Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ολοκλήρωση Εγγραφών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ολοκλήρωση Εγγραφών Πρωτοετών φοιτητών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ολοκλήρωση Εγγραφών: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πρωτοετείς φοιτητές 2019-2020 του Πανεπιστημίου Κρήτης για την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής. 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων Πανελλαδικών εξετάσεων 2019 ξεκίνησαν από το μεσημέρι της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 και λήγουν στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Έχουν αναρτηθεί στην σελίδα του Υπουργείου Παιδείας οδηγίες για τη διαδικασία των εγγραφών που αφορούν στους επιτυχόντες από πανελλαδικές εξετάσεις: https://eregister.it.minedu.gov.gr/

Πέρασες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου!

Σημειώνεται ότι: είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή, χωρίς να απαιτείται αποστολή δικαιολογητικών στις Γραμματείες των Τμημάτων Επιτυχίας, και ο φοιτητής θεωρείται εγγεγραμμένος.

Για τον τρόπο εγγραφής Κυπρίων μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Οι φοιτητές για να έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες (απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας, αίτηση μετεγγραφής, αίτηση σίτισης/στέγασης κ.α.) θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στις Γραμματείες των Τμημάτων επιτυχίας και να παραλάβουν:  όνομα χρήστη και κλειδάριθμο.

Η Γραμματεία κάθε Τμήματος καθορίζει το χρονικό διάστημα, στο οποίο ο επιτυχών οφείλει να παρουσιαστεί για την παραλαβή των σχετικών κωδικών.

Ολοκλήρωση Εγγραφών στα Τμήματα

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν αναλυτικές πληροφορίες για τις εγγραφές για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης:

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Βεβαιώσεις Σπουδών, ενημερωτικό υλικό, καθώς και κωδικούς πρόσβασης (για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, για το σύστημα επιλογής συγγραμμάτων, της ακαδημαϊκής ταυτότητας, κ.ά.) μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο φοιτητής ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο από την Γραμματεία του Τμήματος προσκομίζοντας:

 • μία ευκρινή φωτοτυπία ταυτότητας και
 • την αίτηση της ηλεκτρονικής εγγραφής υπογεγραμμένη

Η παραλαβή των κωδικών θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα 23-9-2019 ως Δευτέρα 30-9-2019, 10.00-13.00, με
αλφαβητική σειρά ως εξής:

Δευτέρα 23-9-2019:

Α-Δ

Τρίτη 24-9-2019:

Ε-Κ

Τετάρτη 25-9-2019:

Λ-Ο

Πέμπη 26-9-2019:

Π-Σ

Παρασκευή 27-9-2019:

Τ-Ω

Για να υποβάλλετε αίτηση για σίτιση ή/και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρέπει να έχετε παραλάβει τους κωδικούς σας μέχρι και τη Δευτέρα 30-9-2019.

Έναρξη Μαθημάτων:
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019.

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής απαιτείται οριστικοποίησή της στην Γραμματεία (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή εξ’ αποστάσεως), η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Για να υποβάλουν οι πρωτοετείς αίτηση για σίτιση ή/και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρέπει να έχουν παραλάβει τους κωδικούς τους μέχρι και τη Δευτέρα 30-9-2019.

Έναρξη μαθημάτων: 23/9/2019 και για τους πρωτοετείς – ανεξαρτήτως της διαδικασίας εγγραφής τους (ηλεκτρονικής και οριστικοποίησής της στη γραμματεία του Τμήματος).

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ θα γίνει ως εξής:

Α. Εγγραφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 18-27/09/2019.
Β. Κατάθεση των Δικαιολογητικών Εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 30/9/2019, τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 έως 13:00 είτε:

 • αυτοπροσώπως ο φοιτητής/τρια,
 • από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 • κατάθεση των δικαιολογητικών μέσω courier (χρέωση του φοιτητή/τριας)
  Στην περίπτωση αυτή ζητάμε μια Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ) για την αποστολή των βεβαιώσεων εγγραφής και κωδικών (με την ίδια courier, χρέωση φοιτητή/τριας) Δείτε το παράδειγμα  

Γ. Έλεγχος, αντιπαραβολή των στοιχείων από τη Γραμματεία  και ολοκλήρωση της εγγραφής.

Μετά τον έλεγχο, αντιπαραβολή και ολοκλήρωση της εγγραφής η Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να παραδώσει στους εγγραφέντες, Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια), το ακαδημαϊκό email, τους κωδικούς τους και, για τους  άρρενες φοιτητές μία Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.

Από 24/9/2019 έως 30/09/2019 θα πραγματοποιείται  η χορήγηση των Βεβαιώσεων Σπουδών και η διανομή των κωδικών. Οι πρωτοετείς φοιτητές που προσέρχονται στη Γραμματεία εξυπηρετούνται καθημερινά από 11:00-13:00. Η αποστολή μέσω courier θα πραγματοποιείται παράλληλα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας είναι τα εξής:

 1. Η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
 2. Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.

Και αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή:

 • Η διαγραφή σας θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά σύμφωνα με την δήλωση που κάνατε στην αίτηση εγγραφής σας ή
 • εάν έχετε ήδη κάνει τη διαγραφή σας χρειαζόμαστε τη Βεβαίωση Διαγραφής σας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Όσοι άρρενες χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία και Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης στο οποίο αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

Παρακαλείσθε θα διαβάσετε την ακόλουθη επιστολή ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Π.Κ. που αφορά στη στήριξη Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) και Φοιτητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΕΕΑ): Συμβουλευτικό κέντρο, επιστολή ενημέρωσης φοιτητών

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20 κατά την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής σας. Το δελτίο αυτό μπορείτε ακόμα να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά εκτός της αίτησης εγγραφής, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ σας στο ακόλουθο https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Είναι σημαντικό, για την διευκόλυνση όλων, να φέρετε τα έντυπα έτοιμα και συμπληρωμένα ώστε να μην υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα μπορούν να έρχονται στο ΠΤΔΕ για εγγραφή από τις26 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου (εκτός Σαββατοκύριακου) και τις ώρες 10.00-13.00.

Οι φοιτητές θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μαζί τους:

1.      Εκτυπωμένη την αίτηση προεγγραφής που υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας

2.      Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου

3.      Φωτοτυπία Ταυτότητας

4.      Βεβαίωση ΑΜΚΑ

5.      Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

6.      Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ

Με την εγγραφή τους στο Τμήμα οι φοιτητές θα μπορούν να παραλάβουν κωδικούς για να έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες (απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας, αίτηση μετεγγραφής, αίτηση σίτισης/στέγασης κ.α.).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Παρακαλούνται όσοι επείγονται για σίτιση και στέγαση να προσέλθουν τις πρώτες ημέρες για να μη χάσουν τις προθεσμίες που έχει δώσει το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών ξεκίνησαν την Τετάρτη 18/9/2019 και θα διαρκέσουν έως 27/9/2019. Κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών εγγραφών και μέχρι 30-9-2019 οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν ή να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 9-13:00μ.μ. καθημερινά προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλαν. 2. Φωτοτυπία του Απολυτηρίου Λυκείου 3. Μία Φωτογραφία 4. Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας. 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 6. ΑΜΚΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 23/09/2019.

Η έναρξη των μαθημάτων είναι ανεξάρτητη από την περίοδο των εγγραφών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσπαθείτε ώστε να παρακολουθείτε τα μαθήματα από την αρχή.

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει ενημέρωση Πρωτοετών φοιτητών στις 23/9/2019 στις 11.30’ στo Αμφιθέατρο Δ6 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών Σπουδών: Μαρίνα Μουνδριανάκη, Γαλάτεια Νταναλάκη και Μαρία Ακουμιανάκη

Τηλ.: 2831077465 και 2831077466,  Fax: 2831077467, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., URL: http://sociology.soc.uoc.gr/

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Γραμματεία,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Περιοχή Γάλλου 74100 Ρέθυμνο

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού Δευτέρα -Τετάρτη -Παρασκευή: 9:30΄ – 13:30΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ θα γίνει ως εξής:

Α. Εγγραφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 18-27/09/2019.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Τετάρτη 18  Σεπτεμβρίου.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα. Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους αναζητώντας αρχικά το Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο), στο οποίο εντάχθηκε το οικείο Τμήμα και εν συνεχεία το (σε μεταβατική ακαδημαϊκή λειτουργία) Τμήμα του ΤΕΙ, από το οποίο επιθυμούν να διαγραφούν.  Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο μενού Στοιχεία Τμημάτων παρέχεται αναλυτική λίστα  με την αντιστοίχιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, με τα Πανεπιστήμια  στα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής λειτουργία τους.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται επίσης ότι η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από  18  έως και  27  Σεπτεμβρίου 2019,

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (18 έως 27/09/2019) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους  τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής  τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Β. Κατάθεση των Δικαιολογητικών Εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος από 19/9/2019 έως 30/9/2019 τις εργάσιμες ημέρες από 9:30΄ έως 13:30΄ είτε από:

 • αυτοπροσώπως ο φοιτητής/τρια,
 • νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 • κατάθεση των δικαιολογητικών μέσω courier (χρέωση του φοιτητή/τριας)
  Στην περίπτωση αυτή ζητάμε μια Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής) για την αποστολή των βεβαιώσεων εγγραφής και κωδικών (με την ίδια courier, χρέωση φοιτητή/τριας) Δείτε το παράδειγμα

Γ. Έλεγχος, αντιπαραβολή των στοιχείων από τη Γραμματεία  και ολοκλήρωση της εγγραφής.

Μετά τον έλεγχο, αντιπαραβολή και ολοκλήρωση της εγγραφής η Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να παραδώσει στους εγγραφέντες, Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια), το ακαδημαϊκό email, τους κωδικούς τους και, οι άρρενες φοιτητές μία Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.

Από 23/9/2019 ξεκινάει η έκδοση των Βεβαιώσεων Σπουδών και η διανομή των κωδικών. Οι πρωτοετείς φοιτητές που προσέρχονται στη Γραμματεία εξυπηρετούνται καθημερινά από 9:30-13:30. Η αποστολή μέσω courier θα ολοκληρωθεί μέχρι 30/9/2019.

Ε ι δ ι κ έ ς   Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς

Ειδικές Πληροφορίες μετά την Εγγραφή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα δικαιολογητικά που πιθανότατα να απαιτούνται (θα διευκρινίζεται από την σχετική εγκύκλιο)  για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας είναι τα εξής:

 1. Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής
 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης (απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης)
 3. Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.

Και αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή:

 • Η διαγραφή σας θα πραγματοποιηθεί στην περίπτωση αυτή για εσάς που έχετε εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αρκεί να δηλώσετε τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είστε ήδη εγγεγραμμένοι και να αιτείστε ταυτόχρονα τη διαγραφή σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Είναι σημαντικό, για την διευκόλυνση όλων, να φέρετε τα έντυπα έτοιμα και συμπληρωμένα ώστε να μην υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις.

Μετά την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι φοιτητές για να έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες (απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας, αίτηση μετεγγραφής, αίτηση σίτισης/στέγασης κ.α.) θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στις Γραμματείες των Τμημάτων επιτυχίας και να παραλάβουν:  όνομα χρήστη και κλειδάριθμο.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα χρειαστεί να φροντίσετε το συντομότερο δυνατόν για την ενεργοποίηση του email σας.

Από την επόμενη μέρα της ενεργοποίησης του email, θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://academicid.minedu.gov.gr/), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).

Ενημέρωση Πρωτοετών φοιτητών Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κρήτης: 14 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2019 σε δύο ενότητες:

Α΄ Ενότητα: Βασική χρήση της Βιβλιοθήκης 10.00-11.15 π.μ.

Β΄ Ενότητα: Χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης 11.30 π.μ.-12.30 μ.μ.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης (www.lib.uoc.gr) ενώ μπορείτε να ενημερώνεστε και από την υπηρεσία Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης Χρηστών (τηλ. 28310 77844, 77817, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ, ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ  2019-2020

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες να προσέλθουν με την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  από 23/9/2019 έως και τις 30/9/2019, 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. για να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά και να παραλάβουν κωδικούς πρόσβασης και βεβαιώσεις εγγραφής.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ:

 • ΑΓΓ έως και ΓΚ (23/9/2019)
 • ΓΟΥ έως και ΚΑΣ (24/9/2019)
 • ΚΑΤ έως και ΜΑΝ (25/9/2019)
 • ΜΑΡ έως και ΠΑΝ (26/9/2019)
 • ΠΑΠ έως και ΣΠΑΝ (27/9/2019)
 • ΣΠΑΧ έως και ΨΥΧ (30/9/2019)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Εκτυπωμένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του φοιτητή (τον ΑΜΚΑ μπορείτε να τον εκτυπώσετε και από το πληροφοριακό Σύστημα: https://www.amka.gr/AMKAGR/). Σε περίπτωση που έχετε κάνει επικαιροποίηση των στοιχείων του ΑΜΚΑ παρακαλούμε να προσκομίσετε το σχετικό πρόσφατο έγγραφο.

Για εξαιρετικούς λόγους, που καθιστούν αδύνατη την αυτοπρόσωπη παρουσία, ο φοιτητής αποστέλλει αίτηση (δείτε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στα επισυναπτόμενα αρχεία) στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με θεώρηση ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής του από τα ΚΕΠ, για τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά συνοδευόμενα από την αίτηση με τη γνησιότητα υπογραφής θα πρέπει να αποσταλούν με COURIER στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

741 00, Ρέθυμνο, Τηλ: 28310 77405, 406, 430

Οι κωδικοί θα επιστραφούν στον φοιτητή με COURIER (ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ) στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας που θα αναγράφεται στην αίτησή του.

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία ανακοίνωση για το μάθημα ΟΙΚ1501 (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι)

 • Οι διαλέξεις για το μάθημα με κωδικό ΟΙΚ1007: Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα
 • Ξεκίνησε η Ηλεκτρονική Εγγραφή Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020. Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου ΕΔΩ
 • Η έναρξη των μαθημάτων για ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι 23 Σεπτεμβρίου 2019.
 • Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορείτε να τα δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία παρακάτω.
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο 2019-20 μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ολοκλήρωση εγγραφής στο Τμήμα Ψυχολογίας (αφού πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική προεγγραφή) και η παραλαβή ακαδημαϊκών κωδικών θα πραγματοποιείται από Δευτέρα 23/9/2019 έως Δευτέρα 30/09/2019 παραδίδοντας τα δικαιολογητικά εγγραφής.
Η ολοκλήρωση εγγραφής και παράδοση κωδικών μπορεί να γίνει:

- Αυτοπροσώπως :

Από Δευτέρα 23/09/2019 έως Δευτέρα 30/09/2019 παράδοση δικαιολογητικών στη Γραμματεία από 10:00 έως 12:00 το μεσημέρι.

(κατά προτεραιότητα για όσους πρόκειται να φοιτήσουν κανονικά και επιθυμούν να κάνουν αίτηση σίτισης/ στέγασης)

Καθημερινά θα λαμβάνονται αυτοπροσώπως δικαιολογητικά για έως 30 (τριάντα) φοιτητές.

Η παράδοση κωδικών και η ενημέρωση φοιτητή θα γίνεται την επομένη ή την μεθεπόμενη της κατάθεσης των δικαιολογητικών στις 13:00 μ.μ. στο χώρο έξω από τη Γραμματεία.

- Εξ' αποστάσεως (για όσους ΔΕΝ  πρόκειται να προσέλθουν στο Τμήμα για παρακολούθηση)  ως εξής:

α) οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο.
β) η Γραμματεία τακτοποιεί την εγγραφή και επιστρέφει τα ενημερωτικά έγγραφα, τις βεβαιώσεις και τους κωδικούς με την ίδια υπηρεσία ταχυμεταφοράς και με χρέωση παραλήπτη.

Παρακαλούμε ΜΗΝ τηλεφωνείτε στη γραμματεία για την επιβεβαίωση παραλαβής του φακέλου. Η παρακολούθηση της αποστολής μπορεί να γίνει μέσω της courier.

- Με εξουσιοδότηση, το εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο άτομο προέρχεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην κατηγορία «αυτοπροσώπως» προσκομίζοντας επιπλέον την εξουσιοδότηση και την αστυνομική του ταυτότητα.

- Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αίτηση εγγραφής (εκτυπώνεται συμπληρωμένη από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών)
 • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)
 • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες)
 • Πιστοποιητικό (ή οποιοδήποτε αποδεικτικό) για Α.Μ.Κ.Α

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

- Για τις κατηγορίες εισακτέων στις οποίες δεν προβλέπεται υποχρεωτική ηλεκτρονική προεγγραφή θα υπάρξει συμπλήρωση της ανακοίνωσης.
- Εγκυκλιος Εγγραφών Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

- Για τις μετεγγραφές (διαδικασία αιτήσεων κλπ) θα υπάρξει επίσης σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου (συνήθως μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών).
- Πληροφορίες / Νομοθεσία μετεγγραφών

- Για παροχές σίτισης και στέγασης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης: www.merimna.uoc.gr

Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του έτους.
-Το πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου περιλαμβάνει τα μαθήματα όλων των ετών, ενώ στους πρωτοετείς αντιστοιχούν εκείνα με κωδικό που ξεκινάει με το ένα (1).

- Οι ενδιαφερόμενοι/ ες παρακολουθούν τα μαθήματα ανεξάρτητα αν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους ή όχι.- Οι φοιτητές/φοιτήτριες του α' έτους που πρόκειται να φοιτήσουν κανονικά, θα λάβουν μέρος την
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 08:30-11:30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Δ3, σε κατατακτήρια εξέταση Αγγλικής γλώσσας προκειμένου να ενταχθούν στα μαθήματα αυτής στο εξάμηνο.
Η συμμετοχή στην εξέταση είναι υποχρεωτική (ανεξάρτητα αν θα έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους ή όχι) προκειμένου να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι/ ες την υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου Αγγλική γλώσσα. Το επίπεδο γνώσεων και το όποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δεν χρησιμοποιούνται για απαλλαγή από την εξέταση ή την παρακολούθηση της Αγγλικής γλώσσας. 

Εκδήλωση υποδοχής και ενημέρωσης Πρωτοετών:
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου ώρα 11:30 στο Αμφιθέατρο Δ3

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έκαναν την ηλεκτρονική εγγραφή να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης από την Παρασκευή 20-9-2019 έως και τη Δευτέρα 30-9-2019 για να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή τους, να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να παραλάβουν τις βεβαιώσεις εγγραφής και τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης: 

1. εκτυπωμένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής (υπογεγραμμένη από το φοιτητή/τρια)

2. φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά στοιχεία του φοιτητή

3. φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου

4. ΜΟΝΟ για τους άρρενες φοιτητές πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης (για αναβολή στράτευσης)

5. μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

6. οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α.

7. υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 όπως ισχύει ότι δεν φοιτά σε άλλη σχολή και πιστοποιητικό διαγραφής για όσους ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή.

8. Εκτυπωμένο το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο φοιτητή που συμπληρώσατε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής εγγραφής σας. Εάν δεν το έχετε συμπληρώσει, πρέπει να μεταβείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα και να το συμπληρώσετε https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Είναι σημαντικό, για την διευκόλυνση όλων, να έχετε συμπληρωμένα ή φωτοτυπημένα τα δικαιολογητικά (όπου απαιτείται), ώστε να μην υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή/τριας στη Γραμματεία του Τμήματος, μπορείτε να στείλετε τα δικαιολογητικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Ταχυδρομικά (εκτός συστημένου) ή με courier στην διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γραμματεία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο

2) Κατάθεση δικαιολογητικών από τρίτο πρόσωπο (απαιτείται εξουσιοδότηση).

Οσοι φοιτητές επιλέξουν έναν από τους παραπάνω τρόπους αποστολής των δικαιολογητικών τους, θα παραλάβουν τη βεβαιώση εγγραφής και τους κωδικούς τους στo προσωπικό τους e-mail, (που πρεπει να αναγράφετε με ευκρίνια) μετά την παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Οριστικοποίηση Εγγραφής Πρωτοετών, Προθεσμίες και Δικαιολογητικά 2019/20

Όσοι πρωτοετείς φοιτητές/ τριες έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών να καταθέσουν εντός της προθεσμίας: 23/9/2019 έως και 1/10/2019, κατά τις ώρες 11:00-13:00 (εκτός Σαββατοκύριακου) στη Γραμματεία της κατεύθυνσης τους αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τα παρακάτω δικαιολογητικά για να παραλάβουν κωδικούς πρόσβασης  και βεβαιώσεις εγγραφής. 

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο (διαβατήριο) που να πιστοποιεί την ταυτότητα του ενδιαφερόμενου
 2. ΑΜΚΑ του/της φοιτητή/τριας
 3. Φωτοτυπία της ηλεκτρονικής εγγραφής 

Μη αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη

Γραμματεία του Τμήματος, και μόνο για σοβαρούς λόγους, μπορείτε να απευθυνθείτε σε υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία) στην οποία θα ζητάτε την -εγγραφή στο Τμήμα, βεβαιώσεις σπουδών και κωδικό πρόσβασης- . Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να στείλετε αντίγραφο ταυτότητας , ΑΜΚΑ καθώς επίσης και την ηλεκτρονική αίτηση.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει με fax, 2810 393725 (για ΜΑΘ) και 2810 393810 (για ΕΦΑΡΜ), ή ταχυδρομικών (ταχυμεταφορά ή απλό ταχυδρομείο).

Στη συνέχεια το Τμήμα θα σας αποστείλει με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση σας, με δική σας χρεώση ή απλό ταχυδρομείο βεβαιώσεις σπουδών και κωδικούς πρόσβασης.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για την εγγραφή φοιτητών δεν απαιτούνται πλέον ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, θα σας δοθούν, από τη Γραμματεία του Τμήματος, αριθμός φοιτητικού μητρώου, βεβαίωση σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση για να την καταθέσετε στον ασφαλιστικό σας φορέα, στη ΔΟΥ (Εφορία) ή όπου   αλλού   το   χρειάζεται    η    οικογένειά    σας,    και,    μόνο    για    τα    αγόρια, πιστοποιητικό για την αίτηση αναβολής στράτευσης στο Στρατολογικό σας Γραφείο. 

Σημαντικό:

Επειδή έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων, οπουδήποτε απαιτηθεί καταθέστε απλή φωτοτυπία της βεβαίωσης. Γι' αυτό, χρήσιμο είναι να φυλάξετε την πρωτότυπη και απλά να την φωτοαναπαράγετε κάθε φορά.

Παραλαμβάνετε, επίσης, έντυπο με τον τρόπο απόκτησης κωδικού πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: 

Το  Έντυπο  "Οδηγίες  Ενεργοποίησης  Λογαριασμών  Πρόσβασης  σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες", που περιλαμβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία (Αριθμός Μητρώου Τμήματος, Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου, Αριθμός Κλειδιού) για να κάνετε ενεργοποίηση   και   να   ορίσετε   τον   προσωπικό    κωδικό    ασφαλείας (password). Προσοχή: η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας ίσως είναι δυνατή, την επόμενη ημέρα μετά το πέρας της εγγραφής σας και σημειώνεται ότι ο λογαριασμός γίνεται ενεργός την αμέσως επομένη ημέρα της ενεργοποίησης του) και

Σημειώνεται ότι η παραλαβή των παραπάνω βεβαιώσεων-εντύπων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφορών (Courier), με δική σας εντολή και χρέωση και με σχετική εξουσιοδότηση στον διανομέα, για την παραλαβή τους από την γραμματεία.

Ανακοίνωση για τις μετεγγραφές (Ισχύει μόνο για την Κατεύθυνση των Μαθηματικών*)

Οι ενδιαφερόμενοι για μετεγγραφή θα πραγματοποιήσουν πρώτα κανονικά την εγγραφή τους.

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών θα εκδοθεί από το Υπουργείο η εγκύκλιος που θα καλεί τους φοιτητές να προβούν σε ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής.

*για την Κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών δεν υπάρχει αντιστοιχία με άλλο τμήμα. 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

To διάστημα από 24-09-2019 έως και 4-10-2019 και ώρες 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Φυσικής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
 • 1 φωτογραφία
 • Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής που φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρει ότι: «Δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα»
 • Βεβαίωση Διαγραφής (για όσους νεοεισαχθέντες φοιτητές φοιτούσαν πριν σε άλλη σχολή και έχουν ολοκληρώσει οι ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα εγγραφής τους)

Η Γραμματεία θα σας δώσει:

 • δύο Βεβαιώσεις Σπουδών (πιστοποιητικά ότι είστε φοιτητής/τρια) με τον Α.Μ. (Αριθμό Μητρώου) σας
 • το έντυπο με τους κωδικούς (*) σας και οδηγίες ενεργοποίησης
 • το έντυπο δήλωσης μαθημάτων το οποίο θα συμπληρώσετε και θα γυρίσετε αμέσως πίσω στη Γραμματεία
 • βασικό έντυπο πληροφοριακό υλικό

(*) οι κωδικοί αυτοί θα σας δώσουν πρόσβαση σε σημαντικές κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως, μεταξύ άλλων, στην Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο), στις Υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας (αίτηση για σίτιση/στέγαση), στον ΕΥΔΟΞΟ (δωρεάν συγγράμματα), στο Students Web (καρτέλα φοιτητή), στα υπολογιστικά συστήματα, στο ασύρματο δίκτυο, στο ιδρυματικό σας email, και σε πολλές άλλες.

Η παραλαβή των κωδικών μπορεί να γίνει και εξ' αποστάσεως.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή/τριας ή και νομίμως από αυτόν/την εξουσιοδοτημένου προσώπου στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής και μόνο για εξαιρετικούς λόγους, οι κωδικοί μπορούν να αποσταλούν με courier (με χρέωση παραλήπτη).

Απαραίτητα είναι να μας αποσταλούν με courier τα παρακάτω: 

-αίτηση ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής (μέσω ΚΕΠ), που να αναφέρει: Παρακαλώ να προβείτε στην εγγραφή μου στο Τμήμα Φυσικής και στη συνέχεια να μου αποστείλετε με courier τους κωδικούς φοιτητή, καθώς και όλα τα έγγραφα που μπορεί να μας προσκομίσει η Γραμματεία.

-επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (μέσω ΚΕΠ), 

-όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται παραπάνω)

-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρει ότι: «Δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα»

(ώστε στη συνέχεια να μπορεί να λάβει μέρος και στη διαδικασία μετεγγραφών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους). 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου, θα κληθείτε, σε ημερομηνίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος, να προσέλθετε οι ίδιοι, επιδεικνύοντας την αστυνομική σας ταυτότητα ή και νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σας στη Γραμματεία μας για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Στην παρ. 5 του ΦΕΚ 2774/2-9-2016 αναφέρεται ότι: «όλες οι διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο». 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (εκτύπωση) 
 2. Βεβαίωση Διαγραφής (για όσους νεοεισαχθέντες φοιτητές φοιτούσαν πριν σε άλλη σχολή και έχουν ολοκληρώσει οι ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα εγγραφής τους).
 3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ του νεοεισαχθέντος φοιτητή
 4. Μία (1) φωτογραφία.
 5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο θα αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία του φοιτητή.
 6. Οι εισαγόμενοι-επιτυχόντες Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης οφείλουν να υποβάλλουν στη γραμματεία εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι. 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες και ∆ικαιολογητικά Εγγραφής για τους πρωτοετείς φοιτητές Α.Ε. 2019-20

Το ∆ιοικητικό και ∆ιδακτικό Προσωπικό του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης σάς καλωσορίζει και σάς εύχεται καλές σπουδές και καλή ακαδηµαϊκή χρονιά.

Τα µαθήµατα του Χειµερινού εξαµήνου θα ξεκινήσουν ∆ευτέρα 23/09/2019 ανεξαρτήτως εγγραφών.

Το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων θα το βρείτε εδώ Ωρολόγιο πρόγραµµα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων µέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων θα γίνεται  εκ πρώτης  ηλεκτρονικά  (προεγγραφή)  σε διαδικτυακή πλατφόρµα

του   Υ.ΠΑΙ.Θ.   δείτε   εδώ   (https://eregister.it.minedu.gov.gr)  εντός   της ορισθείσας 

προθεσµίας από 18 – 27 Σεπτεµβρίου 2019.

Μετά  την  ηλεκτρονική  εγγραφή  σας  και  από  23    30  Σεπτεµβρίου  θα  πρέπει  να 

προσκοµίσετε στη Γραµµατεία του Τµήµατος τα παρακάτω δικαιολογητικά ώστε να γίνει η 

ταυτοποίηση και η παραλαβή των κωδικών σας: 

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής (εκτύπωση)
 2. Βεβαίωση ∆ιαγραφής (για όσους νεοεισαχθέντες φοιτητές φοιτούσαν πριν σε άλλη σχολή και έχουν ολοκληρώσει οι ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούµενο Τµήµα εγγραφής τους)
 3. ∆ύο (2) φωτογραφίες έγχρωµες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας
 4. Αστυνοµική Ταυτότητα (Ευκρινές Φωτοαντίγραφο) ή διαβατήριο ή άλλο δηµόσιο έγγραφο στο οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ηµερ/νία γέννησης και τα ονοµαστικά στοιχεία του φοιτητή.
 5. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο ΑΜΚΑ φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας)
 6. Οι εισαγόµενοι-επιτυχόντες Έλληνες πολίτες της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης οφείλουν να υποβάλλουν στη γραµµατεία εκτός των ανωτέρω

δικαιολογητικών, επιπλέον βεβαίωση ∆ήµου των Νοµών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δηµοτολόγια των οποίων είναι γραµµένοι. 

Για την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών µπορείτε να προσέλθετε οι ίδιοι, επιδεικνύοντας την αστυνοµική σας ταυτότητα ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπός σας ή µε courier και δυνατότητα επιστροφής και παράδοσης των κωδικών και όλων των σχετικών µε την εγγραφή του φοιτητή στον ίδιο τον δικαιούχο σε σφραγισµένο φάκελο. 

Για τις εγγραφές της κατηγορίας Αλλογενών – Αλλοδαπών θα σας ενηµερώσουµε εκ νέου, όταν αποσταλεί η εγκύκλιος του Υπουργείου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία Προπτυχιακών Σπουδών. 

Στοιχεία Γραµµατείας Προπτυχιακών Σπουδών: 

Τηλ.:2810 545136

Fax: 2810 545164

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

URL: http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/ 

Ταχυδροµική διεύθυνση: 

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Χηµείας

Γραµµατεία Προπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστηµιούπολη Βουτών

700 13 Ηράκλειο  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Για την εγγραφή των επιτυχόντων με ειδικές κατηγορίες αναμένονται οι σχετικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο Παιδείας.

Όσον αφορά στους επιτυχόντες μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων, η εγγραφή θα γίνει κατ’αρχήν ηλεκτρονικά εντός της ορισθείσας προθεσμίας: 18 - 27 Σεπτεμβρίου 2019 σε σύστημα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αναμένεται η σχετική εγκύκλιος).  Το σύστημα για την ηλεκτρονική σας  εγγραφή  https://eregister.it.minedu.gov.gr/ άνοιξε από εχθές το βράδυ. Δείτε προσεκτικά τις οδηγίες και πραγματοποιείστε την εγγραφή σας.

Αμέσως μετά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΥΠΑΙΘ και εντός της προθεσμίας 19 - 30 Σεπτεμβρίου 2019 να προσκομίσετε στη Γραμματεία του Τμήματος την εκτύπωση εγγραφής από το ηλεκτρονικό σύστημα https://eregister.it.minedu.gov.gr/ ώστε να γίνει η ταυτοποίησή  και η παραλαβή των κωδικών σας για την ενεργοποίηση των λογαριασμών σας.

Παρακαλούμε τους φοιτητές που θα αρχίσουν μαθήματα 23/9 να πραγματοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν  την εγγραφή τους και άμεσα να προσκομίσουν στην Γραμματεία μας την εκτύπωση εγγραφής ώστε να γίνει η ταυτοποίησή σας και να παραλάβετε τους κωδικούς σας για την ενεργοποίηση των λογαριασμών σας. Πιο συγκεκριμένα θα χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

ΒΗΜΑ 1: ηλεκτρονική εγγραφή στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου (η σελίδα θα εμπλουτισθεί με περισσότερες λεπτομέρειες αμέσως μετά την ενημέρωση από το Υ.ΠΑΙ.Θ)

ΒΗΜΑ 2: Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής να παρουσιαστείτε στη Γραμματεία μας με 

την ταυτότητά σας (ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία)

μία απλή φωτοτυπία της ταυτότητας (ή του ισοδύναμου εγγράφου)

βεβαίωση ΑΜΚΑ (από ΚΕΠ ή από την ιστοσελίδα: https://www.amka.gr/AMKAGR/)

δύο φωτογραφίες μικρές (μέγέθους φωτογραφίας αστυνομικής ταυτότητας), και

τη Βεβαίωση Διαγραφής (αφορά αποκλειστικά σε φετινούς επιτυχόντες που ήταν πέρυσι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή και έχουν ήδη ολοκληρώσει οι ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα εγγραφής τους)

Η Γραμματεία μας θα σας δώσει

δύο Βεβαιώσεις Σπουδών (πιστοποιητικά ότι είστε φοιτητής/τρια) με τον Α.Μ. (Αριθμό Μητρώου) σας

το έντυπο με τους κωδικούς(*) σας και οδηγίες ενεργοποίησης

μία Βεβαίωση Στρατολογίας (στα αγόρια που πρόκειται να αιτηθούν αναβολή στράτευσης)

βασικό έντυπο πληροφοριακό υλικό.

(*) οι κωδικοί αυτοί θα σας δώσουν πρόσβαση σε σημαντικές κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως, μεταξύ άλλων, στην Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο), στις Υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας (αίτηση για σίτιση/στέγαση), στον ΕΥΔΟΞΟ (δωρεάν συγγράμματα), στο StudentsWeb (καρτέλα φοιτητή), στα υπολογιστικά συστήματα, στο ασύρματο δίκτυο, στο ιδρυματικό σας email, και σε πολλές άλλες.

Η παραλαβή των κωδικών μπορεί να γίνει και εξ'αποστάσεως μέσω ΚΕΠ.

ΒΗΜΑ 3: ενεργοποιείτε ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς σας. Δείτε εδώ το έντυπο με τις βασικές οδηγίες ενεργοποίησης. Λεπτομερείς οδηγίες θα σας δοθούν και στα πρώτα μαθήματα του ΗΥ-100 [Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών].

ΒΗΜΑ 4: επισκέπτεστε τον Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο, δείτε εδώ σχετικές οδηγίες, συζητάτε το Πρόγραμμα Σπουδών σας και τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου, και επιστρέφετε στη Γραμματεία το υπογεγραμμένο έντυπο δήλωσης μαθημάτων.

ΒΗΜΑ 5: κάνετε αίτηση έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας. Γίνεται ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας (http://academicid.minedu.gov.gr/). Η ακαδημαϊκή ταυτότητα πιστοποιεί τη φοιτητική σας ιδιότητα και χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), για όσους φοιτητές το δικαιούνται.

ΒΗΜΑ 6: (για όσους τους αφορά) κάνετε αίτηση για δωρεάν σίτιση/στέγαση στη σχετική πλατφόρμα του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας. Οι προθεσμίες για την κατάθεση των αιτήσεων, οι ημερομηνίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας.

-> Σημαντικό: ανεξάρτητα από τα παραπάνω, έχετε ξεκινήσει κανονικά την παρακολούθηση των προτεινόμενων μαθημάτων από 23 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα]

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ο έλεγχος εγγραφής πρωτοετών φοιτητών και οι αιτήσεις αναστολής σπουδών θα πραγματοποιηθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 κατά τις ώρες 9:00 - 12:00 στη Γραμματεία του Τμήματος μας που βρίσκεται στο κτήριο του Μαθηματικού Τμήματος του Π.Κ στην πτέρυγα Ε γραφείο 120.

Ολοι οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία αυτοπροσώπως ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους τις παραπάνω ημερομηνίες, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους και να λάβουν τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος:

 • Φόρμα εγγραφής
 • Αποδεικτικό ηλεκτρονικής εγγραφής στην πλατφόρμα του υπουργείου
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας έγχρωμη.

Εφ' όσον ο φοιτητής το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει να του δοθούν από τη γραμματεία προς συμπλήρωση ή να καταθέσει συμπληρωμένα κάποια από τα παρακάτω:

ΒΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η γραμματεία θα σας εκδώσει Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια) με τον Α.Μ. (Αριθμό Μητρώου) σας, και θα σας δώσει το έντυπο με Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, με τους σχετικούς κωδικούς. Επίσης στα αγόρια θα δοθεί Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.
 2. Αφού ενεργοποιήσετε τους λογαριασμούς σας θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσους το δικαιούνται.
 3. Οι επιτυχόντες που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα, στις που ημερομηνίες που ορίζει το υπουργείο. Τις ίδιες μέρες και ώρες μπορούν να εγγράφονται και οι Κύπριοι επιτυχόντες της προηγούμενης χρονιάς οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν την εγγραφή τους πέρυσι λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου όπου αναφέρονται και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών