ΑΕΙ: Συνέχιση πρακτικής άσκησης φοιτητών

Τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας ενημερώνουν τους φοιτητές τους οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή Πρακτικής Άσκησης ότι:

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 28237, μπορούν να τη συνεχίσουν από 11-05-2020, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Αφορά τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου ΑΕΙ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr