Αιτήσεις για πρακτική άσκηση 2017-2018 φοιτητών ΤΕΙ Αθήνας μέσω Erasmus+

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr παρουσιάζουν στους φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για την διαδικασία πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+!

Είσαι Φοιτητής του ΤΕΙ Αθήνας; Κάνε την πρακτική σου άσκηση στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+! Για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018, κάνε αίτηση στη γραμματεία του Τμήματός σου έως 30 Νοεμβρίου 2017.

Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε:

 • Προπτυχιακούς φοιτητές,
 • Μεταπτυχιακούς φοιτητές,
 • Υποψήφιους Διδάκτορες, και
 • Πρόσφατα Απόφοιτους

Θέλεις να μείνεις ενημερωμένος/η για όλα τα νέα και συμβουλές που αφορούν το Erasmus+ (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ)

να πραγματοποιήσουν,  με ταυτόχρονη χορήγηση υποτροφίας, τοποθέτηση για πρακτική άσκηση (traineeship mobility) σε φορείς υποδοχής (Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, Πρεσβείες, μουσεία, σχολεία, κ.α.).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας ή των Ιδρυμάτων που ανήκουν στον Όμιλο. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση με σκοπό την  πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο επιλέξιμο εξάμηνο για πρακτική άσκηση (εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά από το οικείο Τμήμα/Ίδρυμα προέλευσης του φοιτητή).

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα

 • Οι 28 χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεν είναι επιλέξιμες οι κινητικότητες εντός της Ελλάδας)
 • Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενσταϊν, Τουρκία, ΠΓΔΜ
 • Οι υπερπόντιες χώρες και επικράτειες 

H κινητικότητα προς Ελβετία δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ERASMUS+.

Οικονομική επιχορήγηση προς τον μετακινούμενο φοιτητή

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για  πρακτική άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

 

 

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Αγγλία

600

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία

550

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ

500

Είναι σημαντικό οι φοιτητές να γνωρίζουν ότι οι υποτροφίες έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλ. τα έξοδα ταξιδίου και ενδεχομένως το υψηλό κόστος διαβίωσης στη χώρα υποδοχής. Οι υποτροφίες δεν αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η περίοδος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται σε δυο δόσεις: σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αναχώρηση του φοιτητή για το εξωτερικό, καταβάλλεται στον δικαιούχο προπληρωμή που ισούται με το 80% του ποσού της υποτροφίας που δικαιούται. Μετά την επιστροφή του και εφόσον η περίοδος πρακτικής άσκησης κρίνεται επιτυχής, καταβάλλεται στον δικαιούχο το υπολειπόμενο 20%.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο φορέας υποδοχής ενδέχεται να τους προτείνει συμπληρωματική αμοιβή για την πρακτική τους άσκηση, η οποία είναι απόλυτα συμβατή με τη μηνιαία επιχορήγηση του προγράμματος Erasmus+. Ωστόσο, τονίζεται ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι σπάνιες και έγκειται σε σχετική απόφαση του φορέα υποδοχής.

Που μπορεί να μετακινηθεί ένας φοιτητής για πρακτική άσκηση;

Οι φοιτητές  που ενδιαφέρονται για κινητικότητα με σκοπό την τοποθέτηση για πρακτική άσκηση θα πρέπει να αναζητήσουν κατάλληλο φορέα υποδοχής ανάλογα με τα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Οι φορείς του εξωτερικού στους οποίους μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση οι φοιτητές μας, δεν ανήκουν απαραίτητα σε ομάδα Ιδρυμάτων με τα οποία το Ίδρυμά μας έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες συνεργασίας. Συγκεκριμένα, για την πρακτική άσκηση, δεν απαιτείται η σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και του φορέα υποδοχής, δεδομένου ότι τα δυο αυτά μέρη, καθώς και ο δικαιούχος, δεσμεύονται νομικά από την εξατομικευμένη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης  -  Learning Agreement for Traineeships (που θα υπογραφεί εφόσον ο φοιτητής γίνει δεκτός από τον φορέα υποδοχής και εν συνεχεία κριθεί επιλέξιμος από το Ίδρυμά μας). Συνεπώς, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από ένα τεράστιο σύνολο ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, αρκεί να μην εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες κατηγορίες.  Ειδικότερα, δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της  Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)

Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φοιτητής δεν έχει ήδη προσανατολιστεί προς κάποιο φορέα μετά από σχετικές συζητήσεις με συμφοιτητές, καθηγητές ή επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του, μπορεί να ξεκινήσει την αναζήτησή του από την ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+ (www.teiath.gr/diethnwn)  όπου υπάρχει κατάλογος φορέων που έχουν υποδεχθεί φοιτητές μας στο παρελθόν ή ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με φοιτητές μας. Φυσικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ερευνήσουν μόνοι τους στο διαδίκτυο. Στο Γραφείο μας παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τη συγγραφή του “Motivation Letter”  το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές για την αρχική επικοινωνία με υποψήφιους φορείς υποδοχής.

Στη διαδικασία της αναζήτησης και επιλογής θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε:

 • Ο φορέας να είναι επιλέξιμος,
 • Η πρακτική άσκηση που προσφέρει ο φορέας να σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή,
 • Το εργασιακό πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθεί ο φοιτητής να είναι σαφές από την αρχή, και να εξασφαλίζονται διεθνώς αποδεκτές συνθήκες εργασίας,
 • Από την περιγραφή του αντικειμένου πρακτικής άσκησης (όπως αυτή καταγράφεται στο Learning Agreement for Traineeships) να προκύπτει ότι αυτό αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και ότι δεν πρόκειται για (i) παρακολούθηση μαθημάτων ή εργαστηρίων που εντάσσονται σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, ή (ii) εκπόνηση μέρους ερευνητικής εργασίας.

Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να επικοινωνούν με τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους ERASMUS+ ή  για καθοδήγηση και συμβουλές αναφορικά με την επιλογή φορέα υποδοχής.

Κάθε φοιτητής, κατά τη διάρκεια των σπουδών του μπορεί να ωφεληθεί έως 12 μήνες μετακίνησης συνολικά (με ή χωρίς υποτροφία), ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως δράσης. οι φοιτητές που μετακίνηθηκαν για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS μπορούν να μετακινηθούν μέσω του ERASMUS+, μέχρι το ανώτατο όριο μηνών (12 μήνες) ανά κύκλο σπουδών.

Οι φοιτητές  οι οποίοι φοιτούν σε Πρόγραμμα Σπουδών ενός ενιαίου κύκλου, με υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης άνω των 4 ετών  (π.χ. Σχολές Γεωπονικής, Καλών Τεχνών κ.α.), μπορούν να αιτηθούν για μετακίνηση με το Πρόγραμμα Erasmus+ συνολικά έως και 24 μήνες (σελ. 38 του Αγγλικού Οδηγού Σπουδών).

Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές οι οποίοι είναι:

 • Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+
 • Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.

Κριτήρια επιλογής

Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα επιλεγούν φοιτητές από κάθε Τμήμα του Ιδρύματός μας καθώς και των Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων του Ομίλου για κινητικότητα μέσω της δράσης του Erasmus+ για πρακτική άσκηση.

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τρόπο που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, συνέπεια και ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

Ο αριθμός των φοιτητών που θα επιλεγούν για συμμετοχή (με χρηματοδότηση) στη δράση κινητικότητας θα εξαρτηθεί από το ύψος της χρηματοδότησης του ΙΚΥ  προς το Ιδρυμά μας , για το ακαδ. Έτος 2017 – 2018 (έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, δεν μας έχει γνωστοποιηθεί το διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης φοιτητών για το ακαδ. Έτος 2017 – 2018).

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές ότι το κριτήριο που θα έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην επιλογή των φοιτητών προς τοποθέτηση για πρακτική άσκηση θα είναι το επίπεδο γνώσης της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή του φορέα υποδοχής, το οποίο θα αποδεικνύεται από τον υποψήφιο με την κατάθεση του αντίστοιχου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας, το ΤΕΙ Αθήνας  απαιτεί το επίπεδο B2. 

 Άλλα κριτήρια, όπως είναι η ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή, το επίπεδο σπουδών, τα κίνητρα συμμετοχής, η άμεση σχέση του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου, η προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/ δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσει ο φοιτητής από την προτεινόμενη πρακτική άσκηση, θα ορίζονται από το κάθε Τμήμα/Ίδρυμα αντίστοιχα. 

Περίοδος παραμονής στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση

Ο ελάχιστος επιδοτούμενος χρόνος για πρακτική άσκηση είναι 2 μήνες ενώ ο μέγιστος 6 μήνες. Οι φοιτητές που επιθυμούν να διανύσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό (έως 12 μήνες, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματός του για συμμετοχή στη δράση Studies του προγράμματος Erasmus+) έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν χρηματοδοτούμενη παράταση. Τα συγκεκριμένα αιτήματα θα αξιολογηθούν και -εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα- θα εγκριθούν. 

Αποτυχία ανταπόκρισης στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Η αποτυχία ενός φοιτητή να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης, δύναται να αποτελέσει λόγο να μην του χορηγηθεί το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας του ή και να του ζητηθεί μερική ή πλήρης επιστροφή της υποτροφίας (80%) που έχει ήδη λάβει. Δεν θα ζητείται επιστροφή της υποτροφίας στις περιπτωσεις που ο φοιτητής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις προσυμφωνημένες δραστηριότητες στο εξωτερικό λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. λόγους υγείας).

Συμπληρωματικές ενέργειες

(αφού έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των δικαιούχων και πριν τη μετάβασή στο εξωτερικό):

 • Οι φοιτητές οφείλουν να μεριμνήσουν για την έκδοση
 1. Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (E.K.A.A.)
 2. Ιδιωτική Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος και
 3. Ιδιωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων
 • Θα πρέπει να υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του δικαιούχου σε κατάστημα αποκλειστικά και μόνο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, προκειμένου να γίνει η κατάθεση του ποσού της υποτροφίας.

Γλωσσική υποστήριξη και On – line Γλωσσικά Μαθήματα (Online linguistic support):

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στη γλωσσική υποστήριξη των μετακινούμενων φοιτητών στο εξωτερικό τόσο για σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση, διότι μ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα στην κινητικότητα και επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει διαδικτυακά (on – line) μαθήματα γλωσσικής   υποστήριξης  των μετακινούμενων φοιτητών των οποίων η κύρια γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας είναι τα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και τα Ολλανδικά.   

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (φοιτητές και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. 

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες σημαντικό είναι να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό, ενώ μέριμνα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερα στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου.
Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με τον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύχος Α’/17.9.2013, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.  

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και το προσωπικό με ειδικές ανάγκες, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση  πρόσθετης χρηματοδότησης στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων των Ιδρυμάτων τους. Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (http://www.iky.gr/atoma-me-eidikes-anagkes) περιγράφεται όλη η διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση.

Την απόφαση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ οι φοιτητές θα πρέπει να τη λάβουν αφού έχουν  πρώτα συζητήσει με την οικογένειά τους και τους έχουν εξηγήσει όλες τις παραμέτρους  ή τους έχουν ζητήσει να μελετήσουν το παρόν έγγραφο. Αυτή η ενημέρωση είναι αναγκαία καθώς η χρηματοδότηση που θα λάβετε από το πρόγραμμα έχει στόχο να καλύψει μόνο τα έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν από την κινητικότητά σας και, επομένως δεν επαρκεί για όλες τις ανάγκες σας. 

Ειδική Περίπτωση: Φοιτητές Erasmus στην Τουρκία – Ασφαλιστική κάλυψη

Οι φοιτητές Erasmus που επέλεγαν ως χώρα προορισμού την Τουρκία για σπουδές ή για πρακτική άσκηση από το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014, είχαν θέματα και αντιμετώπισαν ζητήματα σχετικά με την άδεια παραμονής τους και την ασφάλειά τους.   Το βασικό θέμα ήταν ότι εφόσον κάποιος Φοιτητής θα παρέμενε για 3 μήνες και πάνω, έπρεπε να δηλωθεί ως μόνιμος κάτοικος.  Αυτό το γεγονός προκαλούσε πρόβλημα διότι ως μόνιμοι κάτοικοι,  οι φοιτητές είχαν την υποχρέωση να έχουν ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστική εταιρεία στην Τουρκία. 

Οι φοιτητές Erasmus θεωρούνται ως προσωρινώς διαμένοντες στην Τουρκία και μπορούν να αιτούνται για την άδεια παραμονής τους έχοντας την δική τους ασφαλιστική κάλυψη, ακόμη και αν αυτή δεν είναι με Τουρκική Ασφαλιστική Εταιρεία.  Εν τούτοις, η ασφάλεια που θα έχουν θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει τουλάχιστον τα παρακάτω:

Minimum Policy Content

 

 

 

Contracted Institutions               

 

 

*Non- Contracted Institutions

 

 

 

Annual Minimum Limit

 

Contributions

 

Annual Minimum Limit

 

Contributions

 

Outpatient Diagnosis Treatment

 

 

2.000. -TL

 

Insured      : % 40  

Company  : % 60

 

 

 

 

2.000.-TL

 

Insured     : % 40  

Company  : % 60

 

 

 

Inpatient Diagnosis Treatment

 

 

Unlimited

 

Insured    : % 0 

Company : % 100

 

 

 

 

20.000.-TL

 

Insured     : % 20 

Company  : % 80

 

 

*Non- Contracted Institutions: Institutions (hospitals, physicians’ offices, and the other health institutions) that do not have an agreement with the insurer. 

Αυτό σημαίνει ότι όταν εισέρχονται στην Τουρκία οι Erasmus φοιτητές και έχουν ασφαλιστική κάλυψη, το συμβόλαιο που θα έχουν θα περιέχει τις παραπάνω καλύψεις με τους ανωτέρω συγκεκριμένους όρους.  Για να πιστοποιείται αυτό θα πρέπει το συμβόλαιο να είναι τουλάχιστον στα αγγλικά και ιδιαίτερα επιθυμητό να υπάρχει και τουρκική μετάφραση από την εταιρεία.  Εφόσον ο φοιτητής πηγαίνει στην Τουρκία για σπουδές, τα Τουρκικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν προθυμοποιηθεί  να μεταφράζουν το συμβόλαιο της ασφάλειας στην τουρκική γλώσσα και έτσι δεν θα χρειάζεται ο φοιτητής να έχει έξοδα μετάφρασης.  Στην περίπτωση όμως που ο φοιτητής πηγαίνει για πρακτική άσκηση σε κάποια εταιρεία, ο φοιτητής θα πρέπει να φροντίσει ή να είναι το συμβόλαιό του και στην τουρκική γλώσσα από την ασφαλιστική εταιρεία ή να έχει μεταφρασμένο το συμβόλαιο της ασφαλιστικής του κάλυψης  στην τουρκική γλώσσα από έναν συμβολαιογράφο.

Ο καινούργιος λοιπόν Νόμος στην Τουρκία έχει ως εξής:

“Article 2- (1) Beneficiaries of Erasmus Plus may submit their insurance certificate which was issued by a foreign company in order to apply for a residence permit.

(2) In the case of above, the insurance certificate issued by a foreign company should cover the minimum criteria which were defined at 9/2014 Circular dated on 6/6/2014.

(3) The insurance certificate issued by a foreign company should be translated into Turkish by a notary. 

(4)However, in the case of host Turkish higher education institutions authorise that the insurance certificate issued by a foreign company is in line with the minimum requirement stated above, the notary translation is not necessary.”

*Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 49 παρ. 5 του Νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011), την αίτηση για πρακτική άσκηση, ο φοιτητής θα πρέπει να την καταθέσει ενώ έχει την φοιτητική του ιδιότητα. Η φοιτητική ιδιότητα διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών. Θα είναι ευκταίο αλλά όχι υποχρεωτικό να έχει γίνει όχι μόνο η αίτηση, αλλά και η επιλογή των μετακινούμενων για πρακτική άσκηση όσο έχουν ακόμα φοιτητική ιδιότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι απόφοιτοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση όσο είναι ακόμα φοιτητές και η μετακίνησή τους θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τη λήξη του πρώτου έτους από την αποφοίτησή τους.

Επαφή με φορείς υποδοχής στο εξωτερικό

Το κείμενο στο παρακάτω link αποτελεί απλά και μόνο υπόδειγμα για τη συγγραφή και σύνθεση ενός ‘motivation letter’ που θα πρέπει να στείλει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής σε έναν δυνητικό φορέα υποδοχής προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα εύρεσης θέσης για τοποθέτηση με σκοπό την πρακτική άσκηση (traineeship period), στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Erasmus+.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας ERASMUS PLACEMENT

Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές οι οποίοι είναι:

 • Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+
 • Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.

Δικαιολογητικά Υποβολής Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση

1. Ηλεκτρονική αίτηση.  Όλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον φοιτητή με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια, καθώς τα προσωπικά στοιχεία του θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας τόσο για την επικοινωνία μαζί του όσο και για τη χρηματοδότησή του. Είναι απαραίτητο να αναγραφεί επίσης τηλέφωνο επικοινωνίας οικείου προσώπου του φοιτητή (κατά προτίμηση συγγενικού προσώπου).

Οι φοιτητές θα πρέπει να:

(i) Να αποθηκεύσουν το αρχείο στον υπολογιστή τους

(ii) Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση

(iii) Να αποστείλουν τη συμπληρωμένη αίτηση ηλεκτρονικά (μέσω email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

(iv) Να εκτυπώσουν τη συμπληρωμένη αίτηση, να την υπογράψουν και να την υποβάλλουν μαζί με τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά, έως την καταληκτική ημερομηνία της Προκήρυξης, στις Γραμματείες των Τμημάτων τους ή στα Γραφεία Διεθνών Σχέσεων των συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

2. Αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία (θα δηλώνεται από τη Γραμματεία ο μέσος όρος βαθμολογίας καθώς και ο αριθμός των χρωστούμενων μαθημάτων έως τη στιγμή υποβολής αίτησης).

3. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του Πιστοποιητικού Γνώσης Ξένης(-ων) Γλώσσας(-ών), ή κατ' ελάχιστον βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας. Προτεινόμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας είναι το B2.

4. Ταυτότητα [Αντίγραφο (μη επικυρωμένο)] και φωτοτυπία βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας.

5. Βεβαίωση αποδοχής του οργανισμού/φορέα υποδοχής (Letter of Acceptance). Παρέχεται υπόδειγμα συγγραφής αυτού χωρίς να είναι δεσμευτικό. Θα πρέπει να είναι σε επιστολόχαρτο του φορέα υποδοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο και να αναφέρει κατ' ελάχιστον (i) το όνομα του υποψηφίου, (ii) ότι γίνεται δεκτός για τοποθέτηση σε πρακτική άσκηση μέσω της δράσης ERA-PLACES του προγράμματος ERASMUS+, (iii) τη χρονική περίοδο, και τέλος (v) να περιλαμβάνει σαφή αναφορά στη γλώσσα εργασίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής). Το έγγραφο αυτό θα το λάβουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι από τον φορέα υποδοχής ως σαρωμένο αρχείο και θα το υποβάλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας, αρκεί να προσκομίσουν ταυτόχρονα και το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα του φορέα υποδοχής και αποστολέα (δηλ. δεν απαιτείται το πρωτότυπο).

6. Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement for Traineeships). Πρόκειται για εξατομικευμένο έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, πιθανά μαθησιακά αποτελέσματα, πρόβλεψη για επιβλέποντα κλπ. Το έγγραφο υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ως σαρωμένο αρχείο που έχουν λάβει ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι από τον φορέα υποδοχής, αρκεί να προσκομίσουν ταυτόχρονα και το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα του φορέα υποδοχής και αποστολέα (δηλαδή, δεν απαιτείται το πρωτότυπο).

Σημείωση: Θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία που αφορούν στην ενότητα "section to be completed before the mobility". Το έντυπο θα φέρει την υπογραφή του φοιτητή, του ακαδημαϊκού υπευθύνου και την υπογραφή και σφραγίδα του φορέα υποδοχής.

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με:  

1. Tην κατάσταση αξιολόγησης που καταρτίζεται από τα Τμήματα βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από αυτά: 

 • Επαρκής γνώση της γλώσσας εργασίας του φορέα υποδοχής (τουλάχιστον επίπεδο Β2)
 • Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
 • Έτος σπουδών
 • Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι την στιγμή υποβολής της αίτησης)
 • Η σχέση του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου (όπως προκύπτει από τη βεβαίωση του φορέα υποδοχής – Letter of Acceptance)
 • Η προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/δεξιότητες που είναι δυνατόν να αποκομίσει ο φοιτητής από την προτεινόμενη Πρακτική Άσκηση (όπως προκύπτουν από τη βεβαίωση του φορέα υποδοχής – Letter of Acceptance και το Learning Agreement for Traineeships)

2. Tη διαθεσιμότητα των επιχειρήσεων υποδοχής κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, 

3. Tη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης. 

Επισημαίνεται ότι η επιλογή από το Τμήμα δεν εξασφαλίζει και την κινητικότητα του φοιτητή, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Δικαιολογητικά συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση

Πριν την αναχώρησή σας

Μετά την επιλογή σας να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+, και πριν την αναχώρηση σας στο εξωτερικό, θα πρέπει να καταθέσετε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων τα εξής δικαιολογητικά:

Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση (συμπληρωμένη ηλεκτρονικά σε 2 αντίτυπα και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή). Δεν γίνονται δεκτές σαρωμένες υπογραφές.

*Για τις μετακινήσεις του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα πρέπει να συμπληρωθεί το εξής έγγραφο:

Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 2017-2018

 • Learning agreement for traineeships - section to be completed before the mobility. Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ενώ γίνεται δεκτό με σαρωμένες υπογραφές.
 • Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Συνιστάται η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την Ε.Κ.Α.Α., όπως επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού).
 • Φωτοτυπία ιδιωτικής ασφάλειας που αφορά:

1. Ασφάλεια αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων,

2. Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος

 • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να μας γνωστοποιήσουν άμεσα τη γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιήσουν την online γλωσσική αξιολόγηση και συγκεκριμένα το 1o test). 

Γλωσσική υποστήριξη και On - line Γλωσσικά Μαθήματα (Online linguistic support):

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στη γλωσσική υποστήριξη των μετακινούμενων φοιτητών στο εξωτερικό τόσο για σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση, διότι μ' αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα στην κινητικότητα και επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει διαδικτυακά (on - line) μαθήματα γλωσσικής υποστήριξης των μετακινούμενων φοιτητών των οποίων η κύρια γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας είναι τα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και τα Ολλανδικά. 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης

Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ενώ γίνεται δεκτό με σαρωμένες υπογραφές (Να συμπληρωθούν απαραίτητα τα πεδία Date of arrival & Internship period).

Το έντυπο αυτό είναι απαραίτητο για τη κατάθεση του 80% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου.

Μετά την επιστροφή σας

Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να κατατεθεί πλήρως συμπληρωμένο σε πρωτότυπη μορφή. 

 • Εισιτήρια και κάρτες επιβίβασης (μετάβασης και επιστροφής). 

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (παραμονή στη χώρα για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους) θα γίνεται δεκτή η μη προσκόμιση εισιτηρίου επιστροφής και στη θέση αυτού θα πρέπει ο φοιτητής να καταθέτει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει τους λόγους για την έλλειψη αυτού).

Μετά τον τελικό έλεγχο του φακέλου του φοιτητή το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων καταθέτει το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνηση κάθε φοιτητή είναι η ολοκλήρωση της online γλωσσικής αξιολόγησης καθώς και η προσκόμιση όλων των εγγράφων που αναφέρονται στο πεδίο «πριν την αναχώρηση».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

ERASMUS STUDENT CHARTER

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.teiath.gr/diethnwn/

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Θέλεις να μείνεις ενημερωμένος/η για όλα τα νέα και συμβουλές που αφορούν το Erasmus+ (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr