Εκδηλώσεις

 • Οι πρώτες Ημερίδες των τεσσάρων Κέντρων Αριστείας του ΕΚΠΑ

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχαν οι πρώτες Ημερίδες που πραγματοποίησαν τα τέσσερα Κέντρα Αριστείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Ψηφιακή Κληρονομιά

  Στη συνάντηση εργασίας είχαν αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής περισσότερες από 25 ομάδες και εργαστήρια του ΕΚΠΑ από 15 πανεπιστημιακά Τμήματα ενώ ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων τελικά ξεπέρασε τους 60 αποτυπώνοντας το πλούσιο απόθεμα έρευνας, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τη Ψηφιακή Κληρονομιά και υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί στο ΕΚΠΑ.

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος, ανοίγοντας την συνάντηση ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και τόνισε, μεταξύ άλλων, τη βούληση του ΕΚΠΑ να συνδυάσει δυνάμεις σε τομείς αιχμής όπου ήδη μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ ή ακαδημαϊκές μονάδες προσφέρουν σημαντικό έργο, καθιστώντας τα Κέντρα Αριστείας νησίδες εξωστρέφειας και προσφοράς προς όφελος της Κοινωνίας, του Πολιτισμού και της Οικονομικής Ανάπτυξης.

  Ο Καθ. Θ. Σφηκόπουλος στη τοποθέτησή του επισήμανε την ανάγκη για περαιτέρω εξέλιξη των Κέντρων Αριστείας σε τυπικές δομές του ΕΚΠΑ προκειμένου να ενδυναμωθούν οι δυνατότητές τους για παρέμβαση σε διεπιστημονικούς τομείς έρευνας και ανάπτυξης.

  Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν συνοπτικά οι ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια που συμμετέχουν στη διεπιστημονική αυτή πρωτοβουλία για τη Ψηφιακή Κληρονομιά ενώ ο Δντής του Εργαστηρίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλ/νιών και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Δημήτρης Βαρουτάς παρουσίασε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά με τη αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος και καταγραφής προτάσεων.

  Από την παρουσίαση των ερευνητών και των αποτελεσμάτων της αρχικής καταγραφή επιβεβαιώθηκε η σκοπιμότητα δημιουργίας του Κέντρου Αριστείας καθώς τεκμηριώθηκε η σημαντική προσπάθεια, το ταλέντο και η εμπειρία ομάδων, εργαστηρίων και δομών του ΕΚΠΑ στις ευρύτερες θεματικές περιοχές της Ψηφιακής Κληρονομιάς αλλά και η ανάγκη για ενίσχυση αυτών των πρωτοβουλιών.

  Η πρωτοβουλία και η συνάντηση εργασίας ανέδειξε τις εμπειρίες και προσπάθειες στη χρήση της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων στη πρωτογενή έρευνα των αρχείων, της ιστορίας, της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς αλλά και την ανάγκη για νέες εφαρμογές, μεθοδολογίες και εργαλεία της τεχνολογίας για τη προστασία, διατήρηση, ανάδειξη και προβολή τους.

  Στα βασικά συμπεράσματα του ΚΑ θα πρέπει να συμπεριληφθεί η ανάγκη συνεργασιών, ενίσχυσης της έρευνας και δικτύωσης σε διεπιστημονικά αντικείμενα και θεματικές καθώς αναδείχθηκε το γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες και εν γένει η κληρονομιά αντιμετωπίζουν σημαντικές τεχνολογικές προκλήσεις όπως η απαξίωση εξοπλισμού αλλά και οικονομικές όπως η έλλειψη χρηματοδότησης ή η υποχρηματοδότηση, γεγονός που αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις υπηρεσίες του Κέντρου Αριστείας.

  Επίσης θα πρέπει το ΚΑ να επιδείξει σημαντικές πρωτοβουλίες ώστε να αποδείξει τη βιωσιμότητά του εντός και εκτός του ΕΚΠΑ σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

  Ενδεικτικά συζητήθηκαν οι παρακάτω άξονες παρέμβασης του Κέντρου Αριστείας:

  • Υιοθέτηση/Δρομολόγηση πρωτοβουλιών, δραστηριοτήτων και έργων (εντός και εκτός ΕΚΠΑ) με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα συγκεκριμένης στόχευσης και μεθοδολογίας όμως για να αναδειχθεί ο ρόλος του ΚΑ
  • Δικτύωση με φορείς εντός και εκτός ΕΚΠΑ για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενίσχυση της έρευνας και του κοινωνικοοικονομικού ρόλου
  • Αναγνωρισιμότητα και πρόσβαση στους σχετικούς με το ΚΑ ενδιαφερόμενους φορείς
  • Δυνατότητα προσαρμογής και ευθυγράμμισης των μελών και των θεματικών αντικειμένων του ΚΑ με τις αντίστοιχες προτεραιότητες του ΕΚΠΑ,
  • Συνεχής ανάπτυξη του ρόλου, των υπηρεσίων και της λειτουργικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΚΑ

  Για τις άμεσες επόμενες δράσεις του ΚΑ, συμφωνήθηκε η ανάγκη για άμεση 2η συνάντηση εργασίας δομημένη σε θεματικές ενότητες προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν περαιτέρω τις παρεμβάσεις τους.

  Επιπλέον συμφωνήθηκε να συνεχισθεί και εντατικοποιηθεί η καταγραφή των προτάσεων των επιστημονικών ομάδων και εργαστηρίων του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στη δημιουργία του ΚΑ ενισχύοντας με το τρόπο αυτό τη στρατηγική απόφαση της συντονιστικής επιτροπής για μια ανοικτή και συμμετοχική δομή έρευνας και καινοτομίας που θα διευρύνει τη συμμετοχή στο Κέντρο Αριστείας και θα εμπλουτίζει τις θεματικές ειδικεύσεις και συνεργασίες

  Κατά το κλείσιμο της Συνάντησης Εργασίας, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ επεσήμανε ότι στόχος είναι το Κέντρο να λειτουργήσει ως σύμβουλος της Πολιτείας και να διασυνδεθεί με άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελώντας βασικό πυλώνα της Ψηφιακής Κληρονομιάς.

  Αγροδιατροφή και Αυθεντικότητα Τροφίμων

  Σκοπός της ημερίδας ήταν η παρουσίαση της διεπιστημονικής πρωτοβουλίας για το Κέντρο Αριστείας, των στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και η συζήτηση για την οργάνωση, τη δομή, τη στρατηγική και τη βιωσιμότητα του. Βασικοί άξονες της ημερίδας εργασίαςήταν η ανάπτυξη του Κέντρου Αριστείας,της δομής και των υπηρεσιών του και η διεύρυνση της συμμετοχής ερευνητικών ομάδων και μελών ΔΕΠ με αποδεδειγμένη σχετική δραστηριότητα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης, της έρευνας, της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης στις θεματικές συνιστώσες της Αγροδιατροφής και την Αυθεντικότητα Τροφίμων.

  Δέκα ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ από τα Τμήματα Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Ιατρικής, Γεωλογίας και Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης,που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τομείς με τους στόχους του Κέντρου Αριστείας,ανταποκρίθηκαν θετικά και παρουσίασαν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, καθώς και τις προτάσεις τους για τη συμμετοχή τους στο Κέντρο Αριστείας. Οι ομάδες παρουσίασαν το έργο τους στην ανάπτυξη μεθόδων και την εφαρμογή τους στην τεκμηρίωση της αυθεντικότητας τροφίμων εθνικής προτεραιότητας και στην ταυτοποίηση ποικιλιών, τον έλεγχο νοθείας, την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων περιεκτικότητας τροφίμων σε θρεπτικά συστατικά, την καταγραφή και συστηματική μελέτη παραδοσιακών τροφίμων και συνταγών, την ανάπτυξη νέων καινοτόμων τροφίμων και τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης τους, την ανάπτυξη νέων προϊόντων στη γεωργία (εδαφοβελτιωτικά, εντομοαπωθητικά και προϊόντα ηλιοπροστασίας), την κοινωνικο-οικονομική σημασία της Αγροδιατροφής στην Ελλάδα διαχρονικά, και στην τεκμηρίωση της διατροφικής αξίας και την ευεργετική δράση των τροφίμων εθνικής προτεραιότητας καθώς και τις μελέτες διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων καταναλωτών.

  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών της αυθεντικότητας των τροφίμων με χρήση τεχνολογιών αιχμήςomics, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η φέτα, το μέλι, ο οίνος και το ελαιόλαδο. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το βιοδραστικό περιεχόμενό τους, τον σχεδιασμό και την ανάλυση πειραματικών επιδημιολογικών μελετών απαραίτητων για την τεκμηρίωση των βιοδραστικών συστατικών του τροφίμων και την υποβολή αιτήσεων για τη σύνδεση τροφίμων με ισχυρισμούς υγείας και την αξιολόγηση τους από την Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

  Τονίστηκε η ανάγκη για την υποστήριξη της Πολιτείας σε Εθνικό αλλά και Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την διαμόρφωση και χάραξη της πολιτικής στα αγροδιατροφικά προϊόντα και την προώθηση τους με βάση την τεκμηρίωση ποιότητας, αυθεντικότητας/μοναδικότητας και ισχυρισμών υγείας, αλλά και την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου φορέα σε θέματα ανάπτυξης νέων καινοτόμων τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατροτεχνολογικών ή/και προϊόντων περιποίησης, βασισμένων σε προϊόντα της Ελληνική Γης, καθώς και παροχή εκπαίδευσης – κατάρτισης – ενημέρωσης σε σχετικά θέματα μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδριών και εκδηλώσεων.

  Η καταγραφή των προτάσεων των επιστημονικών ομάδων του ΕΚΠΑ είχε σαν σκοπό να διευρύνει την συμμετοχή στο Κέντρο Αριστείας ως ανοικτή διεπιστημονική και συμμετοχική ερευνητική δομή και να εμπλουτίσει τις θεματικές ειδικεύσεις και συνεργασίες

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος ευχαριστώντας τους Επιστήμονες για τη συμμετοχή τους τόνισε, μεταξύ άλλων, τη βούληση του ΕΚΠΑ να συνδυάσει δυνάμεις σε τομείς αιχμής όπου ήδη μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ ή ακαδημαϊκές μονάδες προσφέρουν σημαντικό έργο, καθιστώντας τα Κέντρα Αριστείας νησίδες εξωστρέφειας και προσφοράς έργου αιχμής προς όφελος της Κοινωνίας και της Οικονομικής Ανάπτυξης.

  Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

  Mέλη ΔΕΠ και εκπρόσωποι ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έδωσαν το παρών στην Ημερίδα, παρουσιάζοντας το μέχρι τώρα έργο και την εμπειρία τους, αλλά και τις δυνατότητες συμβολής τους στους 8 βασικούς στόχους – άξονες δράσης του Κέντρου.

  Εκπρόσωποι από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής, Ψυχολογίας και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης παρουσίασαν εξειδικευμένες μελέτες και δράσεις, καθώς και στοχευμένα εργαλεία καλύπτοντας όλο το φάσμα ενεργειών πρόληψης και διαχείρισης καταστροφικών γεγονότων, από την εκπαίδευση μέχρι τις πρώτες βοήθειες και από την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο μέχρι την ψυχολογική υποστήριξη.

  Έγινε αναφορά από τους συμμετέχοντες στην δυνατότητα συνδρομής του Κέντρου Αριστείας σε όλα τα στάδια μιας καταστροφής (προκαταστροφικό, συγκαταστροφικό, μετακαταστροφικό) και στην ωφελιμότητα δημιουργίας ενός Σώματος Εθελοντών, το οποίο θα μπορεί να συμβάλει μέσα από διεπιστημονική και διεπαγγελματική εκπαίδευση σε επισυμβείσες κρίσεις και καταστροφές.

  Τονίστηκε η ανάγκη να ληφθούν όλα τα επιμέρους είδη καταστροφών στον σχεδιασμό των δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν οι υδρομετεωρολογικές καταστροφές, οι οποίες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής οδηγούν συχνά σε ακραία καιρικά φαινόμενα, με καταστροφικά αποτελέσματα για την κοινωνία και δυσχεραίνουν την ανταπόκριση του συστήματος.Παράλληλα επισημάνθηκε η ανάγκη για μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας και για τον καθορισμό τρόπων απόκρισης σε ένα αντίστοιχο καταστροφικό συμβάν. Τονίσθηκε, επίσης,ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα σημασία σε θέματα βιολογικών κινδύνων, οι οποίοι πέρα από τις φυσικές καταστροφές, δίνουν μια άλλη διάσταση στην έννοια της καταστροφής και δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την απόκριση σε μια τέτοια κατάσταση.

  Οι δράσεις θα πρέπει να διασυνδέουν την έρευνα με τους φορείς, για την στήριξη της κοινότητας, τόσο στο επίπεδο της απόκρισης στην κρίση-καταστροφή, όσο και με σκοπό την επαναφορά στην προτέρα κατάσταση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

  Ειδική μνεία έγινε στην ομάδα στόχο-παιδιά. Μέσω του Κέντρου Αριστείας μπορούν να οργανωθούν δράσεις στη σχολική κοινότητα, αλλά και επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών και των σχολείων που αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν πληγεί από κρίσεις και καταστροφές, στηριζόμενοι σε ένα διεθνές μοντέλο με βάση τις εκπαιδευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της κάθε κοινότητας.

  Τέλος τονίστηκε η ανάγκη για κεντρικό συντονισμό στα θέματα ψυχικής θωράκισης της κοινότητας μετά από μία κρίση ή καταστροφή. Όποια μορφή και αν έχει μια κρίση, θα πρέπει να υπάρχει εκείνη η ψυχική και ψυχολογική ενίσχυση που να συνδράμει στην καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης.

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος ευχαριστώντας τους Επιστήμονες για τη συμμετοχή τους τόνισε, μεταξύ άλλων, τη βούληση του ΕΚΠΑ να συνδυάσει δυνάμεις σε τομείς αιχμής όπου ήδη μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ ή ακαδημαϊκές μονάδες προσφέρουν σημαντικό έργο, καθιστώντας τα Κέντρα Αριστείας νησίδες εξωστρέφειας και προσφοράς έργου αιχμής προς όφελος της Κοινωνίας.

  «Η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι προϋποθέτει συνεργασία, ομαδικότητα και οριζόντιεςσυνέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Το ΕΚΠΑ για μια ακόμη φορά πρωτοπορεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα» σχολίασε ο Καθηγητής Ιατρικής και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Κέντρου Αριστείας Εμμανουήλ Πικουλής, ενώ κλείνοντας την ημερίδα ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, τόνισε τη σπουδαιότητα της σύμπλευσης του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και της δράσης του Κέντρου Αριστείας στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών.

  Κλιματική Αλλαγή – Προσαρμογή και Μετριασμός

  Στη Συνάντηση Εργασίας συμμετείχαν 36 επιστημονικές ομάδες του ΕΚΠΑ που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στις εργασίες του Κέντρου Αριστείας και να υποστηρίξουν το Πρόγραμμα Δράσης του. Οι ομάδες αυτές προέρχονται από τη Σχολή Θετικών Επιστημών, την Ιατρική Σχολή, τη Φιλοσοφική Σχολή, τη Νομική Σχολή, τη Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, τη Σχολή Επιστημών Αγωγής και τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, γεγονός που όπως επεσήμανε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Καθηγητής Αθανάσιος – Μελέτιος Δημόπουλος «όχι μόνο αποτυπώνει τη δυναμική του ΕΚΠΑ να υποστηρίξει ποιοτικά και με συνέπεια ένα απαιτητικό διεπιστημονικό αντικείμενο, όπως αυτό της Κλιματικής Αλλαγής αλλά και διαμορφώνει εξαιρετικές προϋποθέσεις για δράσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία και εν γένει η Πολιτεία.»

  Κατά τη Συνάντηση Εργασίας, ο Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Κέντρου Αριστείας Κων/νος Καρτάλης παρουσίασε τις διεθνείς και εθνικές προτεραιότητες που συναρτώνται με το αντικείμενο του Κέντρου, όπως αυτές προκύπτουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, τη Συμφωνία των Παρισίων, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία το 2050, τη Συμφωνία των Δημάρχων για σχέδια προσαρμογής και μετριασμού, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, κ.α. Όπως επεσήμανε οι προτεραιότητες αυτές διαμορφώνουν με τη σειρά τους τους κεντρικούς στόχους του Κέντρου Αριστείας:

  Στόχος 1. Η αξιοποίηση νέων ερευνητικών μεθοδολογιών στην προετοιμασία:

  (α) σχεδίων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτή[1],

  (β) καινοτόμων κλιματικών υπηρεσιών και συστημάτων προειδοποίησης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών,

  (γ) σχεδίων και μέτρων απανθρακοποίησης (decarbonization) της ελληνικής οικονομίας.

  Στόχος 2. Η υποστήριξη της Πολιτείας και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα σε θέματα κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της, ειδικότερα δε η υποστήριξη στην κατάρτιση σχεδίων και μέτρων για την προσαρμογή και το μετριασμό της.

  Στόχος 3. Η εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού.

  Κατά τη Συνάντηση, αποτυπώθηκαν επίσης οι διεθνείς πρωτοβουλίες που ήδη υποστηρίζονται από το ΕΚΠΑ στο αντικείμενο της Κλιματικής Αλλαγής, όπως το Κέντρο Κλιματικής Διπλωματίας της UNESCO, η συμμετοχή στο Επικουρικό Όργανο των Ηνωμένων Εθνών για την εφαρμογή της Σύμβασης για το Κλίμα και της Συμφωνίας των Παρισίων, η λειτουργία γραφείων – παραρτημάτων στην Ελλάδα διεθνών οργανισμών όπως το Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών και το Κέντρο Καινοτομίας για το Κλίμα, οι πιστοποιημένοι σταθμοί παρατήρησης των Ηνωμένων Εθνών και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, κ.α. Όπως επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες, ο συντονισμός των πρωτοβουλιών αυτών με τις δραστηριότητες των επιστημονικών ομάδων του ΕΚΠΑ, θα διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίμα για το έργο του Κέντρου Αριστείας.

  Κατά το κλείσιμο της Συνάντησης Εργασίας, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ επεσήμανε ότι στόχος είναι το Κέντρο να λειτουργήσει ως σύμβουλος της Πολιτείας και να διασυνδεθεί με άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανέφερε δε ότι ένα 1ο επίπεδο συνεργασίας αποτελεί το «Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης» με τον τίτλο CIVIS, στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  [1]στους τομείς της ενέργειας, τουρισμού, γεωργίας, μεταφορών, υγείας, πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και των αστικών περιοχών, παράκτιων ζωνών, των δασών και περιοχών Natura 2000, κ.α.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Όλοι μαζί για το Πεδίον του Άρεως! - Ραντεβού στο 3ο ΟΠΑ Run την Κυριακή 17 Μαΐου 2020

  Από την ίδρυσή του το 1920 έως και σήμερα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) έχει συνδεθεί για ευνόητους λόγους με την ευρύτερη περιοχή του Πεδίου του Άρεως, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί σημαντικά.

  Αποσκοπώντας αφενός στην ανάσχεση του φαινομένου αυτού, στην ανάδειξη του Πεδίου του Άρεως σε χώρο φιλικό προς την οικογένεια, τους νέους, τους κατοίκους και τους επαγγελματίες, και αφετέρου στην προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με έμφαση στην Άσκηση και τον Αθλητισμό, από το 2018 το ΟΠΑ διοργανώνει τον αγώνα δρόμου ΟΠΑ Run με διαδρομές των 5χλμ και 2χλμ.

  Τo ΟΠΑ Run 2020 θα λάβει χώρα την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 εξ’ ολοκλήρου μέσα στο Πεδίο του Άρεως. Συνδιοργανωτής είναι η Περιφέρεια Αττικής.

  Το ΟΠΑ Run αποτελεί τη μαζικότερη κοινωνική δράση του Πανεπιστημίου και ειδικά φέτος συμπεριλαμβάνεται στις εκδηλώσεις  του εορτασμού των 100 χρόνων του Ιδρύματος. Εντάσσεται στην στρατηγική κοινωνικής προσφοράς του ως δράση του Προγράμματος Εθελοντισμού “AUEB Volunteers”.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Τα εγκαίνια της 9ης Μπιενάλε των Φοιτητών των Σχολών Καλών Τεχνών Ελλάδας

  Με την παρουσία εκατοντάδων συμμετεχόντων κυρίως νεολαίας, καθηγητών και φιλότεχνων διεξάχθηκαν τα εγκαίνια της 9ης Μπιενάλε των Φοιτητών των Σχολών Καλών Τεχνών Ελλάδας, της τελευταίας της δεκαετίας στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, στις 10 Δεκεμβρίου 2019. (Διάρκεια μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου).

  Τα εγκαίνια ξεκίνησαν με ομιλίες και συζήτηση με θέμα ¨Περί Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα¨.

  Μίλησαν ο Θεωρητικός της τέχνης Σάββας Μιχαήλ, η μουσειολόγος Μαίρη Μιχαηλίδου, η καθηγήτρια Ξανθίππη Χόιπελ και ο καθηγητής Άγγελος Αντωνόπουλος, ενώ πρόεδρος του πάνελ ήταν ο καθηγητής Δημήτρης Ζουρούδης.

  Στην ομιλία του ο Σάββας Μιχαήλ αναφέρθηκε από φιλοσοφική άποψη για το Μουσείο της Φαντασίας, για το πως πρέπει να είναι ένα Μουσείο, το πώς το κοινό θα ήθελε ένα Μουσείο.

  Η Μαίρη Μιχαηλίδου ανέπτυξε την ιστορία της δημιουργίας ενός τέτοιου θεσμού στη χώρα μας και την ανορθόδοξη λειτουργία του.

  Η Ξανθίππη Χόιπελ αναφέρθηκε διεξοδικά στην Ίδρυση του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης μέχρι την ένταξη του  στο MOMus, το σύμπλεγμα των πέντε Μουσείων στη Θεσσαλονίκη.

  Ο Άγγελος Αντωνόπουλος μίλησε για την δημιουργία αυτού του θεσμού από το 2000 με πρόταση του αείμνηστου καθηγητή Γιώργου Γκολφίνου μέχρι σήμερα.

  Μετά τις ομιλίες ακολούθησαν τα εγκαίνια της έκθεσης της Μπιενάλε στην οποία συμμετέχουν 151 φοιτητές με 151 έργα εκπροσωπώντας τις τέσσερις Πανεπιστημιακές Σχολές Τέχνης, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Ιωάννινα.

  Κατα γενική ομολογία τα έργα και η παρουσίασή τους είχαν υψηλό επίπεδο και ποιότητα εξέφραζαν όλες τις τάσεις της καλλιτεχνικής έκφρασης και πειραματισμού.

  Με την έναρξη της έκθεσης απονεμήθηκαν στους φοιτητές 8 χρηματικά βραβεία και δέκα τιμητικοί έπαινοι.

  Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν οι Δημήτρης Ζουρούδης, Βαγγέλης Γκόκας, Άγγελος Αντωνόπουλος, Γιάννης Σκαλτσάς.

  Την Μπιενάλε οργάνωσαν η Art Press και οι τέσσερις Σχολές.

  Ολοκληρώνοντας την εκδήλωση οι παρευρισκόμενοι έδωσαν ραντεβού για το 2022 οπότε και θα παρουσιαστεί η δέκατη Μπιενάλε των Φοιτητών στον ίδιο χώρο.

  (ώρες λειτουργίας της έκθεσης καθημερινά από τις 12-8μμ. και Σάββατο από τις 12-8μμ και Κυριακή 12-6μμ.)

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Με επιτυχία οι φιλανθρωπικοί αγώνες στο Πάντειο

  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα "μέρα αθλητισμού" που διοργάνωσαν φοιτητές από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

  «Συγκεκριμένα φοιτητές του Παντείου και εκτός του Ιδρύματος στήριξαν αυτήν την πρωτοβουλία των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μαζεύτηκαν αρκετά τρόφιμα πρώτης ανάγκης όπου θα τα διαθέσουμε σε άτομα που έχουν άμεση ανάγκη αυτές της μέρες» αναφέρει στα «Φοιτητικά Νέα» φοιτητής εκ των διοργανωτών.

  Ο κάθε συμμετέχοντας είχε την υποχρέωση να φέρει μαζί του για την συμμετοχή στη "μέρα αθλητισμού" ζυμαρικά ή όσπρια τα οποία θα δοθούν σε καταυλισμό προσφύγων.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Φιλανθρωπικοί αγώνες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

  Πάντειον ΠανεπιστήμιοΟι φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου προσκαλούνται την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, από τις 14:00 μέχρι τις 18:00 το απόγευμα, στο κλειστό γυμναστήριο του Πανεπιστημίου σε μια μέρα αθλητισμού με φιλανθρωπικό χαρακτήρα που διοργανώνεται από φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

  Θα πραγματοποιηθούν αγώνες βόλεϊ (μπορείτε να φτιάξετε ομάδα με τους φίλους σας) και αγώνες πινγκ πονγκ ή ακόμη και να παρακολουθήσετε τους αγώνες.

  Ο κάθε συμμετέχοντας έχει την υποχρέωση να φέρει ζυμαρικά ή όσπρια τα οποία θα δοθούν σε καταυλισμό προσφύγων.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Η Εικόνα της Ελλάδος την επαύριον της κρίσης

  Το Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργάνωσε το 8ο  Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Η Εικόνα της Ελλάδος την επαύριον της κρίσης» Νέες προκλήσεις / Καινοτόμες λύσεις,  στην αίθουσα συνεδρίων του πανεπιστημίου με συντονιστή τον Αθανάσιο Σαμαρά, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος.

  Την έναρξη χαιρέτισαν ο Άγγελος Κότιος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο Μιχάλης Σφακιανάκης, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρος Ενώσεως Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών.

  Εκπροσωπώντας την πολιτεία μίλησαν ο Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, η Μαίρη Βαξεβανίδου, Διευθύντρια Διεθνούς Επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών και ο Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ. 

  Στις επόμενες συνεδρίες ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι ανέλυσαν θέματα Στρατηγικής Επικοινωνίας από διαφορετικές σκοπιές καθώς η επικοινωνία, τα μέσα ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι διαδικασίες πειθούς, η πολιτιστική διπλωματία αποτελούν βασική παράμετρο στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. 

  Η εικόνα μιας χώρας, που βγαίνει από μία κρίση και από τα στερεότυπα που καλλιεργήθηκαν με αφορμή αυτή την κρίση, χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο Δημόσιας Διπλωματίας και μία επιθετική στρατηγική προβολής της χώρας στο εξωτερικό, μέσα από μία εντελώς διαφορετική αφήγηση, με εξειδικευμένα στελέχη και με σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας. 

  *Στη φωτογραφία ο Άγγελος Κότιος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς, η Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρος Ενώσεως Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και ο Αθανάσιος Σαμαράς, Επίκουρος Καθηγητής και συντονιστής του Συνεδρίου.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Σεμινάριο στο ΠΑΜΑΚ: Προσαρμογή στη Φοιτητική Ζωή

  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσκαλεί όλους τους φοιτητές του πανεπιστημίου και ιδιαίτερα τους πρωτοετείς στο σεμινάριο με θέμα: «Προσαρμογή στη Φοιτητική Ζωή».

  Δημιούργησε τις προϋποθέσεις για προσωπική και ακαδημαϊκή επιτυχία και ευτυχία:

  • Βρες τον εαυτό σου
  • Ανέπτυξε θετικές κοινωνικές σχέσεις (φίλους, οικογένεια, συμφοιτητές καθηγητές)
  • Οργάνωσε το διάβασμά σου
  • Μάθε να διαχειρίζεσαι τον χρόνο και τα χρήματά σου
  • Θέσε και ιεράρχησε στόχους
  • Αντιμετώπισε προβλήματα σπουδών (αναβλητικότητα, άγχος εξετάσεων κ.α.) και προσωπικές δυσκολίες (χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος, μοναξιά κ.α.)
  • Μάθε να κρατάς ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις της σχολής και τις χαρές - απαιτήσεις της ζωής

  Πότε;

  Την Τετάρτη, 27/11/2019, Ώρα:18.00, στην Αίθουσα 8, Πα. Μακ.

  Εισηγήτρια:

  Μηλούση Κυριακή, Ψυχολόγος ΚΣΣΦ

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Το Πανεπιστήμιο Πατρών γιορτάζει 55 χρόνια προσφοράς με τη Νατάσσα Μποφίλιου!

  Πανεπιστήμιο Πατρών: Η Νατάσσα Μποφίλιου έρχεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών για μια μοναδική Συναυλία. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων και για λόγους ασφαλείας θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την προσέλευση.

  Η εκδήλωση για τον εορτασμό της 55ης Επετείουαπό την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19.30στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος. Η επέτειος αυτή έχει μια ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία για το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς συνδυάζει τον εορτασμό της ιδρύσεως του Ιδρύματος αλλά και τον εορτασμό του προστάτη άγιου των Πατρών, Αγίου Ανδρέου.

  Κατά τη φετινή χρονιά το Πανεπιστήμιο Πατρών γιορτάζει 55 χρόνια προσφοράς στους τομείς της επιστήμης και του πολιτισμού, της έρευνας και της εκπαίδευσης, αλλά και την υψηλή θέση που κατέχει στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, σύμφωνα με τις εξωτερικές αξιολογήσεις των Τμημάτων, αλλά και τη συνολική εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος και την πιστοποίησή του με άριστα σύμφωνα με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης εκπαίδευσης.

  Το πρόγραμμα της φετινής εκδήλωσης περιλαμβάνει ομιλία της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγήτριας Βενετσάνας Κυριαζοπούλου με τίτλο: «Πανεπιστήμιο Πατρών, 55 χρόνια μετά», καθώς και συναυλία με τη Νατάσσα Μποφίλιου και τους μόνιμους συνεργάτες της Θέμη Καραμουρατίδη (ενορχηστρώσεις) και Γεράσιμο Ευαγγελάτο (επιμέλεια προγράμματος). 

  Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

  Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων και για λόγους ασφαλείας θατηρηθεί αυστηράσειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την προσέλευση.
  Τέλος προσέλευσης: ώρα 19.00

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Έρχεται το 3ο Φοιτητικό Συνέδριο Χημείας του ΑΠΘ

  Το 3ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Έρευνα, η προοπτική για την ανάπτυξη», διοργανώνεται από το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΚΔΜ) της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) και τον Σύνδεσμο Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ).

  Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2019, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ (Αμφιθέατρο Ι).

  Σκοπός του είναι η κατάλληλη προετοιμασία των αποφοίτων και των τελειόφοιτων προπτυχιακών φοιτητών για τα επόμενα βήματα της επιστημονικής και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, πριν κληθούν να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια. Στο συνέδριο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αναδείξουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τις ικανότητές τους στην άρτια και ολοκληρωμένη παρουσίασή της, στο οικείο περιβάλλον του Πανεπιστημίου. 

  Επίσης, στόχος του Συνεδρίου είναι η άμεση ενασχόληση των φοιτητών σε όλα τα στάδια της διοργάνωσής του, με σκοπό την απόκτηση αντίστοιχης εμπειρίας και στον τομέα αυτό, με τη βοήθεια, την καθοδήγηση και την επίβλεψη των μελών της Διοίκησης του ΠΚΤΔΜ, του ΣΧΒΕ και των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ.  

  Η βασική θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει τους τομείς: Αναλυτική Χημεία- Έλεγχος Ποιότητας, Ανόργανη και Βιοανόργανη Χημεία-Νανοτεχνολογία, Αρχαιομετρία-Συντήρηση και Αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού, Βιοχημεία-Κλινική Χημεία, Διδακτική της Χημείας, Οργανική Χημεία-Φυσικά προϊόντα , Φυσική- Θεωρητική-Υπολογιστική Χημεία, Τοξικολογία-Φαρμακευτική Χημεία-Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος-Έλεγχος Ρύπανσης, Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών, Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων, Χημική Τεχνολογία-Πράσινη Χημεία-Υλικά.

  Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν την ελληνική ή την αγγλική γλώσσα για την παρουσίασή τους. 

  Συντονίστρια της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, Αδαμαντίνη Παρασκευοπούλου, και συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου το μέλος της ΔΕ της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Δρ. Μιχάλης Τερζίδης. 

  Η κεντρική ομιλία της τελετής έναρξης, με τίτλο «Ανάπτυξη Τεχνολογίας για Διαστημικές Εφαρμογές. Πειράματα Ομάδας Δυναμικής Πολυφασικών Συστημάτων του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ», θα δοθεί από τον Εθνικό Εκπρόσωπο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA/HME), Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ Θοδωρή Καραπάντσιο. 

  Η εναρκτήρια ομιλία της δεύτερης μέρας του Συνεδρίου (Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019), με τίτλο «Topological Coordination Chemistry: Fundamental Aspects and Application in Catalysis», θα δοθεί από τον Senior Lecturer in Physical/Inorganic Chemistry, Department of Chemistry, School of Life Sciences, University of Sussex, Dr George E. Kostakis. 

  Στο περιοδικό «Separations» (ISSN 2297-8739), του οίκου MDPI, θα υπάρχει «Ειδικό Τεύχος», αφιερωμένο στις εργασίες του Συνεδρίου, γεγονός που δείχνει την υψηλή ποιότητα των εργασιών που έχουν υποβληθεί.

  Είναι το τρίτο κατά σειρά συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται μετά τη μεγάλη προσέλευση προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων που σημειώθηκε τόσο στο 1οΣΧΠΜΦ, το Νοέμβριο του 2017, όσο και στο 2οΣΧΠΜΦ, το Νοέμβριο του 2018. Πιστεύουμε ότι η σειρά αυτών των συνεδρίων θα βρίσκει συνεχώς ανταπόκριση από τους νέους συναδέλφους, οι οποίοι εγγράφονται στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος Χημείας και συναφών τμημάτων του ΑΠΘ.

  Έπειτα από απόφαση της ΔΕ του ΠΤΚΔΜ-ΕΕΧ το 3ο ΣΧΠΜΦ είναι αφιερωμένο στο Διεθνές Έτος για τον Περιοδικό Πίνακα των Χημικών Στοιχείων (IYPT2019), για τον εορτασμό των 150 χρόνων από τη δημιουργία του. Για τον λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα διεξαχθούν ειδικές δράσεις που αφορούν στον Περιοδικό Πίνακα και τη σπουδαιότητά του στη μέχρι στιγμής εξέλιξη της ανθρωπότητας αλλά και στη διαμόρφωση της κοινωνίας του μέλλοντος.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Οι Science Reactors επιστρέφουν στη σειρά HubScience με μια ακόμη απολαυστική παράσταση Stand up Science

  Το «ΤheHubEvents» και ο Νικόλας Πρωτονοτάριος συνεχίζουν για ένατη χρονιά τη σειρά επιστημονικών διαλέξεων με τίτλο «HubScience», με σκοπό να παρουσιάσουν με συναρπαστικό και εύληπτο τρόπο τις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες και να μυήσουν το ακροατήριο στο μαγικό αλλά ενδεχομένως παρεξηγημένο τους κόσμο.

  Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, στις 20:00σας προσκαλούμε στη δεύτερηφετινή συνάντηση του HubScience,στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί η παράσταση της ομάδας Science Reactorsμε τίτλο«Stand-up Science».

  Stand-up Science

  • Πόσο χιούμορ μπορεί να κρύβει η επιστήμη;
  • Μπορούμε να απενοχοποίησουμε τη σοβαροφάνεια της επιστήμης;
  • Ποιος θα περίμενε ότι η επιστήμη είναι τόσο ξεκαρδιστική;
  • Διαθέτουν οι επιστήμονες χιούμορ;
  • Μπορούμε να προσδώσουμε στηνεπιστήμη εξωστρέφεια, ώστε να γίνει κατανοητή; 

  Οι Science Reactorsαπαντούν στα ερωτήματα αυτά με κέφι, χιούμορ και σαφήνεια. Η φρέσκια ομάδα νέων επιστημόνων δοκιμάζει ένα διαφορετικό τρόπο διάχυσης της επιστήμης προς το ευρύ κοινό: το stand-up science κατά το πρότυπο του stand-upcomedy. Πρόκειται για μία ιδέα την οποία συνέλαβε και υλοποιεί η Ελένη Γραμματικοπούλου εδώ και πέντε χρόνια. Κάθε επιστήμονας καλείται μέσα σε οκτώ/δέκα λεπτά να παρουσιάσει με χιουμοριστικό και εύληπτο τρόπο ένα θέμα της επιστημονικής επικαιρότητας. 

  Η διάδοση και η επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό έχει πάρει τα τελευταία χρόνια ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Και φυσικά οι Science Reactors είναι πάντα εκεί: Athens Science Festival, Βραδιά του Ερευνητή, επιστημονικό θέατρο, διαγωνισμός Famelab, TEDx, φεστιβάλ κωμωδίας, Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και παραστάσεις σε θέατρα. Στη νέα εποχή της επιστημονικής εξωστρέφειας, οι επιστήμονες και ερευνητές μοιράζονται πλέον πιο πρόθυμα τον ενθουσιασμό τους με τους μη μυημένους. 

  Οι ScienceReactors 

  που συμμετέχουν στην παράσταση της 28/11 (με αλφαβητική σειρά) 

  Στέφανος Γιαγτζόγλου, Bιολόγος

  Ερμής Ζαχαρόπουλος, Πληροφορικός

  Ανδρέας Πανταζής, Πληροφορικός

  Χρήστος Πανταζίδης, Χημικός

  Αλέξανδρος Σουρτζής, Χωροτάκτης-Πολεοδόμος

  Έκτακτη συμμετοχή: Νάντια Μουτσουρούφη, αστροφυσικός (ομάδα επικοινωνίας της επιστήμης SpaceGates) 

  Παρουσίαση: Στέφανος Γιαγτζόγλου

  Δραματουργία/Σκηνοθεσία: Κώστας Βρεττός

  Ιδέα/Σχεδιασμός/Συντονισμός: Ελένη Γραμματικοπούλου

  Είσοδος ελεύθερη 

  Πού

  TheHubEvents (Αλκμήνης 5, Κ. Πετράλωνα, μετρό Κεραμεικός)

  Πότε

  Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, ώρα 20:00

  Tα «Φοιτητικά Νέα» Χορηγός Επικοινωνίας

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Είσαι φοιτητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θέλεις να συμμετάσχεις ως εθελοντής στο TEDxAUTH 2020;

  Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης: Το TEDxAUTH, μια από τις πιο ενεργές και δημιουργικές φοιτητικές ομάδες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που στόχο έχει την διάδοση ιδεών, αναζητά νέους εθελοντές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Αν είσαι φοιτητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και θέλεις να αποτελέσεις μέρος της πιο δραστήριας φοιτητικής ομάδας, τώρα είναι η ευκαιρία σου! 

  Μέσω της συμμετοχής σου θα αποκομίσεις σημαντικές γνώσεις αναπτύσσοντας αξίες, όπως η συλλογικότητα και η συνεργασία. Θα γνωρίσεις νέους ανθρώπους, θα καλλιεργήσεις σημαντικές δεξιότητες και θα αναπτύξεις πολύπλευρα διάφορες πτυχές του χαρακτήρα σου και της προσωπικότητάς σου. Μας ενδιαφέρουν άνθρωποι με δημιουργικό και συλλογικό πνεύμα, ανησυχίες αλλά και φρέσκιες ιδέες. Οι υποψήφιοι εθελοντές μας μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα από μια ευρεία γκάμα θέσεων, εκείνη που πιστεύουν ότι τους ταιριάζει περισσότερο βάσει των ενδιαφερόντων, των δεξιοτήτων αλλά και των εμπειριών τους. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι εθελοντές μας θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στη μεγάλη οικογένεια του TEDxAUTH και να ζήσουν από κοντά μια τόσο μεγάλη εμπειρία παγκόσμιου βεληνεκούς.

  Αν σου αρέσει, λοιπόν, ο εθελοντισμός, η γνωριμία και η συναναστροφή με νέους ανθρώπους, αλλά δεν έχεις βρει ακόμα την κατάλληλη ευκαιρία, τώρα είναι η στιγμή σου! Αν ανάμεσα στις παραπάνω λέξεις εντοπίζεις έστω και ένα στοιχείο του εαυτού σου, τότε δεν έχεις παρά να συμπληρώσεις την φόρμα που διατίθεται παρακάτω και που θα παραμείνει ανοιχτή από τις 7 Νοεμβρίου έως και τις 12 Νοεμβρίου 2019. Στο παρακάτω link θα βρεις την σχετική αίτηση, την οποία μπορείς να συμπληρώσεις και να έρθεις να μας γνωρίσεις από κοντά. 

  Κάνε την αίτησή σου ΤΩΡΑ! Μην αργείς! Η οικογένεια του TEDxAUTH σε περιμένει!

  Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και την Τρίτη 12 Νοεμβρίου! 

  ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ!

  Tα «Φοιτητικά Νέα» Χορηγός Επικοινωνίας του TEDxAUTH 2020 

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Ο Nivo πάει... πανεπιστήμιο

  Φοιτητική Ζωή: Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλωσορίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές και τους προσκαλούν σε μια ιδιαίτερη μουσική εκδήλωση υποδοχής τους στο Πανεπιστήμιο, η οποία είναι ευγενική και αφιλοκερδής προσφορά από τον NiVo και τους συνεργάτες του.

  Η μουσική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17/10/2019 και ώρα 7:00 μ.μ. στον Κεντρικό Διάδρομο της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω (Αγίου Σπυρίδωνος, Τ.Κ. 12243).

  Ο κ. Νικόλαος Βουρλιώτης (NiVo) είναι δημοφιλής ράπερ και ηθοποιός, όπως και ιδρυτικό μέλος του διεθνούς και πολυβραβευμένου συγκροτήματος Goin' Through, που έχει 25ετή επιτυχημένη παρουσία. Αναδείχθηκε πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας (2019) και είναι Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου.

  Η είσοδος είναι Ελεύθερη.

  Διαβάστε ακόμη: Πως να κάνεις εύκολα παρέες στο Πανεπιστήμιο

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Το ΠΑΔΑ υποδέχεται τους πρωτοετείς φοιτητές με γνωστό Ράπερ

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλωσορίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές και τους προσκαλούν σε μια ιδιαίτερη μουσική εκδήλωση υποδοχής τους, η οποία είναι ευγενική και αφιλοκερδής προσφορά από τον NiVo και τους συνεργάτες του, την Πέμπτη 17/10/2019 και ώρα 7:00 μ.μ. στον Κεντρικό Διάδρομο της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω (Αγίου Σπυρίδωνος , Τ.Κ. 12243).

  Ο κ. Νικόλαος Βουρλιώτης (NiVo) είναι δημοφιλής ράπερ και ηθοποιός, όπως και ιδρυτικό μέλος του διεθνούς και πολυβραβευμένου συγκροτήματος Goin' Through, που έχει 25ετή επιτυχημένη παρουσία. Αναδείχθηκε πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας (2019) και είναι Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου.

  Ελεύθερη είσοδος.

  Διαβάστε ακόμη: Πως να κάνεις εύκολα παρέες στο Πανεπιστήμιο

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • ΙΚΥ: Γιορτή Erasmus Days 2019 - Eίσαι στην καρδιά της Ευρώπης

  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού εορτασμού των ημερών Erasmus+, διοργανώνει στις 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.- 14:30 μ.μ. εκδήλωση στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τίτλο:

  «Γιορτή Erasmus Days 2019 - Eίσαι στην καρδιά της Ευρώπης!»

  σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Creative Europe. Αντίστοιχα, προγραμματίζονται εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του τριημέρου 10-12 Οκτωβρίου 2019 σε όλη την Ευρώπη, που έχουν ως στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus+.

  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η συμβολή των δραστηριοτήτων Jean Monnet στη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Στη συνέχεια, δικαιούχοι του Προγράμματος Erasmus+ (μαθητές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές) θα μιλήσουν βιωματικά την εμπειρία που αποκόμισαν, με γνώμονα την ανάδειξη των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και την ενίσχυση της έννοιας του Ευρωπαίου Πολίτη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ανοικτή συζήτηση γύρω από τις ανωτέρω θεματικές.

  Οι εγγραφές για την εκδήλωση όπως αναφέρει το ΙΚΥ έχουν κλείσει. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

  Θέλεις να μείνεις ενημερωμένος/η για όλα τα νέα και συμβουλές που αφορούν το Erasmus+ (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ).

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Δωρεάν σεμινάριο εξειδίκευσης στα Social Media για φοιτητές και αποφοίτους

  Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης & Καινοτομίας), με σαφή προσανατολισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης και της δια βίου μάθησης, διοργανώνει σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ένα σεμινάριο, με θέμα τα "Social Media".

  Πρόκειται για ένα μάθημα 3 ωρών, για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν τη γνώση τους και να εξειδικευτούν στα Social Media

  Απευθύνεται:

  • Σε επαγγελματίες του marketing και της επικοινωνίας για την εξειδίκευση στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας και την επαγγελματική τους εξέλιξη/ διεύρυνση στο κλάδο τους.
  • Σε φοιτητές/απόφοιτους σχολών - ανεξαρτήτως ειδικότητας - για την ενίσχυση του βιογραφικού τους και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
  • Σε νέους επιχειρηματίες/Start Ups που αναζητούν αποτελεσματικούς και οικονομικούς τρόπους προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

  Αναλυτικότερα η θεματολογία Προγράμματος:

  - Social Media & ο κύκλος ζωής τους

  - Το ρίσκο και η διαχείριση του

  - Ειδική αναφορά με πρακτικές (Overview), στα πιο δημοφιλή Social Media όπως: Facebook / Twitter / Instagram / LinkedIn / Pinterest.

  Το πρόγραμμα είναι δωρεάν

  Θα δοθεί πιστοποίηση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

  Απαραίτητη η προεγγραφή για τη διασφάλιση του ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ εισόδου συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα πατώντας εδώ.

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

  Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

  Ώρα Διεξαγωγής: 16:00 - 19:00

  Χώρος Διεξαγωγής: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αμφιθέατρο Γεώργιος Καραμπατζός, Ελ. Βενιζέλου 70, 17671. 

  Εισηγητής: Γεράσιμος Τζαμαρέλος

  Ο κ. Γεράσιμος Τζαμαρέλος είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ και Πτυχιούχος στην Επικοινωνία και στην ψυχολογία του καταναλωτή. Είναι Έμπειρος και Εγκεκριμένος Καθηγητής επιχειρηματικών σεμιναρίων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Δημόσιων Οργανισμών, με εξειδίκευση σε θέματα Digital Marketing και Επιχειρηματικότητας.

  Ημερίδα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο εξωτερικό

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • «Βάλε τη ζακέτα σου» από το πρόγραμμα «Παιδιά του Σήμερα Ηγέτες του Αύριο» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

  Tι συμβαίνει όταν ένας προγραμματιστής, μια καθηγήτρια Πανεπιστημίου, μία λογίστρια, ένας υπεύθυνος πάρτυ, μία σκηνοθέτης, θυμούνται…τη μαμά τους; Την απάντηση μπορεί να πάρει το κοινό της Θεσσαλονίκης στην πρωτοποριακή, διαδραστική, παράσταση, «Βάλε τη ζακέτα σου», την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, στις 8 το βράδυ, στο Βασιλικό Θέατρο.

  Η παράσταση, την οποία θα προλογίσει και θα σχολιάσει ο αγαπημένος ηθοποιός, Γιάννης Ζουγανέλης, είναι μια πρωτοβουλία του προγράμματος «Παιδιά του Σήμερα Ηγέτες του Αύριο» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για να γιορτάσει την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

  Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, το «Βάλε τη Ζακέτα σου» είναι αποτέλεσμα βιωματικής δουλειάς και αφορά στην αποδόμηση της σχέσης γονέα-παιδιού. Και απευθυνόμενοι στο κοινό της πόλης αναρωτιούνται και επισημαίνουν: «Πόσο τελικά μας σημάδεψε η σχέση μας με τους γονείς μας; Σε μία εποχή που η εφηβεία ξεκινάει όλο και νωρίτερα, που η σχέση μας με τα παιδιά μας μοιάζει να μας γλιστράει μέσα από τα χέρια μας, η εκδήλωση είναι μια αφορμή να συζητήσετε, να προβληματιστείτε, αλλά κυρίως να διασκεδάσετε με τις κοινές εμπειρίες όλων μας. Είναι επίσης  μια αφορμή να σας δουν  τα παιδιά σας… με άλλο μάτι, και να ανακαλύψουν, ότι τελικά μοιάζετε».

  Για κρατήσεις θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2310-891.308, ή να στέλνουν email στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Το πρόγραμμα «Diploma in Leadership Skills: Παιδιά του Σήμερα, Ηγέτες του Αύριο» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνεται από το 2013, με στόχο αφενός να εντοπίσει παιδιά με ηγετικές δυνατότητες, με προικισμένα και ανοιχτά μυαλά, και αφετέρου να καλλιεργήσει τις δυνατότητες τους, έτσι ώστε να γίνουν μοχλοί αλλαγών στην επιστήμη, την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τη κοινωνική δράση, την οικογένεια.

  Οι συνεντεύξεις επιλογής για το επόμενο κύκλο του προγράμματος έχουν ήδη ξεκινήσει και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του προγράμματος: childrenleaders.uom.gr

  Όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν μπορούν να το κάνουν στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο: 2310-891.308

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • ΠΑΜΑΚ: Περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες στο επιτυχημένο RoboCon 2019

  Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η διοργάνωση του πρώτου Convention Ρομποτικής στην Ελλάδα, «RoboCon 2019», που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την περασμένη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, παραμονή Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο για τους περισσότερους από 1.500 επισκέπτες που προτίμησαν τη διοργάνωση από… κάποια παραλία, αλλά, κυρίως, για τις ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις που προκάλεσε στους ανθρώπους που «κινούν τα νήματα» της σύγχρονης τεχνολογίας και της ρομποτικής είτε σε επίπεδο έρευνας ή σε επίπεδο εφαρμογής, με αποτέλεσμα να τεθούν στέρεες βάσεις για την επόμενη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί του χρόνου.

  Η άκρως θετική αυτή αίσθηση αποτυπώθηκε στο τέλος της εκδήλωσης, κατά τη συνάντηση - συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων φορέων, που στόχο είχε την άμεση επικοινωνία της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα και τη γενικότερη δικτύωσή τους. Σε αυτήν εκτός από τις θετικές εντυπώσεις που εκφράστηκαν για την πρωτοβουλία και την οργάνωση, διατυπώθηκαν εποικοδομητικές προτάσεις τόσο για την ενεργοποίηση της κοινότητας, όσο και για τη διοργάνωση της επόμενης RoboCon το 2020.

  Επιπλέον, εξαιρετικά ενθαρρυντικό κρίνεται το γεγονός ότι μεταξύ των επισκεπτών ήταν περίπου 600 παιδιά, τα οποία συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό στην εκδήλωση και με τη μορφή παιχνιδιού ενημερώθηκαν για όλες τις εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής.

  Στους τρεις ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, φιλοξενήθηκαν α) η έκθεση με συμμετέχοντες από τη βιομηχανική ρομποτική, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις και φοιτητικές ομάδες, β) οι συνεδριακές δράσεις με παρουσιάσεις του έργου των συμμετεχόντων μαζί με στρογγυλή τράπεζα και γ) οι εκδηλώσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής.

  Στοχεύοντας να αναδείξει το δυναμικό της Περιφέρειας, αλλά και ευρύτερα της χώρας, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της ρομποτικής τεχνολογίας, στο RoboCon 2019 παρουσίασαν τις δημιουργίες τους 35 φορείς, μεταξύ των οποίων οι εταιρίες βιομηχανικών εφαρμογών ρομποτικής της Βόρειας Ελλάδας Robovision, Nimac, Tettix, οι ερευνητικές ομάδες/ερυνητικά εργαστήρια R4A-robotics for all τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΑΠΘ, το εργαστήριο LIRES του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Τμήμα Μηχανικών Οργάνωσης και Διοίκησης Παραγωγής του Διεθνούς Πανεπιστημίου, το εργαστήριο Ρομποτικής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου, οι φοιτητικές ομάδες ρομποτικής Hyperion ΠΔΜ, ΠΑΜΑΚ, η Aristotle Space & Aeronautics Team, η εταιρία drones GEP, κ.α.

  Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να διαδράσουν με ρομποτικούς βιομηχανικούς βραχίονες, επιδαπέδιο ρομποτικό παιχνίδι PacMan, ανθρωποειδή ρομπότ, συνεργατικά ρομπότ σε βιομηχανική παραγωγή, ρομπότ για την υποστήριξη παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, μοντέλα drones για πλήρως αυτόνομες μεταφορές και υψηλών επιδόσεων (0-100km/h σε λιγότερο από 1,5 sec), σκάκι με καρτεσιανό βραχίονα κίνησης, ρομπότ των Hyperion που έχει διακριθεί στο εξωτερικό και, τέλος, να γνωρίσουν το πρωτοεμφανιζόμενο ρομπότ Epistimey για την κοινωνική υποστήριξη μαθησιακών δραστηριοτήτων.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • Σημείωσε μεγάλη επιτυχία το πρώτο TEDxIonianUniversity

  Το πρώτο TEDxIonianUniversity, που διοργανώθηκε από τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου και από το Τμήμα Πληροφορικής με θεματική του τον όρο «prisma», πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου στην Ιόνιο Ακαδημία και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

  Παρευρισκόμενοι, ομιλητές, performers, host, εθελοντές και οργανωτική ομάδα βοήθησαν σημαντικά στην διεξαγωγή του event, συμμετέχοντας σε ένα συγκινητικό ταξίδι γνώσης, εμπειριών και διασκέδασης. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που απέδειξε το ενδιαφέρον του κόσμου και έκανε την προσπάθεια πολλών μηνών να αξίζει.

  To event χωρίστηκε σε τρία sessions με τίτλο «chaos», «epiphany» και «chroma». Οι ομιλητές κατάφεραν να εμπνεύσουν τον κόσμο μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες και τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις για το «prisma» και πέτυχαν αυτό ακριβώς που πρεσβεύει το TED σε παγκόσμιο επίπεδο: τη διάδοση ιδεών.

  Ο host, Γιώργος Χατζηπαύλου, με το χιούμορ του και την εμπειρία του στην παρουσίαση δημιούργησε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα, ενώ μουσικά και χορευτικά performances απέδειξαν πως δεν χρειάζονται πάντα λέξεις για να περιγραφούν συναισθήματα. Στα διαλείμματα μεταξύ των sessions, οι παρευρισκόμενοι είχαν την δυνατότητα να προσεγγίσουν τους ομιλητές, αλλά και να θαυμάσουν τις εκθέσεις που στέγασε η Ιόνιος Ακαδημία αποκλειστικά για την ημέρα της εκδήλωσης.

  Όσο για την ομάδα του πρώτου TEDxIonianUniversity, τα μέλη της δηλώνουν στα «Φοιτητικά Νέα» ότι πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία, την οποία δεν πρόκειται να ξεχάσουν. «Στόχος μας ήταν να επαναπροσδιορίσουμε την σκέψη του κοινού, να τους εμπνεύσουμε να αντιληφθούν την πραγματικότητα διαφορετικά και να προσφέρουμε στην κοινότητα της Κέρκυρας κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ μέχρι τώρα.  Ελπίζουμε να το καταφέραμε και ο κόσμος να ευχαριστήθηκε το event, όσο ευχαριστηθήκαμε κι εμείς τη διαδικασία οργάνωσής του. Ήταν κάτι που ξεκίνησε ως μία απλή ιδέα και το να βλέπεις την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα, είναι σίγουρα μοναδικό συναίσθημα. Η χαρά μας που το event πραγματοποιήθηκε με επιτυχία είναι μεγάλη. Η προετοιμασία για το δεύτερο TEDxIonianUniversity έχει ήδη αρχίσει και ελπίζουμε ο κόσμος να δείξει την ίδια ανταπόκριση! Τα λέμε του χρόνου λοιπόν! Ευχαριστούμε πολύ!»

   

  Tα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr Χορηγός Επικοινωνίας του πρώτου TEDxIonianUniversity

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • To YES to Sea Tourism Forum είπε το μεγάλο ΝΑΙ στο Θαλάσσιο Τουρισμό! 

  Το YES to Sea Tourism Forum, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, στο Domotel Kastri αποτελώντας και φέτος τη λήξη της Διεθνούς Έκθεσης Θαλάσσιου Τουρισμού « Posidonia Sea Tourism 2019», με τη συμμετοχή 300 και πλέον νέων και στελεχών από το χώρο της ναυτιλίας και του θαλάσσιου τουρισμού. 

  Η Δανάη Μπεζαντάκου, ιδρύτρια του YES Forum & CEO της NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS, υπογράμμισε πως σκοπός του YES είναι προτρέψει τους νέους αυτής της χώρας να κατανοήσουν πως υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μείνουν εδώκαι να αντιληφθούν ότι η ναυτιλία και ο τουρισμός μας είναι οι δύο βασικοί πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας στους οποίους μπορούν να ακουμπήσουν, να προκόψουν μέσα από αυτούς και να επιτύχουν κάνοντας μας περήφανους διεθνώς. Η επικεφαλής του YES Forum, παρουσίασε στους συμμετέχοντες τη δράση «YES to Schools» σκοπός της οποίας είναι να μπει η ναυτιλία και ο τουρισμός μας στα σχολεία, στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε οι μαθητές από μικρή ηλικία να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των δύο κλάδων και την ιστορία τους και να τους συμπεριλάβουν, συνειδητά στις επιλογές τους, όταν κληθούν να αποφασίσουν τι θα σπουδάσουν. Το εγχείρημα αυτό έγινε πράξη καθώς φέτος πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις στις ημέρες καριέραςπερισσότερων από 10 σχολείων, φροντιστηρίων και εκδηλώσεων των δήμων της Αττικής όπου περισσότεροι από 1.000 μαθητέςείχαν την ευκαιρία να μάθουν τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στους τομείς αυτούς.

  Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων. Ο Γιώργος Αλεξανδράτος, 2ος Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου, υπογράμμισε την αξία των συνεργιών και παρακίνησε τους νέους να αναζητήσουν το επάγγελμα που τους ταιριάζει ανάμεσα στις 80 και πλέον ειδικότητες που υπάρχουν στη ναυτιλιακή βιομηχανία και του φάσματος των υπηρεσιών της. Η Δρ. Παναγιώτα Διονυσοπούλου, Γενική Διευθύντρια Τουριστικής Πολιτικής, κατά τον χαιρετισμό της, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού αποτελεί προτεραιότητα στους Στρατηγικούς Πυλώνες της Εθνικής Τουριστικής Πολιτικής, ως ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. ΗΕιδική Επιστήμονας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Ντόρα Γιαννάκη,τόνισε ότι ανάμεσα στους στόχους τηςνέας Εθνικής Στρατηγικής για τη νέα γενιά της χώρας μας, περιλαμβάνονται επτά (7) θεματικοί στόχοι, μεταξύ των οποίων, η «Προσιτή Εκπαίδευση – Κατάρτιση & Μαθητεία», η «Αξιοπρεπής Εργασία και η Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας των Νέων»και η« δημιουργία Πόλεων Φιλικών προς τους Νέους και στη Δημογραφική Ανανέωση της Υπαίθρου». «Εκδηλώσεις όπως το Yes to Sea Forum εξυπηρετούν και εντάσσονται στους εθνικούς σχεδιασμούς, γι’ αυτό και έχουν την αμέριστη υποστήριξή μας», είπε χαρακτηριστικά.   

  Έχοντας τις πιο καθαρές και διαυγείς θάλασσες της Μεσογείου έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να αξιοποιήσουμε προϊόντα και υπηρεσίες γύρω από το θαλάσσιο τουρισμό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ανάπτυξη «θεματικού τουρισμού», των νεοφυών επιχειρήσεων, του χειμερινού τουρισμού και η δημιουργία «οικοδιαχειριζόμενων θαλάσσιων βιότοπων». 

  Η Ξένια Κούρτογλου, Co-Founder & Managing Director της Focus Bari, παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη για λογαριασμό του YES Forum. Στόχος ήταν η σύγκριση των απόψεων των νέων και των Εταιρειών για την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας στο θαλάσσιο Τουρισμό.

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 54% των συμμετεχόντων που ερωτήθηκαν δεν εργάζονται, το 30% εργάζονται σε άλλο τομέα, ενώ ένα 16% εργάζεται ήδη στη ναυτιλία. Το 45% των ερωτηθέντων σημείωσε ότι επιθυμεί να εργαστεί στη ναυτιλία και το 7% συμμετείχε στο συνέδριο επειδή ενδιαφέρεται να εργαστεί στο θαλάσσιο τουρισμό.

  Οι Εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι οι Έλληνες υποψήφιοι για εργασία, σε ποσοστό 54%, δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας εξεύρεσης εργασίας στον κλάδο, οι εταιρείες θεωρούν ότι είναι αρκετά υψηλός. Επίσης, σε ποσοστό 92% πιστεύουν ότι οι νέοι δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και σε ποσοστό 80% ότι δεν διαθέτουν αρκετή εμπειρία. Οι εταιρείες πιστεύουν ότι ο κρισιμότερος παράγοντας είναι η εμπειρία στον συγκεκριμένο εργασιακό τομέα, αλλά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των υποψηφίων. Σε ποσοστό 77% οι ερωτηθέντες, τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους νέους, απάντησαν ότι θαλάσσιος τουρισμός σημαίνει κρουαζιέρα. 

  Κεντρικός ομιλητής του Forum, ήταν ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου GOLDENPORT, Capt. Πάρης Δράγνης, ο οποίος υπογράμμισε πως αν στόχος είναι η πρωτοκαθεδρία της Ελληνικής Ναυτιλίας παγκοσμίως, τότε καθήκον όλων είναι η υποστήριξη της νέας γενιάς των Ελλήνων που ετοιμάζεται να σταδιοδρομήσει, συμπληρώνοντας πως εκείνος θα είναι από τους πρώτους που θα το κάνει καθώς πιστεύει στις δυνατότητες των νέων.

  Ο Capt. Πάρης Δράγνης πρότεινε στους νέους Έλληνες να σκεφτούν πολύ σοβαρά τα επαγγέλματα της θάλασσας, διότι, όπως είπε, είναι προικισμένοι για αυτά χωρίς να το ξέρουν. «Τούτο δεν σημαίνει ότι θα τους έρθουν όλα εύκολα ή πως δεν θα υπάρξουν στερήσεις και δυσκολίες. Όμως η ναυτιλία ξέρει να ανταμείβει, τόσο αυτούς που είναι μέσα στα κύματα όσο και τους άλλους που ασκούν τις υπόλοιπες υπηρεσίες από ένα γραφείο στη στεριά. Είναι οι πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές στη χώρα μας και το μέγεθος της ναυτιλίας μας μαρτυρά ότι θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε πολύ περισσότερους νέους με ικανότητες και σπουδές».

  Συντονιστής της συζήτησης για το θαλάσσιο Τουρισμό ήταν ο Δημοσιογράφος από το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ - Μηνάς Τσαμόπουλος και ομιλητές ηΜαρία Δεληγιάννη, Government and Public Affairs Representative Eastern Mediterranean - Cruise Lines International Association (CLIA), ο Καπτ. Βασίλης Γκαζίκας, Marine Operations Director της Celestyal Cruises, ο Θάνος Πάλλης, Καθηγητής Οικονομικής και Πολιτικής Λιμένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου & Πρόεδρος - Διεθνής Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων και οΑλέξανδρος Σερεμέλης, Λέκτορας του  Μητροπολιτικoύ Κολλεγίου.

  Ο Cpt. Βασίλης Γκαζίκας, συμβούλεψε τους νέους να ψάχνουν κάθε νέα προοπτική και ευκαιρία και να μη μένουν στάσιμοι ! Εξάλλου η Ναυτιλία και ο θαλάσσιος Τουρισμός είναι μονοπάτια που πρέπει να εξερευνήσει κανεις για να πετύχει είτε ακολουθεί καριέρα στη θάλασσα είτε στη στεριά!Η Μαρία Δεληγιάννη, υπογράμμισε πως η θέληση και η προσωπικότητα μαζί με τη γνώση είναι το κλειδί της επιτυχίας και πως κανείς δε πρέπει να το βάζει ποτέ κάτω. Ο Δρ. Θάνος Πάλλης, εστίασε στο κομμάτι των λιμένων, το ρόλο τους στον κλάδο της κρουαζιέρας και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει.Ο Αλέξανδρος Σερεμέλης, δουλεύοντας πάντοτε κοντά στους νέους και συμμεριζόμενος την αγωνία και την καθημερινή προσπάθεια τους κατά τη διάρκεια του Bachelor ή του Master τους και την μετέπειτα ή παράλληλη έρευνα για την ανεύρεση εργασίας, συμβούλεψε τους νέους πως με όπλο τη γνώση και το πείσμα θα διακριθούν και θα ξεχωρίσουν.

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και φέτος η συζήτηση που έγινε με στελέχη Ναυτιλιακών Εταιρειών, και Εταιρειών Παροχής Ναυτιλιακών Υπηρεσιών αλλά και εκπροσώπων δημόσιων και ιδιωτικών Ιδρυμάτων που παρουσίασαν τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα στις Ναυτιλιακές Σπουδές. 

  Μέρος των εσόδων του YES to Sea Tourism Forum, θα διατεθούν για τους σκοπούς της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Ο Εκτελεστικός Σύμβουλος της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, Αθανάσιος Μπούσιος, ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και τόνισε ότι η συμβολή τέτοιων ενεργειών στο έργο της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς του Ελληνικού Εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» είναι ιδιαίτερα σημαντική.  

  H Δανάη Μπεζαντάκου, στην αποφώνηση του Forum, παρότρυνε τους νέους να κρατούν θετική στάση και να μην μεμψιμοιρούν, να αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που γίνονται από πολλές Εταιρείες, Στελέχη και οργανισμούς της Ναυτιλίας και του Θαλάσσιου Τουρισμού, να είναι αφοσιωμένοι στο στόχο τους και όταν άνθρωποι του χώρου τους αφιερώνουν λίγο από τον χρόνο που δεν έχουν να τους αποδεικνύουν ότι το άξιζαν με την πρόοδό τους και ότι ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.

  Το YES to Sea Tourism Forum 2019 έκλεισε με την παρουσίαση όλων των εθελοντών επί σκηνής και ανανέωσε το ραντεβού του για την Παρασκευή 5 Ιουνίου στα Ποσειδώνια 2020, λέγοντας ακόμα μια φορά ένα μεγάλο «ΝΑΙ» στην ναυτιλία!

  Tα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr Χορηγός Επικοινωνίας του «YES to Sea Tourism Forum» 2019

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

 • SynArt: Η Προσφυγική Κρίση μέσα από την Τέχνη

  iGEM Thessaly: Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνουν εκδήλωση, στην οποία μας ενημερώνουν για την προσφυγική κρίση υπό το πρίσμα της τέχνης.

  Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στις 20 Ιουνίου, οι φοιτητές της ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας iGEM Thessaly, στα πλαίσια μιας σειράς εκδηλώσεων που συνδυάζουν την επιστήμη με την τέχνη, “SynArt”, διοργανώνουν την Παρασκευή 14 Ιουνίου την εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών: “Η Προσφυγική Κρίση μέσα από την Τέχνη ”.

  Ένα πρόβλημα με παγκόσμιες διαστάσεις, που μαστίζει τη σύγχρονη κοινωνία είναι η εξαναγκασμένη μετακίνηση μεγάλων πληθυσμών, λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης (πόλεμος, σεξουαλική κακοποίηση, ανισότητα) που επικρατεί για χρόνια στις χώρες καταγωγής τους. Από τις αρχές του 2015 σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν περάσει από τις ακτές της Τουρκίας, προερχόμενοι κυρίως από χώρες της Δυτικής Ασίας, σε κάποιο από τα ελληνικά νησιά, αναζητώντας καταφύγιο στη Βόρεια Ευρώπη.

  Εμπνεόμενη από το φαινόμενο αυτό, η ομάδα iGEM Thessaly σας προσκαλεί την Παρασκευή 14 Μαΐου, στο Μύλου του Παπά, τη δεύτερη κατά σειρά «SynArt» εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, αλλά και συζήτηση πάνω στο θέμα. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει έκθεση με φωτογραφίες από Μυτιλήνη, Ειδομένη, Ρόκα και Κουτσόχερο του φωτορεπόρτερ Δημήτρη Κυριακόπουλου. Θα δοθούν ομιλίες από τη Βουλγαρίδου Δέσποινα, ειδική συνεργάτιδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, τον Καρακουλάκη Θεοδωρή, Area Manager Central Greece του Danish Refugee Council, καθώς και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης της ομάδας. Στον προαύλιο χώρο του Μύλου θα παρουσιαστεί θεατρικό δρώμενο με τίτλο «Η πατρίς λυπάται πολύ». 

  Ο εκθεσιακός χώρος θα είναι ανοιχτός από τις 7 μ.μ., ενώ οι ομιλίες θα ξεκινήσουν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου στις 8 μ.μ.

  Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.