Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφών πρωτοετών φοιτητών στο ΤΕΙ Ηπείρου

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οφείλουν να καταθέσουν στις Γραμματείες των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου (ώρες εξυπηρέτησης: από  10:00 π.μ.– 14:00 μ.μ.) τα εξής συμπληρωματικά δικαιολογητικά (είτε αυτοπρόσωπος είτε ταχυδρομικά):

Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου, μπορείτε να την δείτε εδώ.

  • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Πιστοποιητικό Γέννησης μόνο για τα αγόρια, στην περίπτωση που θα αιτηθούν βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.
  • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες).
  • Υπεύθυνη Δήλωση-ρητή συγκατάθεση (Υπεύθυνη δήλωση) του/της φοιτητή/-τριας που εγγράφεται για πρώτη φορά για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της από τη γραμματεία του τμήματος.
  • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Ακουόγραμμα (χορηγείται από ιατρό ΩΡΛ) καθώς επίσης και Λογοθεραπευτική εκτίμηση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιώτη Λογοθεραπευτή.
  • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Δήλωση επιλογής μουσικού οργάνου. (Υπόδειγμα δήλωσης)

Στην περίπτωση που τα παραπάνω συμπληρωματικά δικαιολογητικά (φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, φωτογραφίες, Πιστοποιητικό Γέννησης, κ.λπ.) αποσταλούν ταχυδρομικά θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική επιστολή, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής μέσω ΚΕΠ Υπόδειγμα Επιστολής

Η ως άνω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Με το πέρας της ηλεκτρονικής εγγραφής και μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης από τις γραμματείες των τμημάτων, ο φοιτητήςοφείλει να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του και να αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Ιδρύματος (Πρόγραμμα "Γραμματεία", ακαδημαϊκή ταυτότητα , Εύδοξος, κ.λπ.), μέσω της υπηρεσίας ενεργοποίησης ηλεκτρονικού λογαριασμού στο ΤΕΙ Ηπείρου https://uregister.teiep.gr (URegister).

Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων σε όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου ορίζεται η 2 Οκτωβρίου 2018.

Οι Πρωτοετείς Φοιτητές μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τελευταία νέα που τους αφορούν. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr