ΠΑΠΕΙ: Πήραν παράταση οι αιτήσεις για Σπουδές μέσω του προγράμματος Erasmus+

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς όλων των κύκλων σπουδών, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ103  (Μετακίνηση εντός Ευρώπης) για ΣΠΟΥΔΕΣ, έως την Παρασκευή 29 Μάϊου 2020, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Ακαδημαικών  Τμημάτων.


Οδηγίες Διαχείρισης του Προγράμματος ERASMUS +, KA103, KA107

Η επιδημία COVID-19 επηρεάζει αρνητικά τις τρέχουσες ή προγραμματισμένες κινητικότητες του προγράμματος Erasmus+. Κύριος στόχος του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  είναι η ασφάλεια και η προστασία όλων των φοιτητών και των μελών προσωπικού που βρίσκονται σε κινητικότητα ή επρόκειτο να μετακινηθούν 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1 ) την κρισιμότητα της κατάστασης σε παγκόσμια κλίμακα, την ανησυχία των φοιτητών που μετακινήθηκαν ή επρόκειτο να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος Erasmus.

2) Τις οδηγίες της Ε.Ε Επιτροπής και του Εθνικού Φορέα Διαχείρισης του προγράμματος σχετικά με το πρόγραμμα Εrasmus +.

3) Τις ενημερώσεις από συνεργαζόμενα πανεπιστήμια στο εξωτερικό σχετικά με την αναστολή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και γνωρίζοντας ότι ο χαρακτηρισμός άλλης περιοχής ή χώρας ως «πληγείσα περιοχή» είναι η «δηλωθείσα ως πληγείσα περιοχή από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (εθνικές/ περιφερειακές/τοπικές)», προκειμένου να εμπίπτει στην κατηγορία της ανωτέρας βίας, καθώς επίσης ότι οι ταξιδιωτικές συμβουλές και άλλα μέτρα που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο όπως το κλείσιμο πανεπιστημίων, μπορούν να θεωρηθούν, επίσης, περίπτωση «ανωτέρας βίας», το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ως προς τις διαδικασίες του προγράμματος Erasmus+ εφαρμόζει την περίπτωση ανωτέρας βίας (Force Majeure) για εξερχόμενη κινητικότητα στο πλαίσιο της δράσης Κλασικής Κινητικότητας (KA103) και για εισερχόμενη και εξερχόμενη κινητικότητα στο πλαίσιο της δράσης Διεθνούς Κινητικότητας (ΚΑ107) του προγράμματος Erasmus+ που αφορούν σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού.

Η Επιτροπή Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποφάσισε ανά κατηγορία  για τους δικαιούχους των προγραμμάτων ERASMUS + KA103 & 107 τα παρακάτω:

Α. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Φοιτητές που δεν πρόλαβαν να μετακινηθούν και ακύρωσαν τη μετακίνησή τους

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν πρόλαβαν να μετακινηθούν σε χώρα του εξωτερικού και θέλουν να ακυρώσουν  την προγραμματισμένη περίοδο κινητικότητας τους   δύναται να λάβουν το ποσό των πραγματικών δαπανών (real cost) που έχουν πραγματοποιήσει, και δεν μπορούν να λάβουν μέρος των εξόδων αυτών πίσω. Δηλαδή θα αποζημιωθούν λόγω ανωτέρας βίας μόνο για δαπάνες που αφορούν αγορά εισιτηρίων, προκαταβολή για ενοίκιο, ασφάλιση, visa κλπ. (τα οποία δεν μπορούν να τους επιστραφούν ή προκύπτουν από την ακύρωση αυτών) θα κρατήσουν το ποσό που δεν είναι δυνατόν να ανακτηθεί με κάποιο τρόπο, μέχρι όμως το 80% της προκαταβολής που έχουν ήδη λάβει. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να επιστραφεί.

Συγκεκριμένα, οφείλουν να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τα εξής δικαιολογητικά στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς :

α. Εισιτήριο μετακίνησης (απόδειξη αγοράς) και ενημέρωση (ηλεκτρονική αλληλογραφία) από τον αερομεταφορέα για τυχόν ποσό που παρακρατήθηκε μετά την ακύρωση του εισιτηρίου,

β.  Αποδεικτικό για καταβολή δαπανών στέγασης, συνοδευόμενο από δήλωση του ιδιοκτήτη για το συγκεκριμένο ποσό που ενδέχεται να παρακρατηθεί.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα κόστη που θα καταβληθούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο.

δ. Αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων συνοδευόμενο από βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που παρακρατείται. (Αφορά μόνο φοιτητές που θα μετακινούνταν για Πρακτική Άσκηση)

Το ακριβές ποσό που θα πρέπει να επιστρέψει ο φοιτητής θα σταλεί στον φοιτητή μέσω επίσημης επιστολής από το γραφείο μας αφού κατατεθούν και ελεγχθούν όλα τα παραπάνω έγγραφα. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα δεν θα μπορεί να προσμετρηθεί το αντίστοιχο ποσό στην χρηματοδότηση.

2. Φοιτητές που μετακινηθήκαν, αλλά διέκοψαν την κινητικότητά τους κι επέστρεψαν εσπευσμένα λόγω της επιδημίας στην Ελλάδα.

Οι φοιτητές που μετακινηθήκαν αλλά διέκοψαν την κινητικότητά τους κι επέστρεψαν εσπευσμένα λόγω της επιδημίας, θα κρατήσουν το ποσό που αντιστοιχεί στις ημέρες που διέμειναν στο εξωτερικό όπως επίσης και το ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα τα οποία δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν με κάποιον τρόπο, μέχρι το ποσό του 80% της προκαταβολής που έχουν ήδη λάβει. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να επιστραφεί.

Οφείλουν οι δικαιούχοι  να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τα εξής δικαιολογητικά:

α. Εισιτήριο μετακίνησης (απόδειξη αγοράς) εξαιρούνται οι μετακινήσεις επαναπατρισμού

β. Κάρτες επιβίβασης

γ.  Αποδεικτικό για καταβολή δαπανών στέγασης, συνοδευόμενο από δήλωση του ιδιοκτήτη για το συγκεκριμένο ποσό που ενδέχεται να παρακρατηθεί.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα κόστη που θα καταβληθούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο

δ. Αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων συνοδευόμενο από βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που παρακρατείτε. (Αφορά μόνο φοιτητές που μετακινήθηκαν για Πρακτική Άσκηση)

Το ακριβές ποσό που θα πρέπει να επιστρέψει ο φοιτητής θα σταλεί στον φοιτητή μέσω επίσημης επιστολής από το γραφείο μας αφού κατατεθούν και ελεγχθούν όλα τα παραπάνω έγγραφα. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα δεν θα μπορεί να προσμετρηθεί το αντίστοιχο ποσό στην χρηματοδότηση.

Φοιτητές που διέκοψαν το πρόγραμμά τους και επέστρεψαν στην Ελλάδα αλλά επιθυμούν να μεταβούν στο Ίδρυμα Υποδοχής μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων, θα αποζημιωθούν σύμφωνα με το κόστος των ημερών παραμονής στο Ίδρυμα/φορέα, συν έξοδα που δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν, μέχρι το ποσό του 80% της προκαταβολής που έχουν ήδη λάβει. Το υπόλοιπο θα επιστραφεί (βλ. κατηγορία 2). Υποχρεωτική η προσκόμιση παραστατικών που αφορούν αναστολή σπουδών/πρακτικής, ακυρωτικά εισιτηρίων κ.λπ. (βλ. παραπάνω κατηγορία 2). Η διαδικασία της επιστροφής και συνέχισης του προγράμματος, αν καταστεί δυνατή, θα διευθετηθεί σε συνεννόηση με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αν υπάρχει ρητή ακύρωση της μετακίνησης εκ μέρους του μετακινούμενου φοιτητή, τα διαδικτυακά μαθήματα /εργασία εξ αποστάσεως (τηλεργασία) δεν γίνονται αποδεκτά. Στην περίπτωση αυτή καλείται το Αρμόδιο Ακαδημαϊκό Τμήμα να αποφασίσει τη δυνατότητα εγγραφής του μετακινούμενου φοιτητή εκ νέου στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου. Δεν θα καταγραφεί η κινητικότητα στο Παράρτημα Διπλώματος.

3. Φοιτητές που μετακινηθήκαν, αλλά παρέμειναν στη χώρα Υποδοχής του εξωτερικού

Οι φοιτητές οι οποίοι παρέμειναν στην χώρα υποδοχής του εξωτερικού, έως ότου ανοίξουν οι φορείς υποδοχής (πανεπιστήμια, κλπ.), προκειμένου να ολοκληρώσουν την περίοδο σπουδών/ πρακτικής άσκησης, δύναται να λάβουν επιχορήγηση και για το διάστημα των ημερών διακοπής, για το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε καμία δραστηριότητα. Εάν οι φοιτητές αιτηθούν παράταση της κινητικότητάς τους λόγω του κορονοϊού για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας τους, το αίτημα θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 2.5 της Σύμβασης Επιχορήγησης του Φοιτητή για Σπουδές (1 μήνα πριν τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας).

4. Φοιτητές που θα ολοκληρώσουν το σύνολο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους ανεξάρτητα εάν παραμένουν στη χώρα του ιδρύματος υποδοχής ή επιστρέψουν στην Ελλάδα

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν το σύνολο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης μέσω διαδικτυακών μαθημάτων, ανεξάρτητα εάν παραμένουν στη χώρα του ιδρύματος υποδοχής ή επιστρέψουν στην Ελλάδα και τους απονεμηθεί το Transcript of Record από το Ίδρυμα Υποδοχής θα λάβουν το 100% της αρχικά εγκριθείσας επιχορήγησης. Θα αναγνωρισθεί η κινητικότητα τους, δηλαδή  σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ΕCTS).

5. Φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση μέσω τηλεργασίας ανεξάρτητα εάν παραμένουν στη χώρα υποδοχής ή επιστρέψουν στην Ελλάδα

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω τηλεργασίας, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατό από τη φύση της εργασίας, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του φορέα υποδοχής και με την προϋπόθεση ότι το διάστημα που η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί μέσω τηλεργασίας συμπεριληφθεί στη Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης και τα αποτελέσματα θα  απεικονίζονται στο “After the Mobility” , θα λάβουν το 100% της αρχικά εγκριθείσας επιχορήγησης και θα αναγνωριστεί η πρακτική άσκηση από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ανάλογα με τη φύση της πρακτικής και με τη σύμφωνη γνώμη του Ακαδ. Τμήματος.

Κενό διάστημα που ίσως έχει προκύψει, λόγω αναστολής εκπαιδευτικού έργου στο εξωτερικό, το εκλαμβάνουμε ως κανονική περίοδο ERASMUS, στο πλαίσιο της «ανωτέρας βίας».

6. Φοιτητές που επιθυμούν τη μεταφορά της κινητικότητάς τους για το επόμενο ακαδ. εξάμηνο ή έτος (κυρίως για πρακτική άσκηση).

Tα αιτήματα μεταφοράς για το επόμενο ακαδ. εξάμηνο/έτος, μπορούν να γίνουν δεκτά για τους ενεργούς φοιτητές. Ως προς τους αποφοιτήσαντες οι οποίοι διέκοψαν ή ανέβαλαν την πρακτική τους άσκηση υπό αυτές τις συνθήκες της ανωτέρας βίας και την υποχρέωση ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης εντός 12 μηνών μετά την αποφοίτηση, το διάστημα αυτό παρατείνεται κατά 6 μήνες (18 μήνες συνολικά μετά την ανακήρυξη του υποψηφίου σε πτυχιούχο).

Β. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.Εισερχόμενο Προσωπικό

Αναβάλλονται όλες οι κινητικότητες μέχρι νεότερης εντολής από την  Ελληνική Κυβέρνηση .

2.Εξερχόμενο Προσωπικό

Όποιος επιθυμεί μπορεί να μεταφέρει την κινητικότητά του σε άλλη χρονική περίοδο και αφού η κατάσταση ομαλοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στα δικαιολογητικά.

Το Προσωπικό που δεν πρόλαβε να μετακινηθεί αλλά έχει πραγματοποιήσει δαπάνες που αφορούν την προγραμματισμένη μετακίνηση θα αποζημιωθεί για τις δαπάνες αυτές μέχρι το ποσό του 80% της προκαταβολής που έχει ήδη λάβει(αν έχει λάβει) με την προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών ή βεβαιώσεων που αποδεικνύουν ότι αυτά, ή μέρος αυτών δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν. Το υπόλοιπο ποσό της προχρηματοδότησης που έχουν λάβει (αν έχουν λάβει) οφείλουν να το επιστρέψουν. Συγκεκριμένα, οφείλουν να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τα εξής δικαιολογητικά:

Εισιτήριο μετακίνησης

Απόδειξη/τιμολόγιο εισιτηρίου μετακίνησης , ενημέρωση (email) από την αεροπορική εταιρία για το ποσό που παρακρατήθηκε μετά από την ακύρωση του εισιτηρίου

α. Κράτηση ξενοδοχείου και ακυρωτικά

β. Απόδειξη/τιμολόγιο ξενοδοχείου

γ. Αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων συνοδευόμενο από βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που τυχόν παρακρατείται

δ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα κόστη που θα καταβληθούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο

Το ακριβές ποσό που θα πρέπει τυχόν να επιστραφεί θα σταλεί μέσω επίσημης επιστολής από το γραφείο μας αφού κατατεθούν και ελεγχθούν όλα τα παραπάνω έγγραφα. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα δεν θα μπορεί να προσμετρηθεί το αντίστοιχο ποσό στην χρηματοδότηση.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του προγράμματος να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων  μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (για επικοινωνία δείτε https://www.unipi.gr/unipi/el/dx-epikoinwnia.html

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Καθ. Παντελής Παντελίδης

Θέλεις να μείνεις ενημερωμένος/η για όλα τα νέα και συμβουλές που αφορούν το Erasmus+ (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το Erasmus+.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr