Μη Επιβλαβής Βαθμολόγηση: Έκτακτη αλλαγή του συστήματος βαθμολόγησης ζητούν φοιτητές

Εξεταστική Φοιτητών: Την εφαρμογή της μεθόδου "no detriment policy" θα προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας, πρωτοβουλία φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές συλλέγουν ηλεκτρονικές υπογραφές.

Η μέθοδος "no detriment policy" / "μη επιβλαβή βαθμολόγηση" όπως αναφέρουν στην επιστολή τους οι φοιτητές, έχει ήδη υιοθετηθεί σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής ενόψει COVID-19 και εγγυάται μια δίκαιη και έγκυρη εξεταστική για όλους ως έκτακτη λύση για την εαρινή εξεταστική σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τους φοιτητές που συλλέγουν τις υπογραφές, αυτή η μέθοδος αποτελεί ένα δίχτυ ασφαλείας, έτσι ώστε αυτή η εξεταστική να μην μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον έως τώρα μέσο όρο τους.

Το κείμενο των φοιτητών για το οποίο ζητούν στήριξη που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής πάνω από 680 υπογραφές, είναι το εξής:

"Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε η παρούσα υγειονομική κρίση έχει πλήξει όλες τις κοινωνικές ομάδες και μέσα σε αυτές ανήκουν και οι φοιτητές. Σκοπός αυτής της επιστολής είναι να επιστήσουμε την προσοχή σας στις ιδιαίτερες αγωνίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι τελευταίοι και να προτείνουμε την εφαρμογή του «no detriment policy» ή πολιτική της μη βλάβης ως έκτακτη λύση για τη διεξαγωγή της εαρινής εξεταστικής.

Πρώτα από όλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το πανεπιστημιακό προσωπικό και τους καθηγητές μας για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν προκειμένου να συνεχιστούν τα μαθήματα κατά τη διάρκεια των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Πράγματι, η άμεση ψηφιοποίηση των περισσότερων μαθημάτων, παρά την έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών και τεχνογνωσίας, αποτελεί μια μεγάλη νίκη για το ελληνικό πανεπιστήμιο και καταδεικνύει τις δυνατότητες του για το μέλλον. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ωστόσο, σίγουρα δεν στερείται περιορισμών και δεν αποτελεί πανάκεια για πολλά προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία στους φοιτητές, τα οποία περιορίζουν σημαντικά την παραγωγικότητά τους:

  • Κατ’ αρχάς, εξωτερικοί παράγοντες, όπως το κλείσιμο των πανεπιστημίων και άρα των βιβλιοθηκών τους αλλά και των λοιπών αναγνωστηρίων, έχουν μειώσει σημαντικά τους χώρους στους οποίους οι φοιτητές μπορούν να μελετούν και να έχουν πρόσβαση σε ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι όλοι οι φοιτητές διαθέτουν το κατάλληλο περιβάλλον στην οικία τους για μελέτη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προετοιμαστούν επαρκώς για την εξεταστική.
  • Δεύτερον, η εξ ορισμού αναγκαιότητα ταχείας μετάβασης στην τηλεκπαίδευση οδήγησε στην ανάκυψη ζητημάτων για τη διαδικασία των μαθημάτων. Είναι γνωστό ότι πολλοί καθηγητές αλλά και φοιτητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται με αποτέλεσμα να προκύπτουν συχνά τεχνικά προβλήματα που δημιουργούν κώλυμα στη ροή του μαθήματος και συχνά οδηγούν σε διακοπή του.
  • Τρίτον, η τηλεκπαίδευση από τη φύση της είναι ποιοτικά κατώτερη από την διδασκαλία στην αίθουσα, αφού η μεταφορά της πληροφορίας σε φυσικό επίπεδο είναι σαφώς πιο ευνόητη. Η έλλειψη εξοικείωσης με τον τεχνικό εξοπλισμό και οι ενδογενείς του περιορισμοί τόσο κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, όσο και σε ενδεχόμενη διεξαγωγή ηλεκτρονικών εξετάσεων πρέπει να ληφθούν υπόψιν ως παράγοντες που θα επηρεάσουν αρνητικά την επίδοση των φοιτητών.
  • Τέταρτον, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα έχει επιβαρύνει σημαντικά την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας. Οι επιπτώσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος στην ψυχολογία των φοιτητών δεν πρέπει να παραβλέπονται, καθότι δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τις συνθήκες φοίτησης στην Ελλάδα.
  • Πέμπτον, η προσπάθεια κατ’ οίκον παράδοσης των συγγραμμάτων είναι σίγουρα εκτιμητέα και χρήσιμη, ωστόσο σε κάθε περίπτωση συνεπάγεται την καθυστέρηση της λήψης τους, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την προετοιμασία των φοιτητών για τις εξετάσεις, αν λάβει κανείς δε υπόψιν ότι μέχρι στιγμής βασιζόμαστε αποκλειστικά στο ελλιπές ψηφιακό υλικό.
  • Έκτον, είναι καθήκον του πανεπιστημίου να διασφαλίζει τη διεξαγωγή ίσων και δίκαιων εξετάσεων για όλους τους φοιτητές. Από τη στιγμή που βιώνουμε μια τόσο μεγάλη αλλαγή στη διεξαγωγή των μαθημάτων και στις συνθήκες φοίτησης, η προσαρμογή του συστήματος των εξετάσεων στις ιδιαίτερες ανάγκες που υπαγορεύει η πανδημία κρίνεται επιτακτική και χρήζει άμεσης επίλυσης. Αναγνωρίζουμε και επικροτούμε ότι ο αντικειμενικός στόχος του Υπουργείου είναι να μην χαθεί το εξάμηνο, ωστόσο σε αυτήν την προσπάθεια δεν πρέπει να θυσιαστεί η ποιότητα των σπουδών, ούτε όμως η εγκυρότητα των εξετάσεων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, κρίνουμε σκόπιμη την υιοθέτηση μέτρων για την προστασία των φοιτητών, τα οποία ήδη έχουν ληφθεί σε πρωτοπόρα πανεπιστήμια του εξωτερικού και πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστούν και εδώ. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην πολιτική της μη βλάβης ή «no detriment policy», η οποία διασφαλίζει ότι ο μέχρι τώρα μέσος όρος των φοιτητών δεν θα επηρεαστεί από πιθανές αρνητικές επιδόσεις στις εξετάσεις αυτού του εξαμήνου. Πρόκειται ουσιαστικά για μια δικλείδα ασφαλείας, η οποία όμως προβλέπει ότι σε περίπτωση καλών αποτελεσμάτων η βαθμολογία των φοιτητών βελτιώνεται κανονικά.

«Φυσικά παραμένουμε αφοσιωμένοι στην ακαδημαϊκή συνέχεια, αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σαν να μην άλλαξε τίποτα. Τα πάντα έχουν αλλάξει», δήλωσε η Claudine Gay, καθηγήτρια και πρύτανης στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ σε επιστολή της που γνωστοποιεί την έκτακτη αλλαγή του εξεταστικού συστήματος στην κοινότητα της σχολής της.

Καθώς γνωρίζουμε ότι ενδιαφέρεστε για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών πανεπιστημίων, την ακαδημαϊκή αριστεία και τα συμφέροντα της φοιτητικής κοινότητας, θεωρούμε ότι θα εξετάσετε με προσοχή την παρούσα πρόταση. Αντιλαμβανόμαστε φυσικά ότι κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο, αλλά η πολιτική της μη βλάβης σίγουρα θα ανακουφίσει μεγάλη μερίδα των συμφοιτητών μας και θα εξασφαλίσει τη διεξαγωγή δίκαιων και ίσων εξετάσεων για όλους."

Συντάκτες,
Ρούλιας Θεόδωρος
Σακελλάρης Γεώργιος 
Τσόλκας Βασίλης
Σταυρόπουλος Παναγιώτης
Καραγιαννόπουλος Άγγελος

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr