Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2019: Σχετικά με την προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων, δικαιολογητικών

Σχετικά με την προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων, δικαιολογητικών για την παροχή του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2019: Αν μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και την οριστική αξιολόγηση του ακαδημαϊκού κριτηρίου, στα αποτελέσματα αξιολόγησης από την εφαρμογή, προκύπτει ότι θα πρέπει να προσκομίσετε στην αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος (Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας) συμπληρωματικά έγγραφα αυτά θα πρέπει να είναι: 

  • Η υποβληθείσα αίτηση (εκτυπωμένη)
  • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα βεβαιώνεται «Η ακρίβεια των στοιχειών των υποβληθέντων εγγράφων» (με  βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής)
  • Το ή τα συμπληρωματικά έγγραφα

Τα πιο πάνω δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά στις προθεσμίες που έχουν ανακοινωθεί από το Ίδρυμα.

Τα παραπάνω αναφέρουν ανακοινώσεις Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος. 

Για να δείτε τις Αρμόδιες Υπηρεσίες ανά Ίδρυμα για θέματα χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr