Το ΤΕΙ Αθήνας δεν θα δεχθεί μετεγγραφόμενους φοιτητές που εστάλησαν στο ίδρυμα

Να μην εγγράψει στα Τμήματά του όσους μετεγγραφόμενους φοιτητές εστάλησαν στο ίδρυμα, κατόπιν ενστάσεων που υπέβαλαν στο υπουργείο Παιδείας, αποφάσισε το ΤΕΙ της Αθήνας, το οποίο μάλιστα θα προσφύγει τις ερχόμενες ημέρες στα δικαστήρια.

Ηδη 5 τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας (Μηχανικών Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων/κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας Τροφίμων), με ξεχωριστές συνελεύσεις τους, αποφάσισαν ότι δεν είναι εφικτό να πραγματοποιήσουν υπεράριθμες εγγραφές φοιτητών, δηλαδή πέρα από το 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ανά τμήμα όπως ορίζει ο νόμος.

Ο Υπουργός Παιδείας για τις μετεγγραφές στο ΤΕΙ Αθήνας

Τα συγκεκριμένα τμήματα έθεσαν το ζήτημα στην έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, όπου ύστερα από διεξοδική συζήτηση αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, να γίνει από το Ιδρυμα και τα Τμήματά του η σχετική δικαστική προσφυγή κατά του πίνακα των μετεγγραφόμενων κατόπιν ένστασης.

Δείτε μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, την απόφαση του ΤΕΙ Αθήνας. Αναλυτικά έχει ως εξής:

Τα Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας

  • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ,
  • Νοσηλευτικής
  • Μαιευτικής,
  • Διοίκησης Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων,
  • Τεχνολογίας Τροφίμων,

με ξεχωριστές Συνελεύσεις τους, αποφάσισαν ότι δεν είναι εφικτό να πραγματοποιήσουν υπεράριθμες εγγραφές φοιτητών/τριών κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 2 Υ.Α. ΦΕΚ 3153/30-09-2016) που καθορίζει ότι ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι στο 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων κατ’ έτος αναφοράς.

Τα προαναφερόμενα Τμήματα έθεσαν το θέμα στην έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 27-01-2017, όπου μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, να γίνει από το

Ίδρυμα και τα Τμήματά του η σχετική δικαστική προσφυγή κατά του πίνακα των μετεγγραφόμενων κατόπιν ένστασης με βάση την υπ’ αρ. 206338/Ζ1/02-12-2016 Υ.Α.

Στόχος της απόφασης αυτής είναι

α) η αποσόβηση του κινδύνου διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας και απομείωσης του επιπέδου ποιότητας του παρεχομένου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των Τμημάτων και

β) η διασφάλιση της υφιστάμενης διαδικασίας αξιοκρατικής εισαγωγής φοιτητών στα ΑΕΙ με βάση τις εκπαιδευτικές επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Επισημαίνεται ότι η μείωση των ανθρώπινων πόρων και οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός δεν επαρκούν για ποιοτική εκπαίδευση υπέρμετρα μεγάλου αριθμού φοιτητών, ενώ το Ίδρυμα οικονομικά στραγγαλίζεται από το διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ωρών Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, προκειμένου να καλύψει θεωρητικά και εργαστηριακά τμήματα με δυσανάλογο περιορισμό των οικονομικών πόρων εκ μέρους του Υπουργείου.

Ωστόσο η Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας, παρά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν επίπτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία (δημιουργία «λιμναζόντων» φοιτητών κλπ), αντιλαμβάνεται την κοινωνική πραγματικότητα και ζητά άμεσα από τον Υπουργό Παιδείας συνάντηση για τη διευθέτηση του θέματος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr