ΟΡΙΣΤΙΚΟ: Η ΑΣΠΑΙΤΕ απορροφάται ως Τμήμα από το ΕΚΠΑ!

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ: Η ΑΣΠΑΙΤΕ απορροφάται ως Τμήμα από το ΕΚΠΑ!

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ / τέως ΣΕΛΕΤΕ), που συνεχίζει να λειτουργεί ως το μοναδικό ΤΕΙ της χώρας μας, και μάλιστα με πενταετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, εντάσσεται οριστικά στο ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, μετά από ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη αλλά και από τη Διοικούσα Επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Με αυτό τον τρόπο η μοναδική στην Ελλάδα, Σχολή Εκπαιδευτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εντάσσεται στο μεγαλύτερο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το ΕΚΠΑ. Εν αναμονή στων επόμενων διαδικασιών με την οριστικοποίηση του Σχεδίου Νόμου. 

Εάν είσαι φοιτητής της ΑΣΠΑΙΤΕ, συντονίσου στην ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΕΚΠΑ, πατώντας εδώ.

Μην ξεχάσεις να ενημερώσεις τους συμφοιτητές σου ;)

Η εισήγηση της Διοικούσας της ΑΣΠΑΙΤΕ προς την Υπουργό Παιδείας προέβλεπε τα εξής:

Α) Ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ ως μονοτμηματική Σχολή στο ΕΚΠΑ πενταετούς κύκλου σπουδών (όπως είναι στην παρούσα φάση) με τίτλο «Σχολή Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Επιστημών», η λειτουργία της οποίας θα εξακολουθήσει στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ. Τα υφιστάμενα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ καταργούνται και το προσωπικό αυτών (ΔΕΠ, EΔΙΠ και ΕΤΕΠ) εντάσσεται στη νέα Σχολή.

 • Οι απόφοιτοι της Σχολής αυτής θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται ως καθηγητές στις βασικές ειδικότητες της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ήτοι: Εκπαιδευτικοί Ηλεκτρολόγοι / Ηλεκτρονικοί / Μηχανολόγοι / Πολιτικοί Μηχανικοί, μέσω αντίστοιχων ροών οι οποίες θα ενεργοποιούνται από το 2ο έτος, και ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων θα ισχύουν τα τωρινά. Είναι εφικτή και η προσθήκη περισσότερων ροών αφού το ΕΚΠΑ μπορεί να υποστηρίξει με καθηγητικό προσωπικό και άλλες ροές που συναντώνται στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό συνάδει και με την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για ουσιαστική αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Να ισχύσουν οι ίδιες προϋποθέσεις κρίσης των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ στο νέο ίδρυμα οι οποίες ίσχυσαν και σε προηγούμενες συνέργειες ΤΕΙ με Πανεπιστήμια, με τη διαφορά ότι πιθανά αιτήματα μετακινήσεων μελών σε άλλα τμήματα του ΕΚΠΑ ή άλλου Ιδρύματος θα εγκρίνονται/απορρίπτονται κατ’ αρχάς με απόφαση της μονοτμηματικής σχολής η οποία θα εκτιμά τις ανάγκες του νέου προγράμματος σπουδών της με στόχο την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Για το διοικητικό προσωπικό να διασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας στις σημερινές εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ, δυνατότητα απολύτως εφικτή πλέον και από τη συσσωρευμένη εμπειρία των ψηφιακών δυνατοτήτων.
 • Οι φοιτητές να έχουν τις ίδιες δυνατότητες για την ολοκλήρωση των σπουδών τους όπως και οι φοιτητές προηγουμένων συνεργειών ΤΕΙ με Πανεπιστήμια.

ή

Β) Ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ ως μονοτμηματική Σχολή στο ΠαΔΑ πενταετούς κύκλου σπουδών (όπως είναι στην παρούσα φάση) με τίτλο «Σχολή Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Επιστημών», η λειτουργία της οποίας θα εξακολουθήσει στις σημερινές εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ. Τα υφιστάμενα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ καταργούνται και το προσωπικό αυτών (ΔΕΠ, EΔΙΠ και ΕΤΕΠ) εντάσσεται στη νέα Σχολή.

 • Οι απόφοιτοι της Σχολής αυτής θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται ως καθηγητές στις βασικές ειδικότητες της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ήτοι: Εκπαιδευτικοί Ηλεκτρολόγοι / Ηλεκτρονικοί / Μηχανολόγοι / Πολιτικοί Μηχανικοί, μέσω αντίστοιχων ροών οι οποίες θα ενεργοποιούνται από το 2ο έτος, και ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων θα ισχύουν τα τωρινά. Είναι εφικτή και η προσθήκη περισσότερων ροών αφού το ΠαΔΑ μπορεί να υποστηρίξει με καθηγητικό προσωπικό και άλλες ροές που συναντώνται στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό συνάδει και με την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για ουσιαστική αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Να ισχύσουν οι ίδιες προϋποθέσεις κρίσης των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ στο νέο ίδρυμα οι οποίες ίσχυσαν και στη συνένωση των ΤΕΙ Πειραιά και ΤΕΙ Αθηνών για τη δημιουργία του ΠαΔΑ, με τη διαφορά ότι πιθανά αιτήματα μετακινήσεων μελών σε άλλα τμήματα του ΠαΔΑ ή άλλου Ιδρύματος θα εγκρίνονται/απορρίπτονται κατ’ αρχάς με απόφαση της μονοτμηματικής σχολής η οποία θα εκτιμά τις ανάγκες του νέου προγράμματος σπουδών της με στόχο την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Για το διοικητικό προσωπικό να διασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας στις σημερινές εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ, δυνατότητα απολύτως εφικτή πλέον και από τη συσσωρευμένη εμπειρία των ψηφιακών δυνατοτήτων.
 • Οι φοιτητές να έχουν τις ίδιες δυνατότητες για την ολοκλήρωση των σπουδών τους όπως και οι φοιτητές των πρώην ΤΕΙ Πειραιά και ΤΕΙ Αθηνών στο ΠαΔΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ αφουγκραζόμενη την αγωνία όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, των προτάσεων των τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ και σεβόμενη την προσφορά της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, εκφράζει την αγωνία της προς την ηγεσία του Υπουργείου για άμεση ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό Τομέα, μέσω μίας εκ των δύο λύσεων όπως προτάθηκαν ανωτέρω.

Τούτο διότι:

 • Η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι το μοναδικό Ίδρυμα, ως καθολικός διάδοχος της ΣΕΛΕΤΕ, του οποίου η αποστολή του, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, είναι η στελέχωση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με καθηγητές, εδώ και 60 περίπου χρόνια.
 • H ΑΣΠΑΙΤΕ είναι το μόνο Ίδρυμα το οποίο εξαιρέθηκε από τον Πανεπιστημιακό Τομέα από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
 • Το προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ βιώνει την κατάφωρη αδικία έναντι όλων των μέχρι εχθές συναδέλφων από τα ΤΕΙ, τόσο σε δυνατότητα εξέλιξης στο ερευνητικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
 • Οι φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι πλέον οι μόνοι που δεν θα αποφοιτήσουν από Πανεπιστήμιο.
 • Ο αριθμός των εισαγομένων είναι κατά πολύ μικρότερος έναντι όλων των προηγουμένων ετών, αφού οι περισσότεροι μαθητές προτιμούν να δηλώσουν κάποια Πανεπιστημιακή σχολή.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.