Δευτέρα, 14/9, λήγουν, αιτήσεις, ετήσια, προγράμματα, ΑΣΠΑΙΤΕ

Τη Δευτέρα 14/9 λήγουν οι αιτήσεις για τα ετήσια προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 17.00 λήγουν οι αιτήσεις  για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.). Σύμφωνα με το news.gr, τα προγράμματα διεξάγονται σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα και η επιλογή γίνεται με δημόσια ανοικτή  προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16-9-2015. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής αίτησης στα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου Σπουδών» πρέπει να διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. 

3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» πρέπει να διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. 

4. Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού των 30,00€ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον λογαριασμό 154/54501287 του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Επισημαίνεται ότι η μη εμπρόθεσμη κατάθεση του ανωτέρω ποσού στο ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αποκλείει τον υποψήφιο από την εισαγωγή του στα αντίστοιχα Προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Διευκρινίζεται ότι όποιος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση και στο ΕΠΠΑΙΚ και στο ΠΕΣΥΠ οφείλει να καταθέσει 30,00€ για κάθε μία αίτηση. 

Κόστος σπουδών

Οι φοιτητές του ΕΠΠΑΙΚ και του ΠΕΣΥΠ συμμετέχουν στις δαπάνες σπουδών τους με το ποσό των 600,00€, το οποίο καταβάλλεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον λογαριασμό 154/54501287 του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ως εξής: 300,00€ μαζί με την αίτηση υποβολής των δικαιολογητικών εγγραφής και 300,00€ με την ανανέωση της εγγραφής τους για το εαρινό εξάμηνο. 

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr 

Από ΤΡΙΤΗ 25.08.2015 ώρα 12.00 έως ΔΕΥΤΕΡΑ 14.9.2015 ώρα 17.00 

Μία και μόνο αίτηση για το ΕΠΠΑΙΚ και μία και μόνο αίτηση για το ΠΕΣΥΠ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση για το ΕΠΠΑΙΚ και μία και μόνο για το ΠΕΣΥΠ. ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1) ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια πόλη είτε σε διαφορετική πόλη για το ίδιο πρόγραμμα, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων για το ακαδ. έτος 2015-2016. 

Αναπληρωτές και Ετήσια Προγράμματα

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται:

Α) αυστηρά και μόνο σε περίπτωση μόνιμου διορισμού στο δημόσιο ή ανάληψης υπηρεσίας ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση και για παράρτημα του ΕΠΠΑΙΚ - ΠΕΣΥΠ που βρίσκεται πλησιέστερα στην πόλη που υπηρετεί ο φοιτητής.

Β) Αμοιβαίες μετεγγραφές 

Ώρες μαθημάτων

Τα μαθήματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο 2015. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες (16.00 – 20.00), τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των Προγραμμάτων ενδέχεται να απαιτηθεί και πρωινή παρουσία ή παρουσία των φοιτητών και πέραν των τεσσάρων ημερών για μερικές εβδομάδες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών για τη λειτουργία ενός τμήματος ορίζεται σε 35 φοιτητές. Τα μαθήματα που διδάσκονται αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΑΙΚ και του ΠΕΣΥΠ (http://eppaikpesyp.aspete.gr

Η πρόσκληση

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr