Εγγραφές Πρωτοετών φοιτητών στο ΕΜΠ

Εγγραφές Πρωτοετών 2019-2020Οι επιτυχόντες θα κληθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων του ΕΜΠ σε πολύ σύντομο διάστημα που θα καθορίσουν οι αντίστοιχες Γραμματείες κατά περίπτωση, να παραλάβουν τους κωδικούς για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες. 

Στα Πανεπιστήμια απαιτείται η προσκόμιση Δικαιολογητικών από τους Πρωτοετείς Φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματός/Σχολής προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να αποκτήσουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (δηλώσεις μαθημάτων, δωρεάν σίτιση, στέγαση, αίτηση μετεγγραφής, φοιτητικά συγγράμματα, φοιτητικό πάσο κτλ).

Η Γραμματεία κάθε Τμήματος καθορίζει το χρονικό διάστημα, στο οποίο ο επιτυχών οφείλει να παρουσιαστεί και την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει.

Οι ανωτέρω διαδικασίες ταυτοπροσωπίας, εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φοιτητικά Νέα» τα πιο συνήθεις δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματός οι πρωτοετείς φοιτητές 2019-2020 για την διαδικασία της ταυτοπροσωπίας και για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα είναι τα εξής:

  • Δύο (2) φωτογραφίες
  • Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ (τον ΑΜΚΑ μπορείτε να τον εκτυπώσετε και από το πληροφοριακό Σύστημα: https://www.amka.gr/AMKAGR/)

Και αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή:

  • Η διαγραφή σας θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά σύμφωνα με την δήλωση που κάνατε στην αίτηση εγγραφής σας ή
  • εάν έχετε ήδη κάνει τη διαγραφή σας τη Βεβαίωση Διαγραφής σας.

Τα «Φοιτητικά Νέα» συμβουλεύουν τους Πρωτοετείς Φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Τμημάτων τους για να ενημερωθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες που θα γίνει η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας τους και θα αποκτήσουν τα συνθηματικά του Ιδρυματικού τους Λογαριασμού για να έχουν πρόσβαση στις Ακαδημαΐκές Υπηρεσίες.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ SOS ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ! Για τις δηλώσεις μαθημάτων, δωρεάν σίτιση, δωρεάν στέγαση, φοιτητικά συγγράμματα, φοιτητικό πάσο, φοιτητικά επιδόματα κτλ, θα ενημερωθείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr