Σε ΝΕΑ αναστολή λειτουργίας του ΤΕΙ Αθήνας προχωρούν οι Καθηγητές την Δεύτέρα 27/11 (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

ΤΕΙ ΑθήναςΗ έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠ-ΤΕΙ Αθήνας που έγινε στις 21/11 αφού συζήτησε διεξοδικά τα οξυμένα προβλήματα αποφάσισε σύμφωνα με πληροφορίες του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr να προβεί σε νέα αναστολή λειτουργίας του ΤΕΙ Αθήνας την Δεύτέρα 27/11/2017.

Πιο συγκεκριμένα η έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠ-ΤΕΙ Αθήνας που έγινε στις 21/11/2017 σύμφωνα με πληροφορίες του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr αφού συζήτησε διεξοδικά τα οξυμένα προβλήματα του χώρου που σχετίζονται με:

  • Την μεγάλη καθυστέρηση πρόσληψης έκτακτων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών κατά το τρέχον εξάμηνο και τον κίνδυνο να χαθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο με ότι αυτό συνεπάγεται.
  • Τις πρόσφατες εξελίξεις για την ίδρυση του Πανεπιστημίού Δυτικής Αττικής κατόπιν συγχώνευσης του ΤΕΙ Αθήνας με το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Αποφάσισε όπως αναφέρει με επιστολή του ο ΣΕΠ-ΤΕΙ Αθήνας στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr κατά πλειοψηφία τα εξής:

1. Να ζητήσει την άμεση ανάληψη ευθυνών με τις νόμιμες διοικητικές διαδικασίες και επίλυση του ζητήματος για την καθυστέρηση της πρόσληψης επί 6 εβδομάδες τον έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού.

2. Να ολοκληρωθούν με αναστολή λειτουργίας του ΤΕΙ Αθήνας την Τετάρτη 22/11/2017 οι κινητοποιήσεις που αποφασίστηκαν στην κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. ΣΕΠ-ΤΕΙ Αθήνας και Συλλόγου 'Εκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Αθήνας στις 14/11/2017, και στηρίχθηκαν από τις Γ.Σ. Φοιτητικών Συλλόγων ΣΤΕΤΡΟΔ, ΣΓΤΚΣ και ΣΕΥΠ και από τα Δ.Σ. Φοιτητικού Συλλόγου ΣΔΟ καθώς και Συλλόγων Διοικητικών Υπαλλήλων και ΕΤΕΠ του ΤΕΙ Αθήνας

3. Να απαιτηθεί η παρουσία του Δ.Σ. του ΣΕΠ - ΤΕΙ Αθήνας, με δικαίωμα λόγου στην από κοινού σύγκληση των Συγκλήτων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. στο Υπουργείο Παιδείας την Δευτέρα 27/11/2017

4. Να προβεί σε αναστολή λειτουργίας του ΤΕΙ Αθήνας την Δεύτέρα 27/11/2017

5. Να καλέσει τα μέλη του ΔΕΠ ΤΕΙ Αθήνας σε μαζική αγωνιστική συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας την Δεύτέρα 27/11/2017, ώρα 10.00 το πρωί. Απαιτούμε και επαναβεβαιώνουμε τις θέσεις του συλλόγου για 

  • Άμεση πρόσληψη επιστημονικών και εργαστηριακών Συνεργατών στο ύψος των πραγματικών αναγκών διδασκαλίας, ανεξάρτητα από χρηματοδότησης.
  • Απρόσκοπτη κατ επαρκή χρηματοδότηση από την Πολιτεία ώστε να καλύπτονται πλήρως οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Ιδρύματος, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Υποχρέωσης της Πολιτείας για δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους, και για να μην οδηγείται αυτό σε επιχειρηματικές πολιτικές 

Πρωταρχικοί στόχοι της διαδικασίας ενοποίησης των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά, Θα πρέπει να είναι:

  • Η πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων του Εκπαιδευτικού, Τεχνικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και Διοικητικού Προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων των τμημάτων.
  • Η στελέχωση των Τμημάτων με ένταξη του υπάρχοντος Εκπαιδευτικού, Τεχνικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και Διοικητικού Προσωπικού.
  • Η απρόσκοπτη ένταξη των ήδη φοιτούντων στα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα.
  • Η άμεση διαδικασία ισοτίμησης των υφισταμένων πτυχίων με τα νέα που θα χορηγούνται.
  • Η κατοχύρωση των ίδιων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και η μισθολογική εξίσωση των σήμερα υπηρετούντων μελών ΔΕΠ με την αντίστοιχη βαθμίδα στα Πανεπιστήμια.
  • Η έκδοση των εκκρεμών επαγγελματικών δικαιωμάτων και η κατοχύρωση ίδιων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων με τα επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχων τμημάτων των πανεπιστημίων. 

Ο Σ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας δια μέσου της συνέλευσης του συγκεκριμένα σημειώνει ότι: Ως Δημόστοι λειτουργοί τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. έχουν τοποθετηθεί στη θέση τους με τις ίδιες προϋποθέσεις και ακαδημαϊκά προσόντα των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων (με πρόσθετη απαίτηση επαγγελματικού έργου). Ακόμη και στις ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπου δεν προβλέπεται ως προσόν η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, ακολουθήθηκαν αντίστοιχες διαδικασίες εφόσον υπακούμε στο ίδιο νομικό πλαίσιο με τα Πανεπιστήμια- ως ενιαίος φορέας Α.Ε.Ι. Οι απόφοιτοι διαθέτούν πτυχία 4ετούς φοίτησης 240 ECTS, όπως τα Πανεπιστημιακά τμήματα 4ετούς φοίτησης, τα οποία αναγνωρίζονται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων και αντίστοιχο επίπεδο σπονδών. 

Η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου δεν μπορεί για κανένα λόγο ν' αποτελέσει πεδίο συντεχνιακών, πολιτικών ή άλλης φύσης αντιπαραθέσεων που δεν εδράζονται σε ακαδημαϊκά κριτήρια ή διεθνή δεδομένα. Και αυτονόητα τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. δεν θα δεχθούν την εξέλιξη και συνέχιση (ως φαίνεται) της δημόσιας απαξίωσης του ρόλου τους ως επιστημόνων που έχουν κριθεί με ακαδημαϊκά κριτήρια και ως δασκάλων φοιτητών και αποφοίτων που αφήνονται να εννοηθούν υποδεέστεροι. Η διαδικασία ενοποίησης των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά δεν νοείται από εμάς ως διαδικασία «Πανεπιστημιοποίησης» διότι είμαστε ήδη μέρος της ενιαίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά ως αυτοδίκαιη διαδικασία ολοκλήρωσης των Ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών των Ιδρυμάτων μας που μας είχε στερηθεί έως τώρα. Οποιαδήποτε άλλη διάκριση και χαρακτηρισμός Θα μας βρει αγωνιστικά αντίθετούς. 

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνα μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr