Το έγγραφο για το «Φοιτητικό Επίδομα ύψους 4.500 ευρώ» που αναρτήθηκε και έπειτα κατέβηκε!

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν αναλυτικές πληροφορίες για το «Πρόγραμμα Υποτροφιών προς φοιτητές που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες» που αναμένεται να προκηρυχθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σύμφωνα με έγγραφο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μετά την παρούσα δημοσίευση του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr το αρχείο με το έγγραφο διαγράφηκε. Ο σύνδεσμος στον οποίο ήταν αναρτημένο το έγγραφο στην σελίδα του Υπουργείου ήταν ο https://iky-ypotrofies-devel.it.minedu.gov.gr/Files/Υποτροφίες%20ΙΚΥ_Προκήρυξη.pdf.

Ενώ το ΙΚΥ προχώρησε σήμερα σε ανακοίνωση διαψεύδοντάς μας, τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr παραθέτουν στους αναγνώστες του το link με το διεγραμμένο έγγραφο που υπάρχει σε μορφή cached από την google και μπορείτε να το δείτε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προκήρυξη που αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από το ΙΚΥ θα αναφέρει τα οριστικά κριτήρια, δικαιολογητικά, προϋποθέσεις και δικαιούχους του «φοιτητικού επιδόματος».

Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

Το πρόγραμμα Υποτροφιών προς φοιτητές/τριες που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες αποτελεί δράση οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές/τριες ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) ακαδημαϊκών ετών 2016-17, 2017-18, 2018-19 και 2019-20 και αφορά σε 2.700 υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, ήτοι σε ένα σύνολο 10.800 υποτροφιών με βάση κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Ανώτατη Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Είσαι Φοιτητής και θέλεις να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα Φοιτητικά Νέα ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το ΙΚΥ θα χορηγήσει 2.700 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα /Σχολές των Α.Ε.Ι. της χώρας. Το «πρόγραμμα Υποτροφιών προς φοιτητές που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες» εντάσσεται και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), με εξαίρεση τους φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής.

Όλα τα Φοιτητικά Επιδόματα που δικαιούνται οι Φοιτητές μπορείτε να τα δείτε μαζεμένα εδώ.

Οι υποτροφίες χορηγούνται μηνιαίως για διάστημα 9 μηνών σε κάθε ωφελούμενο/η και ανέρχονται σε:

- 518,67 (μικτό ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις) 500 ανά φοιτητή/τρια που σπουδάζει σε ΑΕΙ το οποίο βρίσκεται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων ή/και της οικογένειάς τους ή εκτός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένεια τους ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας).

Ως περιοχή τόπου κατοικίας θεωρείται η αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση τις Νησιωτικές περιοχές και την Περιφέρεια Αττικής. Για τις νησιωτικές περιοχές νοείται ως τόπος κατοικίας ή ιδιοκτησίας η νήσος. Για τις Περιφερειακές Ενότητες της 

Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, νοείται ως τόπος κατοικίας ή ιδιοκτησίας το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής.

-- 414,94 (μικτό ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις) 400 ανά φοιτητή/τρια που σπουδάζει σε ΑΕΙ το οποίο βρίσκεται εντός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων ή/και της οικογένειάς τους ή εντός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένειά τους ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας).

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας έχουν οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι Έλληνες πολίτες που διαθέτουν την ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες των λοιπών κρατών–μελών της Ε.Ε., ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε έτη. Επιπλέον ,δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας έχουν οι κάτοχοι (αριθμού αίτησης) κάρτας ασύλου (πρόσφυγες).

2. Φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)

3. Κατέχουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

4. Δεν λαμβάνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας (1/10/16 έως 30/6/17), υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, από οποιαδήποτε αιτία.

5. Δεν είναι πτυχιούχοι άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ άλλης χώρας.

6. Για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες: να είναι επιτυχόντες/ούσες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2016 και να έχουν εγγραφεί στο Τμήμα/Σχολή εισαγωγής τους για το ακαδ. έτος 2016-17.

7. Για τους/τις φοιτητές/τριες που φοιτούν σε άλλα έτη εκτός του πρώτου έτους σπουδών:

α) να μην έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου τους και

β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 60% 50% των μαθημάτων του προηγούμενου έτους σπουδών τους.

8. Δεν έχουν λάβει μετεγγραφή.

9. Δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία ή δεν τους παρέχεται στέγαση από τη Σχολή τους για το ακαδ. έτος 2016-17.

10. Το κατά κεφαλήν εισόδημα τόσο των αιτούντων –εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα – καθώς και των γονέων ή κηδεμόνων τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για το φορολογικό έτος 2015. Η έννοια του κατά κεφαλήν εισοδήματος προσδιορίζεται κατωτέρω στο κεφάλαιο Γ.Α΄. Οικονομικά Κριτήρια

11. Ειδικά για τους άνδρες, να μην υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

12. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας:

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

13. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας:

α) Φοιτητές/τριες που περάτωσαν το τελευταίο έτος σπουδών.

β) Φοιτητές /τριες που έκαναν χρήση του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση).

γ) Φοιτητές /τριες που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με επιπλέον αυτών καθορισμένο ποσοστό, και συγκεκριμένα:

(i) Tέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.

(ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.

(iii) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.

(iv) Υπότροφοι Ομογενείς.

(vi) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βάσει των ανωτέρω προϋποθέσεων και όρων, μοριοδοτούνται σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

Α΄. Οικονομικά κριτήρια:

Η μοριοδότηση για τα οικονομικά κριτήρια έχει ως εξής:

1. Λαμβάνουν 60 μόρια, οι φοιτητές που το κατά κεφαλήν εισόδημα τους για το φορολογικό έτος 2015 δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

2. Λαμβάνουν 40 μόρια, οι φοιτητές που το κατά κεφαλήν εισόδημα τους για το φορολογικό έτος 2015 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

3. Λαμβάνουν 10 μόρια, οι φοιτητές που το κατά κεφαλήν εισόδημα τους για το φορολογικό έτος 2015 δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ.

Συνολικό φορολογητέο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα

 • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του προηγούμενου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή και των γονέων ή κηδεμόνων του ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα –όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω- και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού.
 • Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του.

Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του /της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρ. 60 του Ν. 4415/2016.

Κοινωνικά Κριτήρια

1. Οικογενειακή κατάσταση

Μοριοδοτείται η οικογενειακή κατάσταση του/της υποψηφίου/ας για τις κάτωθι περιπτώσεις ως ακολούθως:

4. Υποψήφιοι που έχουν πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια, ή είναι προστάτες οικογένειας ή αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας, λαμβάνουν 10 μόρια

5. Υποψήφιοι που είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας με προστατευόμενα μέλη, λαμβάνουν 8 μόρια.

6. Υποψήφιοι που είναι μέλη τρίτεκνης οικογένειας με προστατευόμενα μέλη, λαμβάνουν 4 μόρια.

7. Υποψήφιοι που είναι μέλη μονογονεϊκής οικογένειας, λαμβάνουν 4 μόρια.

8. Υποψήφιοι που έχουν αδελφό/αδελφή που σπουδάζει σε προπτυχιακό πργραμμα σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε τόπο εκτός της κύριας κατοικίας των ιδίων ή/και της οικογένειας τους, ή εκτός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένεια τους ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας) λαμβάνουν 5 μόρια.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: αφορά άγαμους υποψήφιους οι οποίοι ανήκουν σε πολύτεκνη οικογένεια.

Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: αφορά άγαμους υποψήφιους οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια με τρία προστατευόμενα μέλη.

Προστατευόμενα μέλη νοούνται: i) άγαμα τέκνα μέχρι 18 ετών, ii) άγαμα τέκνα μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι προπτυχιακοί φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης των παραπάνω ορίων ηλικίας των τέκνων των υποψηφίων ορίζεται η 31/12 2016.

Τέκνο Μονογονεϊκής οικογένειας: αφορά άγαμους/ες υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες είναι τέκνα άγαμης μητέρας, ή είναι ορφανοί/ές από έναν γονέα, ή ένας εκ των δύο γονέων έχει την δικαστική επιμέλεια του τέκνου.

Αδέλφια φοιτητές: αφορά υποψήφιους οι οποίοι έχουν αδέλφια έως 24 ετών που σπουδάζουν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Προστάτης οικογένειας: αφορά άγαμους/ες υποψήφιους/ες, και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο/η από την οικογένεια όπου: α) έχει πεθάνει ο πατέρας ή η μητέρα και ο/η εν ζωή σύζυγος εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας, ή β) έχουν πεθάνει οι δύο γονείς και υπάρχουν ανήλικα άγαμα αδέλφια, ή γ) ο υποψήφιος είναι τέκνο άγαμης μητέρας.

Μονογονεϊκή οικογένεια: αφορά τους/τις υποψήφιους/ες που είναι: α) γονείς με προστατευόμενα μέλη (παιδιά) εκτός γάμου, β) γονείς που τελούν εν χηρεία και έχουν προστατευόμενα μέλη.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

2. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Μοριοδοτούνται φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και των οποίων η συμμετοχή στη φοιτητική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, ως ακολούθως:

9. Οι φοιτητές/τριες που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, (άτομα με αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης), λαμβάνουν 15 μόρια.

10 . Οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), καθώς και με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄), λαμβάνουν 15 μόρια.

Σε περίπτωση υποψηφίου που εμπίπτει και στις δύο ανωτέρω κατηγορίες (παράγραφοι 9 και 10), μοριοδοτείται μόνον για τη μία εξ αυτών.

11. Οι φοιτητές που έχουν τέκνα/γονείς / νόμιμους κηδεμόνες /συζύγους /αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, λαμβάνουν 8 μόρια.

12. Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες ομάδες, λαμβάνουν 10 μόρια:

 • απεξαρτημένα από ουσίες άτομα,
 • πρώην τρόφιμοι φυλακών, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του κεφ.« Όροι και Προϋποθέσεις»,
 • οροθετικοί,
 • μετανάστες,
 • παλιννοστούντες,
 • πρόσφυγες,
 • έλληνες πολίτες ΡΟΜΑ,
 • έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Φοιτητής/τρια που εμπίπτει σε περισσότερες κατηγορίες θα μοριοδοτείται για κάθε μία χωριστά.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων ή/και της οικογενείας τους ή εκτός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένεια τους ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας) λαμβάνουν 40 μόρια.

Ως περιοχή τόπου κατοικίας θεωρείται η αντίστοιχη Περιφερειακή ενότητα, με εξαίρεση τις Νησιωτικές περιοχές και την Περιφέρεια Αττικής. Για τις Νησιωτικές περιοχές νοείται ως τόπος κατοικίας ή ιδιοκτησίας η νήσος. Για τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, νοείται ως τόπος κατοικίας ή ιδιοκτησίας το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ωφελούμενοι του προγράμματος Υποτροφιών είναι φοιτητές/τριες που συγκέντρωσαν τον υψηλότερο αριθμό μορίων στους πίνακες κατάταξης που εκδίδει το ΙΚΥ.

Σημειώνεται ότι: σε περίπτωση ισοψηφίας, η υποτροφία χορηγείται με σειρά προτίμησης στον φοιτητή/τρια με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Απαραίτητος και υποχρεωτικός όρος για τη λήψη της υποτροφίας είναι η υποχρέωση των ωφελουμένων να καταθέσουν ως παραδοτέα:

- ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας που αφορά το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδ.έτους 2016-17, βάσει της οποίας να βεβαιώνεται η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 40% των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου με βάση το πρόγραμμα σπουδών έκαστου Τμήματος/Σχολής. Η αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προσκομίζεται μετά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου, εφόσον υπάρχει επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 40% των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ή μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

- ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: αποδεικτικό ότι μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2017 έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 65% των μαθημάτων των δύο προηγούμενων εξαμήνων με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών εκάστου Τμήματος/Σχολής.

Τα ανωτέρω παραδοτέα κατατίθενται εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών στο ΙΚΥ και αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, καθώς και του Κανονισμού του Ι.Κ.Υ. παρέχει στο Ι.Κ.Υ. το δικαίωμα να διακόψει την Υποτροφία με τη διαδικασία που θα αναφέρεται στη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το ποσό της Υποτροφίας, κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Δικαιολογητικά αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλουν τα κάτωθι:

 • Ατομικό ΑΦΜ,
 • ΑΦΜ γονέων / κηδεμόνων
 • Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί κάποιο ΑΦΜ γονέων / κηδεμόνων, πρέπει να προσδιοριστεί ο λόγος της μη δήλωσης, δηλαδή: 

- Ορφανός/η από τον γονέα ή τους γονείς

- Μη αναγνωρισθέν τέκνο άγαμης μητέρας

- Φοιτητής/τρια έγγαμος (Στην περίπτωση αυτή δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία και τα αντίστοιχα στοιχεία του /της συζύγου )

- Ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα.

- Ο φοιτητής/τρια είναι διαζευγμένος/η ή ο/η σύζυγος είναι αποθανών ή είναι άγαμη μητέρα

 • ΑΦΜ συζύγου (εφόσον υφίσταται),
 • Ατομικό ΑΜΚΑ,
 • Αριθμό μητρώου φοιτητή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Την εκτυπωμένη ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.
 • Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας:

- του ιδίου και των γονέων /κηδεμόνων

- του ιδίου και του/της συζύγου (για έγγαμους).

 • Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία να προκύπτει ο τρόπος εισαγωγής, το έτος πρώτης εγγραφής του αιτούντα, το διανυόμενο έτος σπουδών και ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός εξαμήνων φοίτησης.
 • Βεβαίωση από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της σχολής του ότι δεν διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδ. έτος 2016- 17.
 • Αντίγραφο πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 • Πρόσφατο αντίγραφο του Εντύπου Ε9

- του ιδίου και των γονέων /κηδεμόνων του

- του ιδίου και του/της συζύγου (για έγγαμους).

Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης .Σε περίπτωση που το ΙΚΥ κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητηθεί πιστοποιητικό δικαστικής χρήσης. 

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος α)δεν λαμβάνει, καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας (1/10/16 έως 31/6/17), υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, από οποιαδήποτε αιτία, β) δεν είναι πτυχιούχος άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, γ) Δεν έχει λάβει μετεγγραφή, δ) δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση υποτροφίας όπως προσδιορίζονται στην παραγράφο και 13 του κεφαλαίου Β΄ «Όροι και προϋποθέσεις» της παρούσας.
 • Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
 • Βεβαίωση της οικείας σχολής/τμήματος για την επιτυχή εξέταση στο 60% 50% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
 • Βεβαίωση από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της σχολής του ότι δεν δικαιούται στεγαστικό επίδομα για το ακαδ. έτος 2016-17.
 • Για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτούνται τα έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την πενταετή παραμονή τους στην Ελλάδα (ενδεικτικά αναφέρονται άδεια διαμονής, απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , κλπ.).
 • Για τους Πρόσφυγες: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο προκύπτει ότι είναι κάτοχοι κάρτας ασύλου/αριθμός αιτήσεως.

Ειδικότερα για τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων απαιτούνται κατά περίπτωση τα κάτωθι:

 • Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή στο οποίο προκύπτει ότι ο αδελφός/η του αιτούντα είναι - κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης –φοιτητής προπτυχιακού κύκλου σπουδών για απόκτηση πρώτου πτυχίου.
 • Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας: Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας απαιτείται κατά περίπτωση: α) δικαστική απόφαση (ή προσωρινή διαταγή) περί επιμέλειας ανήλικων τέκνων, β) σε περίπτωση χηρείας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη θανάτου και γ) σε περίπτωση άγαμης μητέρας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου ότι δεν είναι έγγαμη και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Για την απόδειξη της ιδιότητας του προστάτη οικογένειας: το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του παλιννοστούντος: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του Πρόσφυγα: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο προκύπτει ότι είναι κάτοχος κάρτας ασύλου/ αριθμός αιτήσεως.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του μετανάστη: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής.
 • Για την απόδειξη της αναπηρίας, γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α'/θμιας ή Β'/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια.
 • Για την περίπτωση φοιτητών/τριών που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), καθώς και με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄), απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της Γραμματείας του Τμήματος/Σχολής.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του ΡΟΜΑ: βεβαίωση από τη ΠΑΝΟΣΕΡ.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του απεξαρτημένου: i) Αποδεικτικό απεξάρτησης / Βεβαίωση από θεσµοθετηµένο φορέα ∆ηµοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόµενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτοµο ολοκλήρωσεπρόγραµµα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες από το 2006 και µετά ή ii) Βεβαίωσηαπεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. µε την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από ∆ημόσια Αρχή της χώρας αυτής .
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του πρώην τροφίμου φυλακών: Αποφυλακιστήριο µε χρονολογία αποφυλάκισης από 01-01-2006 και µετέπειτα. Δεκτό γίνεται και αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε. συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του οροθετικού: Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.

Το ΙΚΥ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο έγγραφο κρίνει σκόπιμο για την απόδειξη /τεκμηρίωση των παραπάνω ιδιοτήτων ή όπου υπάρχει σχετική αναγκαιότητα είτε από τον αιτούντα ή αυτεπαγγέλτως.

Απαιτείται προσοχή κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων από τους φοιτητές διότι κατόπιν της οριστικοποιήσεως δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης της αίτησης.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί προκύψει ανακριβής καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων ή απόκρυψη αυτών, η αίτηση θα απορριφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Παραδοτέα

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος υποτροφιών πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι παραδοτέα:

- ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας που αφορά το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδ.έτους 2016-17, βάσει της οποίας να βεβαιώνεται η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 40% των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών έκαστου Τμήματος/Σχολής. Η αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προσκομίζεται μετά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου εφόσον υπάρχει επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 40 % των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ή μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

- ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: αποδεικτικό ότι μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2017 έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 65% των μαθημάτων των δύο προηγούμενων εξαμήνων με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών εκάστου Τμήματος/Σχολής. Εάν κατά τον υπολογισμό του αριθμού μαθημάτων (65%) προκύψει δεκαδικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των στοιχείων στην ειδική εφαρμογή, πραγματοποιείται – μέσω συστήματος - η μοριοδότηση με βάση τα τεθέντα στην προκήρυξη κριτήρια και καταρτίζονται οι πίνακες (επιλεξίμων – μη επιλεξίμων υποψηφίων) με τα ονόματα και τη συνολική μοριοδότηση, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr).

Ενστάσεις κατά των πινάκων μπορούν να ασκηθούν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των πινάκων, οι οποίες εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

Η ένσταση μπορεί να κατατεθεί στο Ι.Κ.Υ. αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier).

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας των αιτήσεων θα διενεργηθεί από τις Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών των ΑΕΙ ,στις οποίες οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατόπιν σχετικής ανακοινώσεως.

Ακολούθως, το ΙΚΥ προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταβολή των υποτροφιών στους δικαιούχους φοιτητές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ημερομηνίες με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν με την ανάρτηση της προκήρυξης. Για να ενημερωθείτε πρώτοι ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ. Σ. του Ι.Κ.Υ.

Ενστάσεις κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προκήρυξη που αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από το ΙΚΥ θα αναφέρει τα οριστικά κριτήρια, δικαιολογητικά, προϋποθέσεις και δικαιούχους του «φοιτητικού επιδόματος».

Περισσότερες ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στην κατηγορία «Υποτροφίες» του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr