Ένας άγνωστος θεσμός που βρίσκεται στο πλευρό κάθε φοιτητή - Συνήγορος Φοιτητή

Ένας άγνωστος θεσμός που βρίσκεται στο πλευρό κάθε φοιτητή - Συνήγορος Φοιτητή

Με την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης αλλά και τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας ασχολείται μεταξύ άλλων ο Συνήγορος του Φοιτητή, ένας άγνωστος θεσμός που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ο Συνήγορος του Φοιτητή εμφανίστηκε σε αρκετά ανώτατα ιδρύματα από το 2011, ωστόσο η επίσημη παρουσία του χρονολογείται από το 2013. Στα περισσότερα πανεπιστήμια και ΤΕΙ γίνεται συστηματική και σοβαρή δουλειά, ενώ κάποια άλλα οργανώνονται και προσπαθούν να κάνουν γνωστό τον νέο αυτόν θεσμό.

Πολλοί φοιτητές, όπως αναφέρει στο «ΕΘΝΟΣ» η Συνήγορος του Φοιτητή στο ΤΕΙ Αθήνας Αλεξάνδρα Βάρκα-Αδάμη δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αλλά ούτε και τις υποχρεώσεις τους. «Ο Συνήγορος μεσολαβεί προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματά τους και να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της φοίτησης μέσα στο ανώτατο ίδρυμα», τονίζει η κ. Βάρκα - Αδάμη η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της στο ΤΕΙ Αθήνας τον Γενάρη του 2015. Προσθέτει πάντως ότι ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν ασχολείται με θέματα βαθμολογίας και εξετάσεων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της υπήρξαν πάρα πολλοί φοιτητές του ιδρύματος, οι οποίοι προσέφυγαν προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια για μια σειρά θεμάτων. Τα περισσότερα αιτήματα αφορούσαν ζητήματα σχετικά με τις μετεγγραφές, την πρακτική άσκηση, τη διαγραφή φοιτητών κ.ά. Πιο συγκεκριμένα ο Συνήγορος του ΤΕΙ Αθήνας ασχολήθηκε το τελευταίο εξάμηνο με αιτήματα όπως:

  • Διαγραφή φοιτητών που όριζε ο νόμος 4009.
  • Διακοπή της φοίτησης και διαδικασία επανεγγραφής.
  • Πρακτική άσκηση.
  • Μεταφορά θέσης (μετεγγραφές) και ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την αποσαφήνιση ζητημάτων σχετικά με τα κριτήρια αλλά και το τι ακριβώς ισχύει με τη μόνιμη κατοικία των γονέων. Χαρακτηριστική είναι μία περίπτωση φοιτητή που είχε προσφύγει στον Συνήγορο του Φοιτητή, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του ήταν αξιωματικός και δεν είχε μόνιμη κατοικία.
  • Δωρεάν συγγράμματα. Πολλοί φοιτητές που φοιτούσαν στο ίδρυμα μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, ζητούσαν να μάθουν πώς θα μπορούσαν να πάρουν δωρεάν συγγράμματα, κάτι ωστόσο που ο νόμος δεν το επιτρέπει για όσους βρίσκονται στο δεύτερο πτυχίο.
  • Φοιτητικό πάσο.
  • Ζητήματα σίτισης, στέγασης και ειδικότερα ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Ο Συνήγορος του Φοιτητή τόνισε η κ. Βάρκα - Αδάμη εξέτασε και καταγγελίες φοιτητών σχετικά με κακοδιοίκηση.

Ο Συνήγορος του Φοιτητή συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων, τονίζει η Αλεξάνδρα Βάρκα - Αδάμη, που κατέχει το πόστο στο ΤΕΙ Αθήνας

Για παράδειγμα, ορισμένοι φοιτητές κατέφυγαν στον Συνήγορο επισημαίνοντας πως κάποιες γραμματείες δεν απαντούσαν εγκαίρως στα αιτήματά τους. Αλλοι, προσπαθούσαν να μάθουν πληροφορίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές, και για το εάν επρόκειτο να δημιουργηθούν μεταπτυχιακά προγράμματα σε συγκεκριμένα τμήματα και τομείς.

Ενα άλλο σημείο στο οποίο παρενέβη ο Συνήγορος του Φοιτητή και έδωσε λύση, ήταν σε περιπτώσεις φοιτητών που δεν μπορούν να πάρουν το θέμα της πτυχιακής εργασίας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, επειδή ο αριθμός των καθηγητών έχει λιγοστέψει τα τελευταία χρόνια.

Ο θεσμός του Συνήγορου του Φοιτητή δημιουργήθηκε σε αρκετά ανώτατα ιδρύματα από το 2011, ωστόσο ξεκίνησε να λειτουργεί δύο χρόνια αργότερα. Στα περισσότερα πανεπιστήμια και ΤΕΙ γίνεται συστηματική και σοβαρή δουλειά, ενώ κάποια άλλα οργανώνονται και προσπαθούν να κάνουν γνωστό τον νέο αυτό θεσμό.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δεν μπορεί να παρέμβει σε θέματα βαθμολογίας

Ο Συνήγορος του Φοιτητή δημιουργήθηκε, με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο Συνήγορος δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Αντιθέτως, μπορεί να διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.

Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.

Ο Συνήγορος του φοιτητή μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr