Ιατροφαρμακευτική κάλυψη φοιτητών, ερευνητών ή ασκούμενων στο εξωτερικό σύμφωνα με την Ε.Ε.

Εάν σκοπεύετε να πάτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές, ερευνητικό έργο, εργασιακή εμπειρία ή επαγγελματική κατάρτιση, πρέπει να έχετε πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη στη χώρα υποδοχής.

  • Αν δεν εργάζεστε, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, εφόσον τη δικαιούστε.
  • Αν εργάζεστε στη χώρα υποδοχής, θα πρέπει να εγγραφείτε σε τοπικό φορέα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας αυτής.

*Ορισμένοι φοιτητές που κάνουν διδακτορικό μπορεί να θεωρηθούν ως εργαζόμενοι διαμένοντες στη χώρα και να πρέπει να εγγραφούν στο τοπικό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης ή να κάνουν ιδιωτική ασφάλιση.

  • Αν το πανεπιστήμιο ή το ερευνητικό ίδρυμα της χώρας σας σάς στέλνει για ένα χρονικό διάστημα σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα άλλης χώρας της ΕΕ, θα παραμείνετε στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας σας καθόλο το διάστημα της απόσπασής σας στο εξωτερικό. Προτού φύγετε, θα πρέπει να ζητήσετε την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας ή του εντύπου S1 (πρώην έντυπο Ε 106).

Ενημερωθείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα ή το εθνικό σημείο επαφής της χώρας σας για το αν καλύπτονται οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο εξωτερικό καθόλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Στην περίπτωση που καλύπτονται, οι διοικητικές διαδικασίες μπορεί να είναι απλούστερες αν διαθέτετε έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).

Ωστόσο, ορισμένοι εθνικοί ασφαλιστικοί φορείς καλύπτουν το κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άλλη χώρα μόνον για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει συνήθως στην περίπτωση φοιτητών μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 28 ή 30 ετών) καθώς και εργαζομένων που επιμορφώνονται στο εξωτερικό. Εάν αυτή είναι η περίπτωσή σας, τότε θα πρέπει να εγγραφείτε σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα της χώρας υποδοχής σας ή να κάνετε ιδιωτική ασφάλιση.

Παράδειγμα

Ο Βιμ, Βέλγος υπήκοος, πήγε για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ολλανδία. Πριν φύγει, πήρε μαζί του έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Ο Βιμ σχεδίαζε να εργαστεί με μερική απασχόληση παράλληλα με τις σπουδές του. Όσοι όμως εργάζονται στην Ολλανδία είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο κρατικό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης έναντι 1.100 περίπου ευρώ τον χρόνο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για όσους διαθέτουν ήδη έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Λόγω του κόστους της βασικής υγειονομικής ασφάλισης, η επιλογή του Βιμ να εργαστεί ήταν από οικονομική άποψη λιγότερο συμφέρουσα απ' ό,τι υπολόγιζε.

*Ενημερωθείτε σχετικά με τους κανόνες κοινωνικής ασφάλισης που ισχύουν στις διάφορες χώρες

Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις φοιτητών - Η ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη

Είμαι φοιτητής. Έχω έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) την οποία μου χορήγησε η χώρα μου. Χρειάζεται να κάνω υγειονομική ασφάλιση στη χώρα υποδοχής (της ΕΕ);

ΟΧΙ, δεν χρειάζεται να κάνετε υγειονομική ασφάλιση στη χώρα όπου σπουδάζετε. Σε γενικές γραμμές, οι φοιτητές ταξινομούνται ως «μη ενεργοί πολίτες», πράγμα που σημαίνει ότι έχουν υγειονομική κάλυψη στη χώρα κατοικίας τους. Οι φοιτητές που πηγαίνουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα θεωρούνται γενικά ότι διατηρούν τη συνήθη κατοικία τους στη χώρα καταγωγής τους, και μπορούν να χρησιμοποιούν την ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί από τη χώρα αυτή για υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό προσωρινά. Ωστόσο, χρειάζεται να κάνετε υγειονομική ασφάλιση στη χώρα όπου σπουδάζετε εφόσον:

  • έχετε τη συνήθη διαμονή σας στη χώρα όπου σπουδάζετε
  • αρχίσατε να εργάζεστε στη χώρα όπου σπουδάζετε.

Είμαι φοιτητής. Έχω έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) την οποία μου χορήγησε η χώρα μου. Τι είδους θεραπευτική αγωγή μπορώ να έχω στη χώρα της ΕΕ στην οποία σπουδάζω;

Η ΕΚΑΑ σάς επιτρέπει να λάβετε οποιαδήποτε μη προγραμματισμένη θεραπευτική αγωγή η οποία μπορεί να κριθεί αναγκαία όταν βρίσκεστε προσωρινά για σπουδές σε άλλη χώρα της ΕΕ. Παρέχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή κριθεί αναγκαία, ανάλογα με τη διάρκεια του χρόνου διαμονής του φοιτητή στο εξωτερικό. Εναπόκειται στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης να καθορίσει ποιο είδος περίθαλψης θεωρείται ιατρικά «αναγκαίο». Δεδομένου ότι οι φοιτητές συνήθως διαμένουν για διάστημα μεγαλύτερο από τους τουρίστες - οι οποίοι μπορεί να ταξιδεύουν μόνο για λίγες ημέρες - έχουν πρόσβαση σε περισσότερα είδη θεραπευτικής αγωγής. Μπορείτε να κάνετε χρήση της ΕΚΑΑ μόνο σε παρόχους δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, καθώς αυτή δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr