο πατώντας στους τίτλους των βιβλίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις αναλυτικότερες βιβλιογραφικές πληροφορίες και να ενημερώνονται για την τοποθεσία και τη διαθεσιμότητα των αντιτύπων. Προκειμένου να εντοπίσουν τα βιβλία στα ράφια θα σημειώνουν από τον κατάλογο τον ταξινομικό αριθμό τους.

Λόγω της μετάπτωσης των δεδομένων από το παλιό σύστημα, ενδέχεται σε κάποιες εγγραφές να μην υπάρχουν ακόμα πληροφορίες αντιτύπων. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να απευθύνονται για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr