Κατάταξη πρωτοετών στη ΣΑΝ (2019-2020) – ΟΔΗΓΙΕΣ

Στρατιωτικές Σχολές: Η κατάταξη των επιτυχόντων πρωτοετών Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) θα πραγµατοποιηθεί στις 4 Σεπτεµβρίου 2019 και ώρα 08:00 στο Στρατόπεδο Σακέττα Α΄ στο Βύρωνα.

Πρόσκληση Επιτυχόντων στη ΣΑΝ Ακαδηµαϊκού Έτους 2019-2020

Την ενημερωτική σελίδα όλα τα νέα που αφορούν τις Στρατιωτικές Σχολές μπορείτε να την δείτε εδώ.

Καλούνται

για κατάταξη στην 1η Τάξη της Σχολής Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) οι παρακάτω υποψήφιοι-ες, οι οποίοι επέτυχαν την εισαγωγή τους στη Σχολή, το έτος 2019: 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΚΑ∆ΙΡΗ

ΒΑΪΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

2

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3

ΓΩΓΟΥΛΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

4

ΜΟΛΩΝΗ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

5

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6

ΣΤΑΜΠΟΛΗ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ

8

ΜΑΓΚΛΑΡΑ

ΝΙΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

9

ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11

ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

13

ΖΛΑΤΚΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

14

ΜΠΟΥΤΑΛΑ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

15

ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

16

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

17

ΠΟΥΛΙΑΝΑ

ΕΙΡΗΝΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

18

ΚΑΚΟΥΡΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

19

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20

ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟ∆ΩΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

21

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

22

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΒΡΑΑΜ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

23

ΡΑΠΤΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 1. Οι παραπάνω αναφερόµενοι –ες πρέπει να παρουσιαστούν στη ΣΑΝ, στην Αθήνα (Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ», Βύρωνας τηλ.: 210-7675603) την 4η Σεπτεµβρίου 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08:00, φέροντας µαζί τους τα δικαιολογητικά που καθορίζονται για τους επιτυχόντες στην Εγκύκλιο Προκηρύξεως του διαγωνισµού (Εγκύκλιος 18/2019). 
 2. Ο πίνακας αρχαιότητας των πρωτοετών σπουδαστών να καταρτιστεί µε µέριµνα της Σχολής, µετά την ολοκλήρωση της κατάταξης.
 3. Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την εγγραφή των σπουδαστών στο Τµήµα, στο οποίο θα φοιτήσουν.
 4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, λόγω µη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαµβάνονται στους πίνακες της παρούσας πρόσκλησης ή λόγω παραίτησης, ή αποµάκρυνσης, ή αποχώρησής τους από την Σχολή για οποιοδήποτε λόγο, εισάγονται επιλαχόντες µε τη διαδικασία που ορίζει ο Ν. 4361/1 Φεβ 16 (ΦΕΚ Α΄ 10) και η Σχολή καθίσταται υπεύθυνη για την πρόσκληση και κατάταξη των αντίστοιχων επιλαχόντων.

Οδηγίες για την Κατάταξη των Πρωτοετών Μαθητών 2019

Για την ενηµέρωση και διευκόλυνση της προετοιµασίας των επιτυχόντων, σας γνωρίζουµε τα παρακάτω:

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να προσκοµίσουν την ηµέρα της κατατάξεως τους, βάσει Ε∆ΥΕΘΑ 18/2019, είναι τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.
 2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν είναι ήδη εγγεγραµµένοι σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται µέχρι την προηγουµένη της εγγραφής στο Τµήµα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.
 3. Την αστυνοµική τους ταυτότητα.
 4. ∆ιαβατήριο (όσοι έχουν).
 5. Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ανήκαν, ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας-Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου βιβλιαρίου.
 6. Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσηµο έγγραφο της αρµόδιας ∆ΟΥ.
 7. Πρωτότυπη βεβαίωση συµµετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις από Λύκειο αποφοίτησης.
 8. Τον Αριθµό Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ) όσοι έχουν.
 9. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (όσοι έχουν) ή προσκόµιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.
 10. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο-η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθµός και το IBAN.
 11. Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο επίσηµο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν).
 12. Το Βιβλιάριο Υγείας παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν).
 13. Αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας, εφόσον κατέχουν.

Επιπλέον θα πρέπει να φέρουν µαζί τους µέσα σε σάκο που ασφαλίζεται:

  1. Αθλητικές φόρµες, αθλητικές κάλτσες λευκές, αθλητικά παπούτσια διακριτικού χρώµατος.
  2. Εσώρουχα (λευκού χρώµατος).
  3. Πιτζάµες.
  4. Λευκά κοντοµάνικα φανελάκια µε λαιµόκοψη.
  5. 2 αθλητικά σόρτς (µαύρου χρώµατος).
  6. Πετσέτες Προσώπου – Σώµατος.
  7. Είδη ατοµικής υγιεινής.
  8. Αξεσουάρ για την περιποίηση µαλλιών (π.χ λαστιχάκια, κοκαλάκια, τσιµπιδάκια, καφέ ή µαύρου χρώµατος).
  9. Ξυριστικά είδη.
  10. Ρολόι µε ξυπνητήρι.
  11. Κινητό χωρίς κάµερα (προαιρετικό).
  12. Βερνίκι παπουτσιών (µαύρο).
  13. Λουκέτα (µικρό-µεσαίο).
  14. Σταυρός (προαιρετικός) – ρολόι χειρός (µαύρου ή καφέ χρώµατος).
  15. Laptop (προαιρετικό).
  16. Μικρό χρηµατικό ποσό για την κάλυψη τυχόν προσωπικών τους αναγκών.

Οι γονείς µπορούν να συνοδεύσουν τους υποψηφίους µέχρι την Πύλη της Σχολής, όπου και θα τους παραλάβουν τα αρµόδια στελέχη. 

Το πρώτο επισκεπτήριο θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 15 Σεπτεµβρίου 2019.

«Η ∆ιοικητής και το προσωπικό της Σχολής συγχαίρουν τους επιτυχόντες και τις οικογένειές τους και τους εύχονται καλή φοίτηση.»

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Στρατιωτικές Σχολές

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr