Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Συμφωνία του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με Πανεπιστήμιο Ternopil της Ουκρανίας!

Σύναψη διεθνούς μνημονίου συνεργασίας

μεταξύ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και του Εθνικού

Οικονομικού

Πανεπιστημίου του Τερνόπολ (TNEU ) της Ουκρανίας.

Στις 23 Αυγούστου 2013 κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Καθ. Νικόλαου Ασημόπουλου και του Αναπληρωτή Προέδρου Ευάγγελου Σίσκου στο Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Τερνόπολ της Ουκρανίας υπογράφηκε διεθνές μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο ΑΕΙ.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Πρύτανης του TNEU Καθηγητής Andrey Igorevich Krysovatyy, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καθ. Ασημόπουλος Νικόλαος, ο Αναπληρωτής Προέδρου Σίσκου Ε. και ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Professor κ. Yevhen Savelyev, εξήραν την δωδεκαετή εποικοδομητική ακαδημαϊκή συνεργασία των δύο ΑΕΙ. Η συνεργασία μας περιλαμβάνει την υλοποίηση κοινών διευρωπαϊκών προγραμμάτων, κοινών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Η συνεργασία μας αυτή εκτιμήθηκε ότι είχε σημαντική συμβολή στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιστήμης στις δύο χώρες. Οι δύο αντιπροσωπίες εκτός των άλλων συμφώνησαν να διευρύνουν περεταίρω τη διμερή συνεργασία στον εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό τομέα.

Το μνημόνιο διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των δύο ΑΕΙ περιλαμβάνει τη συνδιοργάνωση:

1. Κοινών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων

2. Την διοργάνωση διδακτορικών σπουδών με τη συνεπίβλεψη των διδακτορικών διατριβών από καθηγητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

3. Την διεθνή κινητικότητα των φοιτητών και καθηγητών.

4. Την διεθνή ερευνητική δραστηριότητα και την κοινή διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

5. Την ίδρυση κοινών σχολών στην Ελλάδα και την Ουκρανία.

Ο Πρύτανης του TNEU και ο Πρόεδρος του ΤΕΙ ΔΜ συνυπέγραψαν επίσης μνημόνιο συνεργασίας για τη συνέχιση της συνδιοργάνωσης του κοινού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ-MBA) στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Τέλος οι πλευρές συζήτησαν και συμφώνησαν σε σειρά θεμάτων που αφορούν την διεύρυνση διμερούς συνεργασίας. Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η συνέχιση και η επέκταση της διμερούς συνεργασίας στον επιστημονικό-ερευνητικό τομέα και στον εκπαιδευτικό τομέα με τη συνδιοργάνωση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και την επέκταση στη συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών, θα ενισχύσει τη διεθνή εικόνα και ανταγωνιστικότητα των δυο ιδρυμάτων, του Εθνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Τερνόπολ και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο παραδοσιακά φιλικών κρατών της Ελλάδας και της Ουκρανίας.

findkastoria.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr