Τι είναι η Βεβαίωση Σπουδών και σε τι χρησιμεύει

H Βεβαίωση Σπουδών είναι ένα δημόσιο έγγραφο που εκδίδει η Γραμματεία της Σχολής κάθε Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, κατόπιν αίτησης του φοιτητή όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του και η διάρκεια φοίτησης της Σχολής και βεβαιώνει ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος και ενεργός φοιτητής στην Σχολή. Κάθε εξάμηνο λήγει και χρειάζεται επανέκδοση.

Η Βεβαίωση Σπουδών αποτελεί νομικό αποδεικτικό στοιχείο φοίτησης και ζητείται σε πολλές περιπτώσεις από υπηρεσίες του Δημοσίου, από την Εφορία, από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τράπεζες και άλλους φορείς. Ίδια νομική ισχύ έχει πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αυτής.

*Πολλές Σχολές δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές έκδοσης βεβαίωσης σπουδών και ηλεκτρονικά.

Είσαι πρωτοετής φοιτητής; Μείνε ενημερωμένος για όλα τα Φοιτητικά Νέα εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr